Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
704 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 704 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
32/364-2
32/393-2
32/411-1
32/513-2
32/372-2Admiraliteit
32/538-2Admiraliteit
32/583-2Admiraliteit
32/672-1Gedrukte en ingevulde 'Inventaris der Goederen behoorende by 's Lands fregat van oorlog De Havick'. Commandant Pieter Bezemer. Het brievenboek van de Jason werd geschreven door de commandant Gerardus Donckum, aug. 1795-mei 1796.Admiraliteit
32/722-2kapt. Peter Matthijs Claasen.'A Dutch armed Scout'; aanstellingsbrief en kopieën daarvan; reglement voor de commissievaart, 1796, met vele gedrukte bijlagen; voorgedrukte rantsoenbrieven.Admiraliteit
30/318Correspondentie (veelal kattebelletjes) in Nederlands, Frans, Engels en Portugees; familieberichten; handel.Caraibisch Gebied
30/319-1WIC-administratie Essequebo; kasboek en soldijboek juli-dec 1780; in juten zak met opschrift De Negotie der Zeevaart: monsterrollen, lijsten van militairen, slaven en zieken; weekrantsoenen.Caraibisch Gebied
30/319-2Brieven uit Sint-Eustatius naar Suriname, maar voornamelijk naar Nederland; vnl. Nederlands.Caraibisch Gebied
30/320Brieven uit Sint-Eustatius naar Suriname en vooral naar Nederland.Caraibisch Gebied
30/321Elisabeth Sophia: kpt Jan Rousman.Twee exemplaren van de 'Gazette de la Martinique', 19 okt. 1780; particuliere en zakelijke corr. uit Curaçao en Sint-Eustatius; missiven aan bewindhebbers WIC.Caraibisch Gebied
30/322Elisabeth Sophia: kpt. Jan Rousman. Brieven naar Nederland, o.a. aan de WIC (Kamer Zeeland) uit Sint-Eustatius.Caraibisch Gebied
30/323kapt. Ephraim Radeau; scheepsnaam wordt niet op de enveloppen vermeld; brieven uit Sint-Eustatius.Caraibisch Gebied
30/324Brieven uit Curaçao; Nederlands, Portugees, Frans, aan particulieren en aan bewindhebbers WIC; kapt. Jan David Kroes. Zie voor het journaal HCA 32/493-2.Caraibisch Gebied
30/325kapt. Stegman, kapt. Noster (Koningin); kapt. Backer; kapt. Jan David Coese; juten postzak met resten van lakstempels.Caraibisch Gebied
30/326Brieven uit Sint-Eustatius, aan particulieren, aan bewindhebbers WIC, Nederlands, Engels, Hebreeuws schrift. Veel post naar Engeland. Kapt. H.J. Brethof. De zakelijke brieven soms met formulieren, cognossementen, ook van de WIC.Caraibisch Gebied
30/327Kapt. Brethoff (Twee Gezusters); Dirck Bakker (De Goede Vrienden).Caraibisch Gebied
30/328Brieven uit Demarary en Essequebo vnl. voor Middelburg, Amsterdam en Guinee; dagregister van slaven in Essequebo (?) vanaf 1773; 'Middelburgse Courant' van 1 okt. 1779.Caraibisch Gebied
30/329Brieven en zakelijke stukken voor bewindhebbers WIC. Kapt. Stegman. Ex. van de Middelburgsche Courant, no. 97 (14 augustus 1779)Caraibisch Gebied
30/331Cognossementen van de Johanna Maria Elisabeth uit Amsterdam naar Demarary december 1779; 'Middelburgse Courant' 28 aug. en 5 okt 1779.Caraibisch Gebied
30/332Kapt. Paulus Cras (Jacobus); J. Volkart (Hollands Welvaart); David Croese (De Liefde); Thomassen; Reinders; vnl. zakelijk; ook WIC.Caraibisch Gebied
30/223Correspondentie in Nederlands, Frans en Portugees; voornamelijk 1672; Correspondentie gaat terug tot 1665; Zeeuwse notariële akten i.v.m. Suriname; commissiebrief gedrukt, niet ingevuld, afgegeven door Willem III; permissiebrief van de Gecommitteerde Raden van Zeeland voor het Zeepaard om in Ierland paarden te kopen en naar Suriname te varen; twee blikken dozen.Caraibisch Gebied
30/337Kapitein Roelof Barents; juten postzak met naam van schip en schipper.Caraibisch Gebied
30/338Twee ex. 'Leydse Courant', twee ex. 'Rotterdamse Courant', alle van mei 1780; 'Mercure de France' van 22 april 1780; 'Treurgalm op de dood van kapitein Mattheus Johannes Servat'; kapt. Paulus Cras; D. Bakker; Cornelis Reijnders; Roelof Barents; postzak van Roelof Barents; ca 30 brieven uit Bengalen naar Nederland, 1780.Caraibisch Gebied
30/33917 ex. 'Leidse Courant' en een 'Rotterdamse Courant' van mei 1780; stukken voor de MCC.Caraibisch Gebied
30/340Kapt. Christiaan Heijde (Rebecca); correspondentie MCC en WIC; brieven uit Essequebo, Sint-Eustatius, Curaçao.Caraibisch Gebied
30/341Het schip voer via Sint-Eustatius, brieven en rapporten aan WIC (Z, R en A).Caraibisch Gebied
30/342Kapt. Van Uijen (Drie Gezusters), Cornelis Jansz Hofker (Gezina Maria); correspondentie met WIC.Caraibisch Gebied
30/346Brieven uit Essequebo en Sint-Eustatius; 1 ex. 'Gazette de la Martinique', 5 nov.1781. Kapt. Christiaans; Christiaan Heijde; Michielsen; De Brijn, Groenwold; Cornelis van Uijen (Drie Gezusters); missiven en rapporten, notulen WIC Essequebo.Caraibisch Gebied
30/347Brieven uit Essequebo, Demarary. Kapt. Van Uijen; Hofker (Gesina Maria); De Boer; Michielsen; Heijde; Christiaen Christiaensz.Caraibisch Gebied
30/348Kapt. Cornelis Janse Hofker (Gezina Maria); Christiaan Heijde (Jonge Jufrouw Rebecca); Hassing (Jonge Piet Heijn); Christiaansen (Johanna Maria); Jan de Groot (Oostzaandam); missiven aan de WIC, aan de Staten-Generaal; brieven uit Sint Maarten; journaal van kapt. Pieter de Harder uit Amsterdam mei - dec. 1779 naar Spanje en terug en van 15 april 1780 tot jan. 1781; wekelijkse rantsoenlijsten van de militairen op Essequebo, 1780; Spaanse correspondentie en rapporten uit Puerto Rico.Caraibisch Gebied
30/350Kapt. Croese; Jurriaan Andries.Caraibisch Gebied
30/351Kapt. Hendrik Simons Vink.Caraibisch Gebied
30/352Kapt. Jan Nosten (Koningin Esther); Paulus Cras (Jacobus); rapporten aan de WIC.Caraibisch Gebied
30/353Kapt. Nosten.Caraibisch Gebied
30/354WIC-rapporten; kapt Nosten.Caraibisch Gebied
30/355Kapt. Jan NostenCaraibisch Gebied
30/356kapt. Nosten; missiven aan de WIC o.a. uit Sint-Eustatius.Caraibisch Gebied
30/357Notariële en justitiële stukken Demarary; een ex. 'Gazette de la Martinique', 19 okt 1780; ook post voor Frankrijk.Caraibisch Gebied
30/358kapt. Nosten; WIC-stukken, o.a. monsterrol fort Amsterdam op Curaçao; ook post voor Madrid.Caraibisch Gebied
30/359Kapt. Nosten; post uit Sint-Eustatius en Curaçao; wissels Essequebo op kamer Z. WIC.Caraibisch Gebied
30/360In dit bestand zaten drie dukaten van de provincie Holland uit 1758, 1778 en 1780, verplaatst naar HCA 65/6. Voornamelijk brieven (in envelop) gericht aan Amsterdam per kapt. Jan Noster en kapt. Backer.Caraibisch Gebied
30/361Kapt Cornelis Reinders (Harmonie); Bakker (De Goede Vrienden); Jan Nosten; Stegman; Jan Rousman; missiven aan WIC; wissels.Caraibisch Gebied
30/362kapt. Nosten; kapt Bakker; Roelof Barentsz.; missiven aan WICCaraibisch Gebied
30/362Caraibisch Gebied
30/363Kapt. Stegman; Nosten; generale lijst van de geladen goederen op Sint Eustatius voor het jaar 1780 met schippers, scheepsnamen; bestemming.Caraibisch Gebied
30/364Kapt. Breedhof (Twee Gezusters); de postzak is nog aanwezig.Caraibisch Gebied
vorige
12...15
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in