Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
66 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 66 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
32/308Kapt. Klaas Wiebes.Oostzee
32/319-1Kapt. Nicolaas Roelofs.Oostzee
32/333-1Kapt. Hendrick Jansz Nobel.Oostzee
32/387-1Oostzee
32/387-2Oostzee
32/421-2Caraibisch Gebied
32/437Caraibisch Gebied
32/539-1Journaal door Anske Gerbens, van Dantzig naar een onbekende haven, 1800.Oostzee
32/540-1Oostzee
32/574-2Oostzee
32/581-1Oostzee
32/582-2Oostzee
32/509-1Oostzee
32/549-1Concordia: kapt. Bayzand (Amerikaans schip); Kaneelboom: kapt . Roeluffs, onder Zweedse vlag.Caraibisch Gebied
32/805-1Caraibisch Gebied
32/841-1Oostzee
32/868-1Oostzee
32/779Oostzee
32/898-12 journalen van het Vertrouwen, kapt. Gerrit Simons van Emden naar de Oostzee, 1800; nog een journaal met losse aantekeningen; schrift met zeilinstructies voor de Oostzee; 2 brieven, een van Jan de Brouwer aan zijn vrouw, enkele godvruchtige gedichten.Oostzee
32/886-2Oostzee
32/1312Kapt. Ufke Meinders.Oostzee
32/105-1kapt. Cornelis Imsen; Scheepsjournaal in een schrift van de Juffrouw Rebecca van Amsterdam naar Dantzig, 1744Oostzee
32/123Oostzee
32/289Kapt. Douwe Claases; Kunne Upkes; Jan Poppes; Fopke Foppe Baas.Oostzee
32/343-1kapt. Jacob Hendricks; Wyger Fransen; Pieter Claassen.Pravia = Noord Spanje. Bij het schip van Pieter Claassen: simpele pentekening van een schip en handschrift 'Contraboek van het klompschip De Goede Hoop' (lijst met de scheepsbehoeften en kasboek).Caraibisch Gebied
32/343-2kapt. Renner Renners. Twee brieven van Luitske Sijmens uit Nieuwendam aan haar man Teunis Dekker, loodsman op Oudeschild en aan Renner Renners; ongeschoolde stijl en handschrift (4 en 8 maart 1780). Traktaat met Algiers, 1758; diverse ordonnanties en notificaties. Commissiebrief voor Pieter Specht, schipper op De Goede Verwachting.Oostzee
32/345-1Kapt. Johannes Hendricks; Duitse zakenbrieven uit Memel.Oostzee
32/355-2Kapt. Jan Klaassen Otten; kapt. Hidde Jansz BakkerOostzee
32/371-2kapt. Heere Wessels; op de Jonge Anna Wiegers Visser; een lijst met contactpersonen in het Oostzeegebied; Sonttol betalingsbewijs; tol Memel, monsterrol etc. Interessant voor de scheepspapieren.Oostzee
32/374-2Oostzee
32/471-1Oostzee
32/477-1Caraibisch Gebied
32/488-2Caraibisch Gebied
32/653-2Oostzee
32/674-2De Hersteller voer onder Pruisische vlagOostzee
32/693-1De stukken van de Jonge Willem en de Jonge Nicolaas zitten door elkaar.Caraibisch Gebied
32/693-2Oostzee
32/548-1Oostzee
32/695-2Oostzee
32/794De Overijssel was een admiraliteitsschip. De Ondeelbaarheid was een kaperschip van Amsterdam, 1796; kapt Jan Tiede; eigenaars Hendrik en Adolf Baart. Hiervan elf identieke commissiebrieven; instructies, rekeningen, een voorgedrukt, deels ingevuld journaal; een bundel met gedrukte resoluties van het Comité van de Marine en uiteenlopende publicaties van de Admiraliteiten, de Nationale Vergadering en andere instellingen.Admiraliteit
32/866-1Oostzee
32/916De Zeelust voer onder Pruisische vlag; journaal van het schip Martha, kapt. A.M. de Boer; een tekening van een eenmastschip.Oostzee
32/890-2Oostzee
32/375-1Gijón = Noord-Spanje; De Jonge Stoffels: vier mappen. Veel brieven van en aan schipper Huijte Fookles uit Workum, o.a. naar Hamburg, Sint Petersburg, veel scheepspapieren, een journaal. Journaal 1779 met een gedicht aan het begin.Oostzee
32/9091 brief op de tweede Waakzaamheid.Oostzee
32/465Kapt. van de Troonprins was Godfried Visser.VOC
32/515-2In deze doos ook documenten betreffende de overgave van Ambon in 1796 (bundel 250).VOC
32/668-1VOC
32/798Journaal van de Onderneming van reizen langs de kust van Java, 1799.VOC
32/882-2VOC
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in