Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters - Zoeken: batavia

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
121 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 121 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
49/1-31 bundel met uiteenlopende scheepspapieren, rekeningen, brieven, particuliere documentatie (waaronder gedichten) deels van George d"Alban, commandant van de Sint Laurens. 'Articulbrief en Instructie raakende den oorlog ter zee' (Den Haag 1702); handgekleurde seinbrief. 1 bundel met: 'Instructie wegens het aandoen en passeeren van 't Canaal' (Middelburg 1788); 'Instructie van de eygenschap der winden' (Amsterdam 1785); dagregister en 'ontlosboek' van het Deense schip Eenigheid, 1796; equipageboek van hetzelfde schip; een bundel met ca. 80 briefjes aan d'Alban.VOC
49/1-21 bundel met processtukken, 1 bundel met brieven van Batavia naar Nederland en Denemarken, 1797 en scheepsadministratie van de kapitein luitenant ter zee D'Alban commandant van het VOC-schip Sint Laurens.VOC
49/1-1De stukken zijn in het Deens, Nederlands, Engels. Ook stukken van de luitenant ter zee George d'Alban. 1 journaal van de Sjaelland van Batavia naar Kopenhagem, 1797 (Deens). 1 journaal van het Deense schip Eenigheid van Batavia naar Muskatte, 1796 (Nederlands).VOC
32/979kapt. Pieter Zoetelief; journaal van Amsterdam naar Batavia en van Batavia naar Rotterdam 1802/1804.VOC
32/914-18 brieven uit Nederland naar Suriname, 1793. De Zeelelie voer van Middelburg via Batavia naar China en vandaar naar de Kaap. NB ook enkele stukken van het VOC-schip Zeeland, gestrand bij de kaap in 1793.VOC
32/908-2De Willemstad en Boetzelaar werd in 1795 aan de Kaap genomen en kreeg de naam Princess.De Westkapelle kreeg de naam George.VOC
32/896-2De Vlissingen was een kaperschip. De Vrouw Helena was een particulier schip dat voer van Batavia naar Ternate, 1800; journaal van dit schip tussen Semarang en Soerabaja; 1 brief.VOC
32/883-1Van de Vrouw Agatha: ook scheepspapieren ladinglijsten, passen.VOC
32/872-2De Twillig Riget was een Deens schip. Vertalingen van zakenbrieven gewisseld tussen Amsterdam, Kopenhagen en Altona, 1798. Journaal gehouden op Het Vertrouwen, van Nederland naar Batavia onder Hillebrandt van Uijen, 1794. Gevolgd door het journaal van de Geertruida naar Nederland, 1796; twee tekeningen van een bootschip, een maal getuigd met Engelse vlag, een maal ongetuigd. Een journaal van een scheepsreis van St Malo naar Hellevoetsluis, 1797.VOC
32/859-1Bij dossier Splinter: Journaal van het VOC-schip Batavier van Java naar Banda, 1792; idem van De Kleine Pallas van Banda naar Batavia, 1793; idem van de Arouw van Batavia naar Palembang, vandaar naar Banda en terug naar Batavia, 1795; idem van Batavia naar Banda, 1795. Bij het dossier Saldanha Bay: twee stukken betreffende het nemen door de Engelsen van de Nederlandse schepen Admiraal Tromp, Dordrecht, Sirius, Revolution, Bellona, Castor, Harwick, Le Brave, Vrouw Maria.VOC
32/854-1Deens schip.VOC
32/841-2VOC
32/827-2Onder Deense vlag. Firma De Coninck. Kopieën van zakenbrieven.VOC
32/827-1Kapt. Nyls Nyborg. 30 Brieven aan de eigenaar De Coninck uit Amsterdam naar Kopenhagen, 1797. Bundel met kwitanties. Afschriften van zakenbrieven, 1796, 1797.VOC
32/824-1Amerikaans schip; kapt Paterson. Zie ook HCA 32/1836, doos 2.VOC
32/805-2Kapt. Joseph Crathorne; de postzak van de Perseverance is nog aanwezig; de inhoud ligt verspreid door de doos: brieven medio 1794 vnl. uit Sint-Eustatius; zes enveloppen met brieven aan de commissarissen van de West-Indische handel.VOC
32/798Journaal van de Onderneming van reizen langs de kust van Java, 1799.VOC
32/792VOC
32/766-2De Nieuwe Expeditie vertrok in 1794.VOC
32/766-1VOC
32/745-1Vertrok op 28 aug. 1795 uit Batavia, werd genomen bij de Kaap. Ondervraging van de Amsterdamse matroos Dirk Kirkhoven.VOC
32/742-2kapt. op de Mentor Ulke Barends.VOC
32/742-1VOC
32/729kapt. Kersjan Hillebrandt.VOC
32/723-2Deens schip (firma De Coninck); bundel met ca. 60 brieven uit Batavia naar Nederland, 1800/1801.VOC
32/720-2Johan: particulier schip onder kapt. Jacob Jacobsz Schots naar Azië. Schrift met reken- en navigatieoefeningen; schrift met kustaanwijzingen in Europa (1783). Journaal van Amsterdam naar de Kaap en terug 1803/1804. Kasboek o.a. met 'de ongelukkige verkopen te Batavia' (o.a. van gouden, ringen, spelden, medaillions voor de firma Van der Hoeven en Comp).VOC
32/697-2VOC
32/675-2De Haas was een 'private brig' die uit Batavia vertrokken was, 1799.VOC
32/673-1Bij het Haasje: een onbeschreven scheepsjournaal en een journaal van de reis van Batavia naar Semarang, 1797. Zie ook een stuk van dit schip in HCA 32/675/166; Het journaal dat bij het dossier van de Hoop zit is van het schip Christiaansburg, 1797.VOC
32/672-2Kapt. van het Vertrouwen Hillebrandt van Uijen.Admiraliteit
32/670-4Onder de brieven ook oudere brieven uit 1793 uit Nederland geschreven. Brieven o.a. aan de Amsterdamse stadarchitect Abraham van der Hart over de dood van diens broer in Batavia.VOC
32/670-3Twee bundels met VOC- stukken: brieven uit Batavia met de Hare gezonden. Rekeningen, assignaties etc.VOC
32/670-21: Journaal van de Kaap naar Batavia (kapt. Jacob Smit), 1789 op Nederlands Welvaren en van Texel naar de Kaap op hetzelfde schip, 1788/1789. 2: Copieboek van de brieven en instrumenten van de Texelstroom, 1792/93. 3: Copieboek van brieven aan G-G en RadeVOC
32/670-11: Vervolg Generale Missive. 2: Tweede gedeelte Generale Missive 6 sept.-31 dec. 1794. 3: Bijlage bij de missive van de Commissarissen-generaal, 4 juli 1795VOC
32/669-1VOC documenten: missives van de G-G en Raden aan bewindhebbers. Generale Eis voor 1796, twee rekeningboeken plantage Solitude, 1793, 1794, gedrukte seinbrief, ingekleurd en met aantekeningen, register van alle meegezonden stukken, twee rekeningboeken (Suriname?), lijst van de victualiën, 1786.VOC
32/668-1VOC
32/663-3Doos vol brieven uit Batavia en van de Kaap, 1797, 1798, naar Kopenhagen en Amsterdam, 1798. Nederlands, Deens, Frans. Ook rapporten aan de bewindhebbers VOC en facturen.VOC
32/663-2In deze doos stukken waaronder brieven uit Batavia behorende bij het Deense schip de Graaf Bensdoff.VOC
32/663-1Deens schip waarvan in het HCA veel meer materiaal is; hier enkele Nederlandse brieven, rekeningen, rekenkundige oefeningen, reisverslag van het schip.VOC
32/642-2Deens schip. Veel brieven aan kapitein ter zee (VOC) Gerardus Masson te Batavia en te Whampo (1787), tevens uitvoerige boekhouding van hem. Dit betreft ook een zaak van Masson tegen W. Popkens.VOC
32/642kapt. Dirk Gerbrands; Deens schip.Journalen: 1. gehouden op de heenreis vanaf Kopenhagen door stuurman Maarten de Tweed 1798/99. Voorgedrukt Nederlands journaal. 2. idem door een andere hand. 3. idem maar een ander voorgedrukt journaal. 4. idem vervolg. 5. gehouden op de terugreis, 1799, Deens.VOC
32/619-1kapt. Jan Everwijn Drillinger.VOC
32/618-2brieven en zakelijke stukken.VOC
32/618-1Veel brieven uit Batavia en Kaap de Goede Hoop, Nederlands, Deens, Frans. Veel rekeningen.VOC
32/617-2Franse, Deense en Nederlandse brieven uit Batavia, Ile de France en Kanton naar Europa.VOC
32/617-1Deens journaal 1798/1799. Twee schriften, een leeg, een met zakelijke aantekeningen (Deens). Schrift met bevrachtingsinstructies. Enkele persoonlijke brieven, Frans, Nederlands, Deens. Vele zakelijke stukken.VOC
32/606In deze doos ca 150 in Hebreeuws schrift geschreven Jiddische brieven aan joodse kooplieden in Londen (Levie Barend Cohen, Arend Cosman Cohen, Arie Levie junior) en een tiental Nederlandse brieven aan familieleden in Londen. Andere namen: Mozes Heilbot te Altona; ook Engelse en Nederlandse brieven. Ook brieven uit Batavia. 2 identieke ex. Van 'List of Ships in the Possession of the Commissioners for The Care and Management of Dutch Property'. Met de namen en details van 129 door de Engelsen gekaapte schepen.Overig Europa
32/578-2Kapt. Herke Smit van de brigantijn de Dankbare Afrikaan. Vertrek sept 1795. Journaal mei-november 1794 begonnen op de Kaap. Nog enkele andere VOC-documenten (resoluties G-G en Raden etc.).VOC
32/577-1Bij een van deze schepen (bundel 46) behoren de particuliere brieven.VOC
32/576-2Bij de David en Abraham: het Traktaat met Algiers uit 1758, uitbetalingsboek van de gage en een rekeningboek.VOC
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in