gahetNA in het Nationaal Archief

Sailing Letters

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
239 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 239 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
32/99-2kapt. Gerrrit Souw.Overig Europa
32/98-2Overig Europa
32/98-1Overig Europa
32/97-2Kapt Simon Smit; Hans PiersOverig Europa
32/97-2Kapt. Hans Piers (Anna); Simon Smit (Anna Galley).Overig Europa
32/97-1Overig Europa
32/96-2Kapt. Andries HendricksOverig Europa
32/96-2Processtukken; vertalingen van brieven.Overig Europa
32/96-1Kapt. Klaas Hartog.Overig Europa
32/96-1kapt. Klaas Hartog; processtukken; korte vertalingen van Nederlandse brieven.Overig Europa
32/95-2Kapt. Jan VetOverig Europa
32/95-2De Angela Maria was genomen door een Franse kaper en later door een Engelsman.Overig Europa
32/94-2Kapt Arent Tuyn (Agatha); Jan Hog (Catharina).Overig Europa
32/916De Zeelust voer onder Pruisische vlag; journaal van het schip Martha, kapt. A.M. de Boer; een tekening van een eenmastschip.Oostzee
32/914-2Korte factuur van het VOC-schip Geertrui Petronella.Van de Zeelelie: 1 boek met afscheepbriefjes (aan boord gebrachte lading thee en porselein), Kanton 1794. 1 afpaklijst der kassen (porselein), Kanton 1794. 1 afweeglijst van thee, Kanton 1794. losse stukken betreffende de lading van de Zeelelie. stukken betreffende de Zeeland.VOC
32/914-18 brieven uit Nederland naar Suriname, 1793. De Zeelelie voer van Middelburg via Batavia naar China en vandaar naar de Kaap. NB ook enkele stukken van het VOC-schip Zeeland, gestrand bij de kaap in 1793.VOC
32/908-1Bij de Welvaart behoort een zakelijke briefwisseling tussen Harlingen en Emden, 1794-1796, ca 30 brieven; daarbij 2 ex. 'Extra-Dagverhaal der handelingen van de Nationaale vergaadering', 16 en 17 maart 1797. Voor de Welvaart van Pillau zie ook HCA 32/910/54.Overig Europa
32/907-1Overig Europa
32/891-25 bundels met ca. 400 ex. van een zakennieuwsbrief met prijscourant van Londen van de firma Joshua Jenson Oddie; Comp, 6 april 1799.Overig Europa
32/890-2Oostzee
32/889-2De Vrouw Dorothea voer onder Pruisische vlag; ca 40 brieven van Amsterdam naar Hull, 1798.Middellandse Zee
32/889-1De Vrouw Johanna voer onder Pruisische vlag, 1798Overig Europa
32/887Overig Europa
32/886-1Overig Europa
32/883-2Kapt. van de Vlijt en Spaarzaamheid: Cornelis Hammer; vaart onder Deense vlag; twee bundels met brieven: 1. brieven uit Hamburg naar Frankrijk en Oostende en vanuit Londen naar Emden. 2. ca. 80 brieven uit Londen, gedateerd 2 nov. 1795 voornamelijk Frans, maar ook Engels (en weinig Nederlands). Groot dossierCaraibisch Gebied
32/882-2VOC
32/882-1Overig Europa
32/880-2bij de Vrouw Anna: Verdrag met Algiers, 1758.Middellandse Zee
32/878-2Overig Europa
32/876-1Gronings schipOverig Europa
32/872-2een schrift met vijf kopieën van brieven van Gerrit Dirks Mets uit de Kaap aan Hendrik van den Berg, 1798, 1799. Afkomstig van een schip dat van de Kaap naar Kopenhagen zou varen (mogelijk de Twilling Riget). Leren portefeuille met daarin notitieboekjes en een kleinere portefeuille met kwitanties en drie particuliere brieven.VOC
32/871-1Uitgebreid dossier Twee Gezusters (no 871/151).Twee brieven uit Schiermonnikoog aan kapt. Jan Eyses te Hamburg.Overig Europa
32/865-2Overig Europa
32/865-1De Tholen was een admiraliteitsschip.Admiraliteit
32/857-2kapt. Hendrik Hilkes Prins aan wie de brieven zijn gericht.Overig Europa
32/8-2Verhoren en andere processtukken; Nederlandse commissiebrief; ca 15 in het Engels vertaalde Nederlandse stukken.Overig Europa
32/797Overig Europa
32/792VOC
32/787Negotie en Scheepvaart: Pruisisch schip, groot dossier.Overig Europa
32/749Overig Europa
32/740-1Overig Europa
32/720-1Bij de Jonge Jan: 'Na- en Onderrigt voor de van of na- Emden in Oostvriesland varende schippers'. Een politie- en een brandordonnantie van Emden, Nederlands, 1796.Overig Europa
32/713-2Onder Deense vlag 25 exemplaren 'Rotterdamsche Courant' 1799; 10 ex van de 'Goudsche Courant', 1799; 1 ex van de 'Nouvelles Politiques', 1 ex. van de 'Koopvaart en Zeevaart Tydingen', 1 ex. 'Naamregister van alle de koopluiden in Amsterdam', 1799 Nederlandse, Engelse, jiddische brieven vnl. uit Rotterdam en Amsterdam. Brieven van Nederlanders aan hun in Engeland gevangen zittende zonen en echtgenoten.Overig Europa
32/710-1Overig Europa
32/706-1Overig Europa
32/705-2De Jemmy was een Deens schip; brieven geschreven in het Nederlands, Deens en Duits naar Altona.Overig Europa
32/705-1De Jonge Jan (kapt. Engel Claesz. Wijker) was een vissersschip uit Egmond. Brieven meegegeven aan de Jonge Carolus naar Hamburg, 1798, Duits en Nederlands. Onder andere een brief waaruit de grote verontwaardiging over de kaping blijkt. Groot dossierCaraibisch Gebied
32/702-2zie ook HCA 32/702, doos 1.Overig Europa
32/702-1Overig Europa
32/7-1Miscellanea. 200 Engelse, Italiaanse, Franse en Nederlandse brieven. Vertalingen van brieven uit het Frans, Portugees, Nederlands. Pas uitgegegeven door Willem III en door hem en Huygens ondertekend voor Jan Pitman om op zijn schip De Getrouwe Liefde naar Falmouth te varen, Bodegraven, 7 aug. 1672. Schipper van de Oudewagen is Gerrit Sijmonsz.Overig Europa
vorige
12...5
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in