Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
178 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 178 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
49/37-1Stukken van de brik de Oosterster. Journaal 10 dec. 1794, van Vlissingen naar Elmina en vandaar met slaven naar Paramaribo. Kapt. Willem Kaas, 24 koppen, bewapend met zes kanonnen. Brieven, 1799.Caraibisch Gebied
32/933-4Kapt. Marten van Zeggeren.Ongeopende brieven uit Suriname, Demarary, april 1803. Een papier betreffende de plantage Nieuw Acconoribo.Caraibisch Gebied
32/933-3Brieven uit Demarary en Suriname naar Nederland, voornamelijk naar Amsterdam, april 1803. Merendeel ongeopend. Kapt De Boer (Johanna Maria). Kapt. Van Zeggeren (Anna Sophia).Caraibisch Gebied
32/883-2Kapt. van de Vlijt en Spaarzaamheid: Cornelis Hammer; vaart onder Deense vlag; twee bundels met brieven: 1. brieven uit Hamburg naar Frankrijk en Oostende en vanuit Londen naar Emden. 2. ca. 80 brieven uit Londen, gedateerd 2 nov. 1795 voornamelijk Frans, maar ook Engels (en weinig Nederlands). Groot dossierCaraibisch Gebied
32/883-1Van de Vrouw Agatha: ook scheepspapieren ladinglijsten, passen.VOC
32/882-2VOC
32/858-1De stukken betreffen de inname van het eiland Sint-Eustatius, slaat dus niet op een schip.Caraibisch Gebied
32/851-2Deens schip. Vooral afschriften van zakenbrieven van Amsterdam naar Altona.Caraibisch Gebied
32/805-2Kapt. Joseph Crathorne; de postzak van de Perseverance is nog aanwezig; de inhoud ligt verspreid door de doos: brieven medio 1794 vnl. uit Sint-Eustatius; zes enveloppen met brieven aan de commissarissen van de West-Indische handel.VOC
32/805-1Caraibisch Gebied
32/804Amerikaans schip.Caraibisch Gebied
32/790Kapt. Bernardus Knuttel. Zakenbrieven en particuliere brieven voornamelijk uit Curaçao naar Nederland eind 1782 begin 1783, Nederlands en Portugees. Ook een schrijven aan de directie van de WIC. NB Dit pakket zit in de verkeerde serie, zit opgeborgen in de Napoleontische tijd.Caraibisch Gebied
32/766-2De Nieuwe Expeditie vertrok in 1794.VOC
32/742-2kapt. op de Mentor Ulke Barends.VOC
32/727Caraibisch Gebied
32/705-1De Jonge Jan (kapt. Engel Claesz. Wijker) was een vissersschip uit Egmond. Brieven meegegeven aan de Jonge Carolus naar Hamburg, 1798, Duits en Nederlands. Onder andere een brief waaruit de grote verontwaardiging over de kaping blijkt. Groot dossierCaraibisch Gebied
32/7-2Miscellanea. Veel brieven uit en naar Oostzee, Zweden, Lübeck, Bremen. Ook Zuidelijke Nederlanden (Oostende, Nieuwpoort, Lille). Vertalingen en andere zakelijke stukken o.a. uit het Nederlands (ca. tien); aantekenboek met uitgaven Fort Zeelandia, 1671.Caraibisch Gebied
32/696-2De Jonge George (kapt. Johan Reinhard) was vermoedelijk een Deens schip.1 Nederlands journaal. 1 Duits journaal van de reis van Texel naar Suriname, 1796. 1 scheepssoldijboek van de Jonge George. 1 kasboek, 1795 (Duits). 1 kasboek (Nederlands). Boedelinventaris van Andries Hendrick Dircksen. Verder: rekeningen, cognossementen, wissels, akten.Caraibisch Gebied
32/696-1De Jonge George was een Deens schip.Caraibisch Gebied
32/695-1Deens schip, kapt. J.L. Langenberg. Twee pakketten: 1. ca. 150 Nederlandse en Franse brieven van mei/juni 1796 naar Suriname en gedrukte rapporten van de Amsterdamse hoofdwacht, mei 1796. 2. Bundel met o.a. correspondentie van Suriname naar Amsterdam (ca 200), rekening plantage Voorburg (1796) en lijsten met wisselbrieven. Kwitanties.Caraibisch Gebied
32/693-1De stukken van de Jonge Willem en de Jonge Nicolaas zitten door elkaar.Caraibisch Gebied
32/690-1Illustrious President, kapt. Butler, zie ook in HCA 30/374 en HCA 30/375. Brieven uit Paramaribo naar Nederland, 1795. Rapporten aan de directeuren van de kolonie Suriname.Caraibisch Gebied
32/669-1VOC documenten: missives van de G-G en Raden aan bewindhebbers. Generale Eis voor 1796, twee rekeningboeken plantage Solitude, 1793, 1794, gedrukte seinbrief, ingekleurd en met aantekeningen, register van alle meegezonden stukken, twee rekeningboeken (Suriname?), lijst van de victualiën, 1786.VOC
32/668-2Caraibisch Gebied
32/667-2Caraibisch Gebied
32/667-1Caraibisch Gebied
32/653-1Caraibisch Gebied
32/624-1Zie ook HCA 32/630 (no. 109).Caraibisch Gebied
32/604-2Een ongeopend en verzegeld juten zakje met een eveneens verzegelde brief aan Johannes Runnelt, gouverneur ad interim van Sint-Eustatius. Verzonden door de Commissarissen van de West-Indische handel. Hierin zeven ongeopende brieven aan personen op Sint-Eustatius.Caraibisch Gebied
32/549-1Concordia: kapt. Bayzand (Amerikaans schip); Kaneelboom: kapt . Roeluffs, onder Zweedse vlag.Caraibisch Gebied
32/530-1Caraibisch Gebied
32/510-2Apollo voer vanaf Paramaribo. Kapt. Andreas Claasen. Deens brigantijnschip. Bevat veel materiaal uit Paramaribo. De processtukken zitten ook in HCA 32/510-1 (die niet in de database is opgenomen).Caraibisch Gebied
32/493-2Twee journalen: 1. Juffrouw Anna Constantia, 1776, in één boek met De Liefde, 1780 (HCA 32/389). 2. Juffrouw Maria, 1779, in één boek met de Jonge Jan (HCA 32/373) genomen tussen San Sebastian en Genua en naar Lissabon gebracht.Caraibisch Gebied
32/489-1Caraibisch Gebied
32/488-2Caraibisch Gebied
32/487Caraibisch Gebied
32/484De Vrouw Margarita werd door de Engelsen gekaapt in 1778 en naar New York gebracht.Caraibisch Gebied
32/481-1Caraibisch Gebied
32/480-1Twee journalen van de Vrouwe Elisabeth. Schippers: Henricus Detmar (Vrouwe Cornelia 1781), Reintje Nobel (Vrouw Cornelia 1780-1782), Teekle Sjoerds (Vrouw Deliana Maria), Jan Cornelissen (Vrouw Elizabeth (1782), Teunis de Boer (Vrouw Eleonora).Caraibisch Gebied
32/478-1Caraibisch Gebied
32/477-2Van Lissabon voer het schip volgens ondervraagden naar Boston/ Madeia/ Sint-Eustatius.Caraibisch Gebied
32/477-1Caraibisch Gebied
32/476-2Vervolg van HCA 32/476/1.Caraibisch Gebied
32/476-1Traktaten van de vrede met Algiers en met Marokko; ook stukken van de Vrouwe Maria.Caraibisch Gebied
32/475-2De Vliegende Vis en de Vlijt (2) waren kaperschepen; op de kaper Vlijt: 'Instructie en Articulen waar na de Capiteinen etc.' (Den Haag 1781).Caraibisch Gebied
32/473ca 15 brieven uit Suriname naar Amsterdam van De Vier Goede Vrienden; 1 ex. 'Surinaamse Courant' 18 okt 1780.Caraibisch Gebied
32/467-1Kapt. Hans Nissen Angel van de Twee Vrienden naar Smyrna; aan boord zes pakketten met monsters van Nederlandse lakense stoffen; in totaal ca. 40 papieren bladen met daarop gemonteerd de monsters; met begeleidende briefjes, o.a. aan Daniel Fremeaux van Isaac van Eijs en Zonen.Caraibisch Gebied
32/458Caraibisch Gebied
32/457Kapt. Lucas David.Caraibisch Gebied
32/437Caraibisch Gebied
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in