Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
257 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 257 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
32/790Kapt. Bernardus Knuttel. Zakenbrieven en particuliere brieven voornamelijk uit Curaçao naar Nederland eind 1782 begin 1783, Nederlands en Portugees. Ook een schrijven aan de directie van de WIC. NB Dit pakket zit in de verkeerde serie, zit opgeborgen in de Napoleontische tijd.Caraibisch Gebied
32/493-2Twee journalen: 1. Juffrouw Anna Constantia, 1776, in één boek met De Liefde, 1780 (HCA 32/389). 2. Juffrouw Maria, 1779, in één boek met de Jonge Jan (HCA 32/373) genomen tussen San Sebastian en Genua en naar Lissabon gebracht.Caraibisch Gebied
32/492-4Overige koopvaardij
32/492-3Overige koopvaardij
32/491De Zeeuwse Leeuw was een kaper.Oostzee
32/490-2Overig Europa
32/489-2Overig Europa
32/489-1Caraibisch Gebied
32/488-2Caraibisch Gebied
32/488-1VOC
32/487Caraibisch Gebied
32/486Journaal op de Vrijheid (5) van kapt. Jacob Kersjes. Overige kapiteins Carl Friedrick Bartels, Albert Dirks, Willem HendrikszOostzee
32/485Journaal van de Vrouwe Maria Aletta, 1778 van Rotterdam, kapt. Matthijs Vrugt, het eindigt op 17 nov. 1780 in Lissabon; op de Vrouw Tania vijf brieven uit Smyrna.Oostzee
32/484De Vrouw Margarita werd door de Engelsen gekaapt in 1778 en naar New York gebracht.Caraibisch Gebied
32/482Oostzee
32/481-2Enkele zakenbrieven op de Vrouw Hendrika.Overig Europa
32/481-1Caraibisch Gebied
32/480-2Schipper Hendrik Buck. Italiaanse en Griekse brieven.Middellandse Zee
32/480-1Twee journalen van de Vrouwe Elisabeth. Schippers: Henricus Detmar (Vrouwe Cornelia 1781), Reintje Nobel (Vrouw Cornelia 1780-1782), Teekle Sjoerds (Vrouw Deliana Maria), Jan Cornelissen (Vrouw Elizabeth (1782), Teunis de Boer (Vrouw Eleonora).Caraibisch Gebied
32/479-2VOC
32/479-1Journaal van de Vrouwe Catharina door Jan de Jong naar Lissabon.Middellandse Zee
32/478-2Middellandse Zee
32/478-1Caraibisch Gebied
32/477-2Van Lissabon voer het schip volgens ondervraagden naar Boston/ Madeia/ Sint-Eustatius.Caraibisch Gebied
32/477-1Caraibisch Gebied
32/476-3Overig Europa
32/476-2Vervolg van HCA 32/476/1.Caraibisch Gebied
32/476-1Traktaten van de vrede met Algiers en met Marokko; ook stukken van de Vrouwe Maria.Caraibisch Gebied
32/475-2De Vliegende Vis en de Vlijt (2) waren kaperschepen; op de kaper Vlijt: 'Instructie en Articulen waar na de Capiteinen etc.' (Den Haag 1781).Caraibisch Gebied
32/473ca 15 brieven uit Suriname naar Amsterdam van De Vier Goede Vrienden; 1 ex. 'Surinaamse Courant' 18 okt 1780.Caraibisch Gebied
32/471-2Middellandse Zee
32/471-1Oostzee
32/470-2Van Trump genomen door Edward Hughes.Veranderen heette ook wel de Verandering.VOC
32/470-1De Valk was een kaperschipOverige koopvaardij
32/469-3VOC-schepen genomen door Edward Hughes bij Negapatnam.VOC
32/468-1Plakkaten Staten-Generaal; reglement voor schippers in Lissabon.Overig Europa
32/467-1Kapt. Hans Nissen Angel van de Twee Vrienden naar Smyrna; aan boord zes pakketten met monsters van Nederlandse lakense stoffen; in totaal ca. 40 papieren bladen met daarop gemonteerd de monsters; met begeleidende briefjes, o.a. aan Daniel Fremeaux van Isaac van Eijs en Zonen.Caraibisch Gebied
32/466Bij de Twee Gezusters (1) kapt. Pieter Cooman: Een oefenschrift 'Konst der Stuerlieden'. Een journaal van het schip Damas en Jacoba, 1777 vanuit Dordrecht naar Falmouth en nog een uit 1778. Twee journalen van de Twee Gezusters, 1779, 1780, schrift met rekenoefeningen. Handgeschreven catechismus, handgeschreven psalmen en een gebed, een brief. Twee octavo boekjes in één perkamenten band: a. stuurmanshandboek, titelblad ontbreekt, met berekeningen tot 1770 en b: een 'Kort Begryp van alle langs- en dwars-coursen' (Amsterdam bij Johannes van Keulen, z.j.); Twee Gezusters (3): ca 30 brievenMiddellandse Zee
32/465Kapt. van de Troonprins was Godfried Visser.VOC
32/463Overig Europa
32/462-1Middellandse Zee
32/459Overig Europa
32/458Caraibisch Gebied
32/457Kapt. Lucas David.Caraibisch Gebied
32/455San Antonio: oostkust van Spanje.Middellandse Zee
32/452Overig Europa
32/451-1Middellandse Zee
32/449-2Visserij
32/448-1Mandaal in Zuid-Noorwegen.Visserij
32/447-2Overig Europa
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in