Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
342 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 342 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
49/37-2Enkele zakelijke brieven in het Nederlands aan de kapitein Jacob Blok.exemplaren van de 'Altonaischer Mercurius', 1799 en van de 'Hamburgische Neue Zeitung', 1800. Vijf blikken scheepskokers met daaromheen gewikkeld scheepspapieren.VOC
49/37-1Stukken van de brik de Oosterster. Journaal 10 dec. 1794, van Vlissingen naar Elmina en vandaar met slaven naar Paramaribo. Kapt. Willem Kaas, 24 koppen, bewapend met zes kanonnen. Brieven, 1799.Caraibisch Gebied
49/1-31 bundel met uiteenlopende scheepspapieren, rekeningen, brieven, particuliere documentatie (waaronder gedichten) deels van George d"Alban, commandant van de Sint Laurens. 'Articulbrief en Instructie raakende den oorlog ter zee' (Den Haag 1702); handgekleurde seinbrief. 1 bundel met: 'Instructie wegens het aandoen en passeeren van 't Canaal' (Middelburg 1788); 'Instructie van de eygenschap der winden' (Amsterdam 1785); dagregister en 'ontlosboek' van het Deense schip Eenigheid, 1796; equipageboek van hetzelfde schip; een bundel met ca. 80 briefjes aan d'Alban.VOC
49/1-21 bundel met processtukken, 1 bundel met brieven van Batavia naar Nederland en Denemarken, 1797 en scheepsadministratie van de kapitein luitenant ter zee D'Alban commandant van het VOC-schip Sint Laurens.VOC
49/1-1De stukken zijn in het Deens, Nederlands, Engels. Ook stukken van de luitenant ter zee George d'Alban. 1 journaal van de Sjaelland van Batavia naar Kopenhagem, 1797 (Deens). 1 journaal van het Deense schip Eenigheid van Batavia naar Muskatte, 1796 (Nederlands).VOC
32/979kapt. Pieter Zoetelief; journaal van Amsterdam naar Batavia en van Batavia naar Rotterdam 1802/1804.VOC
32/933-4Kapt. Marten van Zeggeren.Ongeopende brieven uit Suriname, Demarary, april 1803. Een papier betreffende de plantage Nieuw Acconoribo.Caraibisch Gebied
32/933-3Brieven uit Demarary en Suriname naar Nederland, voornamelijk naar Amsterdam, april 1803. Merendeel ongeopend. Kapt De Boer (Johanna Maria). Kapt. Van Zeggeren (Anna Sophia).Caraibisch Gebied
32/917Bij de Zeelust: een journaal van het schip De Welvaart van Teenez (?), 1799, van Hamburg naar Nantes.Overige koopvaardij
32/916De Zeelust voer onder Pruisische vlag; journaal van het schip Martha, kapt. A.M. de Boer; een tekening van een eenmastschip.Oostzee
32/914-2Korte factuur van het VOC-schip Geertrui Petronella.Van de Zeelelie: 1 boek met afscheepbriefjes (aan boord gebrachte lading thee en porselein), Kanton 1794. 1 afpaklijst der kassen (porselein), Kanton 1794. 1 afweeglijst van thee, Kanton 1794. losse stukken betreffende de lading van de Zeelelie. stukken betreffende de Zeeland.VOC
32/914-18 brieven uit Nederland naar Suriname, 1793. De Zeelelie voer van Middelburg via Batavia naar China en vandaar naar de Kaap. NB ook enkele stukken van het VOC-schip Zeeland, gestrand bij de kaap in 1793.VOC
32/911Overige koopvaardij
32/910-1Waakzaamheid oorlogsschip onder kapt. Meindert van Nierop.Admiraliteit
32/909-2geen
32/9091 brief op de tweede Waakzaamheid.Oostzee
32/908-2De Willemstad en Boetzelaar werd in 1795 aan de Kaap genomen en kreeg de naam Princess.De Westkapelle kreeg de naam George.VOC
32/908-1Bij de Welvaart behoort een zakelijke briefwisseling tussen Harlingen en Emden, 1794-1796, ca 30 brieven; daarbij 2 ex. 'Extra-Dagverhaal der handelingen van de Nationaale vergaadering', 16 en 17 maart 1797. Voor de Welvaart van Pillau zie ook HCA 32/910/54.Overig Europa
32/907-1Overig Europa
32/902-1Overige koopvaardij
32/901-1Overige koopvaardij
32/899Overige koopvaardij
32/898-12 journalen van het Vertrouwen, kapt. Gerrit Simons van Emden naar de Oostzee, 1800; nog een journaal met losse aantekeningen; schrift met zeilinstructies voor de Oostzee; 2 brieven, een van Jan de Brouwer aan zijn vrouw, enkele godvruchtige gedichten.Oostzee
32/897-2Overige koopvaardij
32/897-1Overige koopvaardij
32/896-2De Vlissingen was een kaperschip. De Vrouw Helena was een particulier schip dat voer van Batavia naar Ternate, 1800; journaal van dit schip tussen Semarang en Soerabaja; 1 brief.VOC
32/896-1Overige koopvaardij
32/893Overige koopvaardij
32/892-1Overige koopvaardij
32/891-25 bundels met ca. 400 ex. van een zakennieuwsbrief met prijscourant van Londen van de firma Joshua Jenson Oddie; Comp, 6 april 1799.Overig Europa
32/891-1Overige koopvaardij
32/890-2Oostzee
32/890-1Visserij
32/889-2De Vrouw Dorothea voer onder Pruisische vlag; ca 40 brieven van Amsterdam naar Hull, 1798.Middellandse Zee
32/889-1De Vrouw Johanna voer onder Pruisische vlag, 1798Overig Europa
32/888-2Visserij
32/888-1De Vrijheid was een admiraliteitsschipOverige koopvaardij
32/887Overig Europa
32/886-2Oostzee
32/886-1Overig Europa
32/883-2Kapt. van de Vlijt en Spaarzaamheid: Cornelis Hammer; vaart onder Deense vlag; twee bundels met brieven: 1. brieven uit Hamburg naar Frankrijk en Oostende en vanuit Londen naar Emden. 2. ca. 80 brieven uit Londen, gedateerd 2 nov. 1795 voornamelijk Frans, maar ook Engels (en weinig Nederlands). Groot dossierCaraibisch Gebied
32/883-1Van de Vrouw Agatha: ook scheepspapieren ladinglijsten, passen.VOC
32/882-2VOC
32/882-1Overig Europa
32/881-1Oostzee
32/880-2bij de Vrouw Anna: Verdrag met Algiers, 1758.Middellandse Zee
32/880-1Middellandse Zee
32/879Middellandse Zee
32/878-2Overig Europa
32/877Overige koopvaardij
vorige
12...7
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in