Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
167 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 167 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
32/342-2VOC
32/346VOC
32/351-2VOC
32/418-1VOC
32/479-2VOC
32/488-1VOC
32/570-1VOC
32/668-1VOC
32/697-2VOC
32/742-1VOC
32/792VOC
32/841-2VOC
32/766-1VOC
32/882-2VOC
32/1481-1VOC
32/1570-1VOC
32/1651-1VOC
32/669-2'Origineele Geenerale Missive' van de G-G en Raden aan de bewindhebbers, 31 januari 1795.VOC
32/1047-31 bundel met 100 brieven aan Bekker Teerlink, 1796-1800 te Bordeaux, Kopenhagen.1 bundel met ca. 15 brieven, scheepspapieren en rekeningen van kapt. Gottlieb Jäger. 1 bundel met tientallen administratieve stukken van Bekker Teerlink; persoonlijk uitgaveboek 1799-1803; 9 exemplaren van 'Het Bataafsch Gouvernement aan de Kaap'. Schuldboek te Kanton 1791-1799.VOC
49/1-21 bundel met processtukken, 1 bundel met brieven van Batavia naar Nederland en Denemarken, 1797 en scheepsadministratie van de kapitein luitenant ter zee D'Alban commandant van het VOC-schip Sint Laurens.VOC
49/1-31 bundel met uiteenlopende scheepspapieren, rekeningen, brieven, particuliere documentatie (waaronder gedichten) deels van George d"Alban, commandant van de Sint Laurens. 'Articulbrief en Instructie raakende den oorlog ter zee' (Den Haag 1702); handgekleurde seinbrief. 1 bundel met: 'Instructie wegens het aandoen en passeeren van 't Canaal' (Middelburg 1788); 'Instructie van de eygenschap der winden' (Amsterdam 1785); dagregister en 'ontlosboek' van het Deense schip Eenigheid, 1796; equipageboek van hetzelfde schip; een bundel met ca. 80 briefjes aan d'Alban.VOC
32/2111 ex. 'Instructie en ordre op het houden van de scheeps-soldijboeken' (Amsterdam 1751). Journaal van het VOC-schip de Scholtenburg (Texel naar Bengalen, 1755) onder kapt. Hendrik Visser. Journaal van de VOC-schepen Wildrijk en de Keukenhof, 1760-1761 in één band. Journaal van de Keukenhof van Batavia naar Nederland, 1762.VOC
32/1511-11 ex. 'Nederlants See-Rechten, avaryen en bodemeryen' (Amsterdam 1764), vierde druk. Ca. 20 brieven aan de firma Lödel en Merkel te Neurenberg, 1802, 1803. O.a. van Gijsbert Karel van Hogendorp. In het Engels geschreven journaal van Juliana Maria (24 mei 1802 - 11 aug. 1803).VOC
32/142715 zakelijke brieven aan kapitein Simon Kooter. Het schip voer van Amsterdam naar Emden, Bordeaux en vandaar naar Batavia en terug. 1 ex. 'Zeinbrief' voor schepen die geconvoyeerd worden (Rotterdam 1789). Met aantekeningen.VOC
32/670-21: Journaal van de Kaap naar Batavia (kapt. Jacob Smit), 1789 op Nederlands Welvaren en van Texel naar de Kaap op hetzelfde schip, 1788/1789. 2: Copieboek van de brieven en instrumenten van de Texelstroom, 1792/93. 3: Copieboek van brieven aan G-G en RadeVOC
32/670-11: Vervolg Generale Missive. 2: Tweede gedeelte Generale Missive 6 sept.-31 dec. 1794. 3: Bijlage bij de missive van de Commissarissen-generaal, 4 juli 1795VOC
32/698-12 stukken betreffende overgave van Jaffnapatnam (HCA 32/698, no 230). De Jupiter (admiraliteit) kruiste in de Noordzee, 1795.Admiraliteit
32/1550-123 in Engels zakenbrieven, 1802, aan Francis Walter, kapitein van de Loyalist. Verder correspondentie over de uitreding van het schip.VOC
30/71240 gedrukte VOC-documenten: instructies voor de Dankbaarheid; proviandlijsten; zeilorders; extracten vergadering Heren XVII; schrift met rekenoefeningen Arend Grové uit 1776; gedrukte en ingevulde equipagelijst van de Paarl (1779); stukken van kapt. Gerrit Harmeijer: journaal de Batavia (20 sept 1779-11 aug 1780 van Goeree naar Batavia); journaal van de Gouverneur-Generaal (10 juli 1763-12 sept 1764 van Delft naar Batavia en 1 nov. 1764-13 juni 1764 van Batavia naar Nederland) en geschreven lijst van equipagegoederen van dit schip; journaal Zilveren Leeuw 6 nov 1766-16 jan. 1767 van Batavia naar Rotterdam.VOC
32/1048-25 bundels met brieven, rekeningen, liedteksten. O.a. brieven van de Kaap, Batavia en Kanton voor Nederland, een kopie-brievenboek van Claas Tholen te Emden; brieven aan en van Jan Bekker Teerlink en kapitein Jäger; ook oudere brieven uit Nederland verzonden. Leren portefeuille van Jan Bekker Teerlink met briefjes, boodschappen, oa. Het wapen van de familie Van Middelkoop te Semarang voor de bestelling van Chine de Commande. Stalen van Chinese zijde en sits; 40 envelopjes met zaden uit Zuid-Afrika.VOC
30/719-150 kranten: Amsterdamsche, Leydse, Haarlemsche, Noord -Hollandsche, alle 1780; enkele gedrukte VOC-verordeningen; een roodlederen map met koperen slot; twee sleutels verplaatst naar HCA 65/27.VOC
32/1550-260 brieven uit Amsterdam aan de firma Jenisch te Hamburg, 1802. Dertig brieven uit Batavia aan De Coninck in Kopenhagen, 1803. Zakelijke stukken uit Batavia, 1803VOC
32/1838-28 Brieven geschreven uit Philadelphia naar Amsterdam; Engelse en Nederlands, 1805.1 gebonden ex. 'Instructie van de Eygenschap der Winden tusschen Nederland en Java' (Amsterdam 1785). Ms.: 'Schets examen voor de Capitanen Lieutenants ter Zee' (ca. 1800).Admiraliteit
32/914-18 brieven uit Nederland naar Suriname, 1793. De Zeelelie voer van Middelburg via Batavia naar China en vandaar naar de Kaap. NB ook enkele stukken van het VOC-schip Zeeland, gestrand bij de kaap in 1793.VOC
32/557-1Acte van overgave Van Angelbeek van Colombo, Ceylon; inventarisatie van genomen goederen in de stad en aangetroffen op het schip de Berlicum op de rede. Zie over deze overgave ook de documenten in het archief van het War Office (WO 1839).VOC
30/232Administratie firma Nicolaas Gotlieb Lutkens (rekeningen, bestellingen, kopie brievenboek). Gedrukt: koerslijsten, een kasboek; koerslijsten beurzen van Amsterdam, Londen, Hamburg 1741, 1742; wisselkoersen Amsterdam; cargalijsten VOC en Franse O.I.C. 1741-1744, prijscouranten Dantzig.Overig Europa
32/507-2Alblasserdam: zie ook HCA 32/1835, doos 1. Hierin twee processtukken.VOC
32/1836-2Amerikaans schip (ook wel Robert of Baltimore genoemd) onder kapt. Nicolaas Forster. Zie ook HCA 32/824 (1). Brieven uit Batavia, eerste helft 1796 uit Batavia naar Nederland. Een brief in het maleis. Rapporten uit Batavia aan de Heren XVII.VOC
32/824-1Amerikaans schip; kapt Paterson. Zie ook HCA 32/1836, doos 2.VOC
32/287Beide schepen werden op 8 juli 1781 genomen door schepen van een eskader van vice-admiraal Edward Hughes, op de rede van Negapatnam en hadden Nederlandse goederen aan boord. Die werden naar Madras vervoerd en daar geveild.VOC
30/724Betaalrollen Held Woltemade, 1780; Journaal het Lam (Batavia-China-Texel, 1771); Journaal Vrouwe Antoinetta Coenradina (Ned.- Batavia 1776; Batavia-Hellevoetsluis, 1778); Monsterrol De Pauw (Delft-Batavia-China, 1767); twee oefenschriften 'Konst der Stuerlieden'; stapel instructies en examenvragen voor scheepstimmerlieden behorend bij De Paarl; equipageboek Honkoop; Geschreven voorbeelden voor het schrijven van brieven, onderste van de stapelsVOC
32/576-2Bij de David en Abraham: het Traktaat met Algiers uit 1758, uitbetalingsboek van de gage en een rekeningboek.VOC
32/859-1Bij dossier Splinter: Journaal van het VOC-schip Batavier van Java naar Banda, 1792; idem van De Kleine Pallas van Banda naar Batavia, 1793; idem van de Arouw van Batavia naar Palembang, vandaar naar Banda en terug naar Batavia, 1795; idem van Batavia naar Banda, 1795. Bij het dossier Saldanha Bay: twee stukken betreffende het nemen door de Engelsen van de Nederlandse schepen Admiraal Tromp, Dordrecht, Sirius, Revolution, Bellona, Castor, Harwick, Le Brave, Vrouw Maria.VOC
32/577-1Bij een van deze schepen (bundel 46) behoren de particuliere brieven.VOC
32/673-1Bij het Haasje: een onbeschreven scheepsjournaal en een journaal van de reis van Batavia naar Semarang, 1797. Zie ook een stuk van dit schip in HCA 32/675/166; Het journaal dat bij het dossier van de Hoop zit is van het schip Christiaansburg, 1797.VOC
32/1216-1Brieven aangetroffen op de Vrede (kapt Hendrik Dekker) uit Batavia dec. 1801- jan. 1802 naar Nederland, voornamelijk voor Amsterdam. Ook brieven aan opvarenden van het schip Boutenborg te Batavia. Veel brieven niet geopend. 2 ex. publicatie van de G-G 1 februari 1803 over het gebrek aan muntgeld. 9 ex. 'Naamboek van de Hoge Indiasche Regering' (Batavia 1802).VOC
32/1367-2Brieven april, mei 1803. Ook brieven van de Henriette (o.a. aan kapt Jäger). Engelse vertalingen van brieven.VOC
32/618-2brieven en zakelijke stukken.VOC
30/336Brieven geschreven eind 1780 in Nederland; Held Woltemade naar Ceylon; Dolfijn over Batavia naar China; De Paarl naar Amsterdam; 2 ex. 'Utrechtse Courant' van 22 nov. 1780; 2 ex. 'Haarlemse Courant'; twee ex. van 'De Europische Staatssecretaris' november 1780 en een ex. van de 'Nederlandche Post-Ryder', november 1780; veel privébrieven; schrift met koersinstructies en navigatieonderricht.VOC
32/562-1Brieven geschreven in Batavia, eerste helft 1799 aan personen in Amsterdam, Kopenhagen, Frankrijk. Voornamelijk Nederlands, ook Engelse brieven meegegeven aan het schip William Penn van Batavia naar Philadelphia. Berichten aan de Raad der Aziatische Bezittingen. Twee bundels kopieën van in Batavia opgemaakte notariële akten. Brieven van o.a. F. van Boekholz (zie HCA 32/1837) en een brief aan Isaac Titsingh.VOC
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in