Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters - Zoeken: batavia

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
121 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 121 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
32/351-2VOC
32/479-2VOC
32/668-1VOC
32/697-2VOC
32/742-1VOC
32/792VOC
32/841-2VOC
32/766-1VOC
32/1481-1VOC
32/1570-1VOC
32/1651-1VOC
49/1-21 bundel met processtukken, 1 bundel met brieven van Batavia naar Nederland en Denemarken, 1797 en scheepsadministratie van de kapitein luitenant ter zee D'Alban commandant van het VOC-schip Sint Laurens.VOC
49/1-31 bundel met uiteenlopende scheepspapieren, rekeningen, brieven, particuliere documentatie (waaronder gedichten) deels van George d"Alban, commandant van de Sint Laurens. 'Articulbrief en Instructie raakende den oorlog ter zee' (Den Haag 1702); handgekleurde seinbrief. 1 bundel met: 'Instructie wegens het aandoen en passeeren van 't Canaal' (Middelburg 1788); 'Instructie van de eygenschap der winden' (Amsterdam 1785); dagregister en 'ontlosboek' van het Deense schip Eenigheid, 1796; equipageboek van hetzelfde schip; een bundel met ca. 80 briefjes aan d'Alban.VOC
32/2111 ex. 'Instructie en ordre op het houden van de scheeps-soldijboeken' (Amsterdam 1751). Journaal van het VOC-schip de Scholtenburg (Texel naar Bengalen, 1755) onder kapt. Hendrik Visser. Journaal van de VOC-schepen Wildrijk en de Keukenhof, 1760-1761 in één band. Journaal van de Keukenhof van Batavia naar Nederland, 1762.VOC
32/1511-11 ex. 'Nederlants See-Rechten, avaryen en bodemeryen' (Amsterdam 1764), vierde druk. Ca. 20 brieven aan de firma Lödel en Merkel te Neurenberg, 1802, 1803. O.a. van Gijsbert Karel van Hogendorp. In het Engels geschreven journaal van Juliana Maria (24 mei 1802 - 11 aug. 1803).VOC
32/142715 zakelijke brieven aan kapitein Simon Kooter. Het schip voer van Amsterdam naar Emden, Bordeaux en vandaar naar Batavia en terug. 1 ex. 'Zeinbrief' voor schepen die geconvoyeerd worden (Rotterdam 1789). Met aantekeningen.VOC
32/670-21: Journaal van de Kaap naar Batavia (kapt. Jacob Smit), 1789 op Nederlands Welvaren en van Texel naar de Kaap op hetzelfde schip, 1788/1789. 2: Copieboek van de brieven en instrumenten van de Texelstroom, 1792/93. 3: Copieboek van brieven aan G-G en RadeVOC
32/670-11: Vervolg Generale Missive. 2: Tweede gedeelte Generale Missive 6 sept.-31 dec. 1794. 3: Bijlage bij de missive van de Commissarissen-generaal, 4 juli 1795VOC
32/1550-123 in Engels zakenbrieven, 1802, aan Francis Walter, kapitein van de Loyalist. Verder correspondentie over de uitreding van het schip.VOC
30/71240 gedrukte VOC-documenten: instructies voor de Dankbaarheid; proviandlijsten; zeilorders; extracten vergadering Heren XVII; schrift met rekenoefeningen Arend Grové uit 1776; gedrukte en ingevulde equipagelijst van de Paarl (1779); stukken van kapt. Gerrit Harmeijer: journaal de Batavia (20 sept 1779-11 aug 1780 van Goeree naar Batavia); journaal van de Gouverneur-Generaal (10 juli 1763-12 sept 1764 van Delft naar Batavia en 1 nov. 1764-13 juni 1764 van Batavia naar Nederland) en geschreven lijst van equipagegoederen van dit schip; journaal Zilveren Leeuw 6 nov 1766-16 jan. 1767 van Batavia naar Rotterdam.VOC
32/1048-25 bundels met brieven, rekeningen, liedteksten. O.a. brieven van de Kaap, Batavia en Kanton voor Nederland, een kopie-brievenboek van Claas Tholen te Emden; brieven aan en van Jan Bekker Teerlink en kapitein Jäger; ook oudere brieven uit Nederland verzonden. Leren portefeuille van Jan Bekker Teerlink met briefjes, boodschappen, oa. Het wapen van de familie Van Middelkoop te Semarang voor de bestelling van Chine de Commande. Stalen van Chinese zijde en sits; 40 envelopjes met zaden uit Zuid-Afrika.VOC
32/1550-260 brieven uit Amsterdam aan de firma Jenisch te Hamburg, 1802. Dertig brieven uit Batavia aan De Coninck in Kopenhagen, 1803. Zakelijke stukken uit Batavia, 1803VOC
32/914-18 brieven uit Nederland naar Suriname, 1793. De Zeelelie voer van Middelburg via Batavia naar China en vandaar naar de Kaap. NB ook enkele stukken van het VOC-schip Zeeland, gestrand bij de kaap in 1793.VOC
32/507-2Alblasserdam: zie ook HCA 32/1835, doos 1. Hierin twee processtukken.VOC
32/1836-2Amerikaans schip (ook wel Robert of Baltimore genoemd) onder kapt. Nicolaas Forster. Zie ook HCA 32/824 (1). Brieven uit Batavia, eerste helft 1796 uit Batavia naar Nederland. Een brief in het maleis. Rapporten uit Batavia aan de Heren XVII.VOC
32/824-1Amerikaans schip; kapt Paterson. Zie ook HCA 32/1836, doos 2.VOC
30/724Betaalrollen Held Woltemade, 1780; Journaal het Lam (Batavia-China-Texel, 1771); Journaal Vrouwe Antoinetta Coenradina (Ned.- Batavia 1776; Batavia-Hellevoetsluis, 1778); Monsterrol De Pauw (Delft-Batavia-China, 1767); twee oefenschriften 'Konst der Stuerlieden'; stapel instructies en examenvragen voor scheepstimmerlieden behorend bij De Paarl; equipageboek Honkoop; Geschreven voorbeelden voor het schrijven van brieven, onderste van de stapelsVOC
32/576-2Bij de David en Abraham: het Traktaat met Algiers uit 1758, uitbetalingsboek van de gage en een rekeningboek.VOC
32/859-1Bij dossier Splinter: Journaal van het VOC-schip Batavier van Java naar Banda, 1792; idem van De Kleine Pallas van Banda naar Batavia, 1793; idem van de Arouw van Batavia naar Palembang, vandaar naar Banda en terug naar Batavia, 1795; idem van Batavia naar Banda, 1795. Bij het dossier Saldanha Bay: twee stukken betreffende het nemen door de Engelsen van de Nederlandse schepen Admiraal Tromp, Dordrecht, Sirius, Revolution, Bellona, Castor, Harwick, Le Brave, Vrouw Maria.VOC
32/577-1Bij een van deze schepen (bundel 46) behoren de particuliere brieven.VOC
32/673-1Bij het Haasje: een onbeschreven scheepsjournaal en een journaal van de reis van Batavia naar Semarang, 1797. Zie ook een stuk van dit schip in HCA 32/675/166; Het journaal dat bij het dossier van de Hoop zit is van het schip Christiaansburg, 1797.VOC
32/1216-1Brieven aangetroffen op de Vrede (kapt Hendrik Dekker) uit Batavia dec. 1801- jan. 1802 naar Nederland, voornamelijk voor Amsterdam. Ook brieven aan opvarenden van het schip Boutenborg te Batavia. Veel brieven niet geopend. 2 ex. publicatie van de G-G 1 februari 1803 over het gebrek aan muntgeld. 9 ex. 'Naamboek van de Hoge Indiasche Regering' (Batavia 1802).VOC
32/1367-2Brieven april, mei 1803. Ook brieven van de Henriette (o.a. aan kapt Jäger). Engelse vertalingen van brieven.VOC
32/618-2brieven en zakelijke stukken.VOC
30/336Brieven geschreven eind 1780 in Nederland; Held Woltemade naar Ceylon; Dolfijn over Batavia naar China; De Paarl naar Amsterdam; 2 ex. 'Utrechtse Courant' van 22 nov. 1780; 2 ex. 'Haarlemse Courant'; twee ex. van 'De Europische Staatssecretaris' november 1780 en een ex. van de 'Nederlandche Post-Ryder', november 1780; veel privébrieven; schrift met koersinstructies en navigatieonderricht.VOC
32/562-1Brieven geschreven in Batavia, eerste helft 1799 aan personen in Amsterdam, Kopenhagen, Frankrijk. Voornamelijk Nederlands, ook Engelse brieven meegegeven aan het schip William Penn van Batavia naar Philadelphia. Berichten aan de Raad der Aziatische Bezittingen. Twee bundels kopieën van in Batavia opgemaakte notariële akten. Brieven van o.a. F. van Boekholz (zie HCA 32/1837) en een brief aan Isaac Titsingh.VOC
30/735Brieven naar India, China, naar Batavia, naar Nederland; twee uittreksels uit een vredestraktaat met de dey van Algiers, 1731; Brieven aan Hermanus Kikkert.VOC
32/1693-2Brieven uit Batavia en Semarang naar de Kaap, naar Amsterdam en andere steden, 1802-1803. bundel 1: 60 persoonlijke brieven; notariële akten en een aantal documenten betreffende het beheer de Oost-Indische bezittingen. Bundel 2: idem 40 persoonlijke brieven o.a. van van de gouverneur-generaal Johannes Siberg en brieven aan de Amsterdamse koopman J.L. Umbgrove.VOC
32/1697-1Brieven uit Batavia en van de Kaap naar Nederland. Een groot en een klein dagboek van de chirurgijn van de Vrouw Elisabeth met nauwkeurige observaties over zijn patiënten, 1800; met een boekje met de afrekeningen. Stukken van het oorlogsfregat Medemblik (o.a. verslagen van de krijgsraad 1795-1797). Stukken betreffende het bestuur in Batavia en aan de Kaap, 1802-1803.Admiraliteit
32/1216-2Brieven uit Batavia naar Kaap de Goede Hoop, Amsterdam, Texel, Kopenhagen, Düsseldorf en andere plaatsen meegegeven aan de Vrede; merendeels ongeopend. Notulen en ledenlijst van het Bataviaasch Genootschap gestuurd naar het Zeeuwsch Genootschap; brieven aan de marine in Den Haag. 1. journaal van de heenreis bijgehouden door de opperstuurman Harmen Dekker, 2 april 1802 tot 20 febr. 1803. 2. journaal van de thuisreis door Herman Dekker, 20 febr. 1803. Hierin het verslag van de kaping door een Engelse kotter op 30 oktober 1803; het roer werd onklaar gemaakt en weer hersteld; een matroos loopt over naar de Engelsen; enkele stuurlieden hebben aan de Engelsen verteld waar geld lag; de Engelsen roven van alles van boord (kaarsen, olie, arak, hout, potten met geconfijte vruchten). Eind van de reis De Sorles, 21 november 1803.VOC
32/1511-2Bundel administratie, notariële akten en brieven aan de firma Umbgrove en Simons in Amsterdam. Extracten notulen vergadering van de Raad van Indië. Rapporten van de G-G en Raad, 1803. Brieven uit Batavia, Soerabaja en Cheribon, 1803.VOC
32/1824Bundel van het schip de Hoop met cognossementen en ca. 70 zakelijke en persoonlijke brieven uit Sint-Christoffel voor Zeeland. Daarnaast een kleinere bundel 'intercepted letters' met zeven brieven uit Amsterdam naar Batavia, 1673. Scheepspapieren van andere Nederlandse en Franse schepen.VOC
32/1516-1Bundels met Engelstalige brieven geschreven aan Kaap de Goede Hoop en bestemd voor Londen, 1803. Waarschijnlijk meegegeven aan de Johan.VOC
32/1837-1Ca. 170 brieven geschreven in Batavia naar Nederland, eerste helft 1796Scheepspapieren van de Robert (facturen) Kopieën van officiële brieven van en aan de G-G., 1795-1796. 1 ex. 'Nieuwe verbeterde comptoir almanach' voor 1797 (Batavia, bij de stadsdrukker Jeremias Jacobus Dominicus, Batavia) een planovelAdmiraliteit
30/747-1Dankbaarheid 1781: rekening der cargazoenen en andere handelsadministratie van Hougly; stukken van schipper Gerrit Harmeyer van de Hoogkarspel (twee journalen van de reis Batavia-China-Nederland); gedrukte 'instructie van 't Gebruik der slang-brand-spuiten'; divers VOC-drukwerk; gedichtje.VOC
32/1367-1De Batavia onder kapt Jacobus Janson was een fregat dat troepen van Amsterdam naar de Kaap bracht en vandaar naar Batavia voer. Daar nam het lading in en voer terug. Brieven uit Batavia april, mei 1803. Stukken van de Raad der Aziatische Bezittigen; scheepspapieren; passen; rekeningen; kwitanties; aanstellingen van scheepspersoneel. Stukken van het schip de Vrede.VOC
32/534-1De Brave voer in convooi onder bescherming van een vloot onder vice-admraal Brak.VOC
32/556-1De Castor was een oorlogsschipAdmiraliteit
32/550-2De Comeet convoyeerde zeven retourschepen vanaf de Kaap. De Cromhout vertrok 1 april 1795 van de Kaap, ca. 40 bieven uit Batavia en van de Kaap naar personen in Nederland (onder wie Hendrik Breton) en ook enkele oudere brieven uit Nederland naar de Oost.Admiraliteit
32/1423De Fortuna voer van Amsterdam naar Emden, vandaar naar Bordeaux en naar Batavia en terug.VOC
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in