Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
6 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 6 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
32/1047-1kapt. Jäger, schip onder Pruisische vlag. Drie bundels: 1. rapporten over onenigheden over logies tussen de supercarga Jan Bekker Teerlink en de schipper. Verslag van onderhandelingen met de Hoge Regering in Batavia. Brievenboek van Jäger. Rekeningen, ladinglijsten, losse correspondentie van Bekker Teerlink. Overige scheepspapieren. 2. bundel met ca. 90 brieven aan de supercarga Bekker Teerlink, 1794-1801 (adressen in Nederland, Engeland, Frankrijk en China). Kopieën van brieven van Bekker Teerlink. Brieven van vrienden, familie (o.a. Betje Wolff en Aagje Deken) en zakenrelaties. 3. idem met ca 90 brieven. 4. Journaal van de heen- en de terugreis, begin 30 juni 1801 tot 28 mei 1803 N.B. Voor brieven aan Jäger zie ook HCA 30/853.VOC
32/1047-2Pruisisch schip uit Emden vertrokken 30 juni 1801. Een bundel van 200 administratieve stukken waaronder rekeningen, ca. 70 brieven, 1801-1802, prijslijsten Amsterdam 1801. Plattegronden van een huis in Frankrijk. Journaal van de Henriëtte van de reis vanaf China. 2 journalen van de Henriette bijgehouden door kapt. Gottlieb Jäger, een van de uitreis een van de terugreis. Kasboek van de Henriëtte.VOC
32/1047-31 bundel met 100 brieven aan Bekker Teerlink, 1796-1800 te Bordeaux, Kopenhagen.1 bundel met ca. 15 brieven, scheepspapieren en rekeningen van kapt. Gottlieb Jäger. 1 bundel met tientallen administratieve stukken van Bekker Teerlink; persoonlijk uitgaveboek 1799-1803; 9 exemplaren van 'Het Bataafsch Gouvernement aan de Kaap'. Schuldboek te Kanton 1791-1799.VOC
32/1048-1Twee delen van het Journaal en Grootboek van de Henriette, 1801, 1802.NB zie ook HCA 32/1047 en HCA 32/1477 (bundel 3653 B). Het laatste nummer betreft de 'contested case' van de Henriette, maar zit niet in de desbetreffende doos.VOC
32/1048-25 bundels met brieven, rekeningen, liedteksten. O.a. brieven van de Kaap, Batavia en Kanton voor Nederland, een kopie-brievenboek van Claas Tholen te Emden; brieven aan en van Jan Bekker Teerlink en kapitein Jäger; ook oudere brieven uit Nederland verzonden. Leren portefeuille van Jan Bekker Teerlink met briefjes, boodschappen, oa. Het wapen van de familie Van Middelkoop te Semarang voor de bestelling van Chine de Commande. Stalen van Chinese zijde en sits; 40 envelopjes met zaden uit Zuid-Afrika.VOC
32/1048-3Factuurboek van de Henriette, los- en laadboek; dagregister van 30 juni 1801 tot mei 1803; 1 onvoltooid journaal. Ca. 40 brieven aan Bekker Teerlink.VOC
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in