Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
24 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 24 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
30/228Er zijn 18 brieven naar Batavia digitaal beschikbaar op de site van TNA. Persoonlijke brieven naar Batavia, veelal uit Noord-Holland (Hoorn, Alkmaar, Enkhuizen, etc.). Cognossementen van de Sint Catalina van Bilbao naar Brugge. Ook Spaanse brieven. Pamflet 'Copye Translaet van de Missive geschreven aan de Koningh van Groot Brittannien' 1673. 11 ex 'Haerlemsche Courant' en 'Amsterdamsche Courant' 1673.VOC
30/232Administratie firma Nicolaas Gotlieb Lutkens (rekeningen, bestellingen, kopie brievenboek). Gedrukt: koerslijsten, een kasboek; koerslijsten beurzen van Amsterdam, Londen, Hamburg 1741, 1742; wisselkoersen Amsterdam; cargalijsten VOC en Franse O.I.C. 1741-1744, prijscouranten Dantzig.Overig Europa
30/645Ook Spaanse en Engelse brieven; veel van de Roselaar (St Christoffel naar Vlissingen) 2 ex. 'Amsterdamse Courant' 1673, no 41 en 47; 1 ex. 'Oprechte Haerlemsche Courant' 1673, no 47; 20 brieven naar Batavia (1673).VOC
30/713Zilveren Leeuw 1766/67; De Pauw zeilde van Batavia naar China en terug naar Delft; handgeschreven consumptieboek De Pauw (schipper Hermeijer); Duits galjoot de Enigheid, 1777, van Stettin naar Londen + een ander Duits schip.VOC
30/745Hoogkarspel van China naar Nederland; De Batavier (kapt. Jan Jansen) naar Cadiz en naar Curaçao.De Antwerps Welvaren was een Nederlandse kaper die zelf genomen werd. De Valk (kapt. De Laterne) werd gekaapt in de Noordzee en was een kaperschip.VOC
32/1821-1VOC-drukwerk behorende bij het schip het Wapen van Rotterdam:Instructie ende Ordre op 't houden van de scheepssoldie en guarnisoen-boecken (Amsterdam 1666); Instructie van de Eygenschap der Winden (Amsterdam 1671); Instructie voor de Provoosten; Instructie voor de Predikanten (Amsterdam 1671); Instructie voor de schippers (A'dam , z.j.; Scheeps-Raeds Instructie (Amsterdam z.j.; gedrukte victualienlijst; Seynbrief; artikelbrief 1672; verkooplijsten VOC-goederen 1673; nog ander VOC-drukwerk, 17de eeuw. Handgeschreven instructies en de ingevulde equipagelijst. Ook stukken van het schip Land van Belofte (Bordeaux naar Rotterdam), 1664 Een Groot-boeck uit 1673. Stukken van het Franse schip St. Pierre (1664). Geen brievenVOC
32/1825Doos met diverse scheepspapieren van uiteenlopende naties.1 losse brief uit Amsterdam naar Batavia, 1673.VOC
32/190De Sint-Eustatius voer in West-Indië, 1758 processtukken.De Eendracht (kapt Cornelis Cornelisz) idem. De Eendracht (kapt. Andries Maieu) voer met vis naar Frankrijk. Hierbij een journaal, 1757 met voorin een gekleurde prent van een biddende monnik. Zes brieven, deels Duits. Journaal van de Eendracht van Nederland naar Batavia, naar China en naar de Kaap (kapt. Willem Kramer) door de onderstuurman Gerrit Harmeijer, 1751-1753. Een almanak van 1753, Dirk Jansz. Van Dam.VOC
32/2111 ex. 'Instructie en ordre op het houden van de scheeps-soldijboeken' (Amsterdam 1751). Journaal van het VOC-schip de Scholtenburg (Texel naar Bengalen, 1755) onder kapt. Hendrik Visser. Journaal van de VOC-schepen Wildrijk en de Keukenhof, 1760-1761 in één band. Journaal van de Keukenhof van Batavia naar Nederland, 1762.VOC
32/345-2Zes verklaringen van opvarenden van het VOC-schip Groenendaal genomen bij Trincomalee. Kaperbrieven van De Grote Turk (Zeeuws) + 'Instructie en Articulen' voor Kaapvaarders (Den Haag 1781).VOC
32/410-2Noordbeek genomen na een stop bij Sint Helena; enige VOC-correspondentie; kapt Bruinooge.VOC
32/465Kapt. van de Troonprins was Godfried Visser.VOC
32/470-2Van Trump genomen door Edward Hughes.Veranderen heette ook wel de Verandering.VOC
32/534-1De Brave voer in convooi onder bescherming van een vloot onder vice-admraal Brak.VOC
32/550-2De Comeet convoyeerde zeven retourschepen vanaf de Kaap. De Cromhout vertrok 1 april 1795 van de Kaap, ca. 40 bieven uit Batavia en van de Kaap naar personen in Nederland (onder wie Hendrik Breton) en ook enkele oudere brieven uit Nederland naar de Oost.Admiraliteit
32/576-2Bij de David en Abraham: het Traktaat met Algiers uit 1758, uitbetalingsboek van de gage en een rekeningboek.VOC
32/577-1Bij een van deze schepen (bundel 46) behoren de particuliere brieven.VOC
32/653-3Journalen: 1. van stuurman Pieter Pauw op De Goede Intentie in Europa, 1792. 2. idem 1792. 3. idem, z.j. 4. idem, Europese vaart, 1793.VOC
32/668-1VOC
32/792VOC
32/872-2een schrift met vijf kopieën van brieven van Gerrit Dirks Mets uit de Kaap aan Hendrik van den Berg, 1798, 1799. Afkomstig van een schip dat van de Kaap naar Kopenhagen zou varen (mogelijk de Twilling Riget). Leren portefeuille met daarin notitieboekjes en een kleinere portefeuille met kwitanties en drie particuliere brieven.VOC
32/882-2VOC
32/914-18 brieven uit Nederland naar Suriname, 1793. De Zeelelie voer van Middelburg via Batavia naar China en vandaar naar de Kaap. NB ook enkele stukken van het VOC-schip Zeeland, gestrand bij de kaap in 1793.VOC
32/914-2Korte factuur van het VOC-schip Geertrui Petronella.Van de Zeelelie: 1 boek met afscheepbriefjes (aan boord gebrachte lading thee en porselein), Kanton 1794. 1 afpaklijst der kassen (porselein), Kanton 1794. 1 afweeglijst van thee, Kanton 1794. losse stukken betreffende de lading van de Zeelelie. stukken betreffende de Zeeland.VOC
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in