Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
77 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 77 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
30/224Bovenste stapel brieven in Nederlands, voornamelijk brieven naar Oostende uit Hamburg, Rotterdam, Antwerpen. Portugees; Frans; twee blikken dozen voor scheepspapieren.Overig Europa
30/318Correspondentie (veelal kattebelletjes) in Nederlands, Frans, Engels en Portugees; familieberichten; handel.Caraibisch Gebied
30/337Kapitein Roelof Barents; juten postzak met naam van schip en schipper.Caraibisch Gebied
30/338Twee ex. 'Leydse Courant', twee ex. 'Rotterdamse Courant', alle van mei 1780; 'Mercure de France' van 22 april 1780; 'Treurgalm op de dood van kapitein Mattheus Johannes Servat'; kapt. Paulus Cras; D. Bakker; Cornelis Reijnders; Roelof Barents; postzak van Roelof Barents; ca 30 brieven uit Bengalen naar Nederland, 1780.Caraibisch Gebied
30/33917 ex. 'Leidse Courant' en een 'Rotterdamse Courant' van mei 1780; stukken voor de MCC.Caraibisch Gebied
30/349Kapt. Steedsel. Laatste brieven van jan. 1781.VOC
30/647Spaanse en Franse stukken; eenderde is Nederlands (vooral Zeeuws): kapt. Cornelis de Haes (Sint Jacob uit Rotterdam); kapt. Cornelis van der Stadt (De Hoop naar Bayonne); Zeepaard van Paramaribo naar Middelburg (1672); Willem Block (Sint Jan van Bordeaux naar Vlissingen, 1664).Overig Europa
30/651-1Gemengd bestand, weinig Nederlands.Overig Europa
30/652-1Sint Jacob van Oostende naar Bilbao; Sint Olijn van Amsterdam naar La Rochelle; veel WIC; contract over het vervoer van 350 slaven van Afrika naar Caribisch Gebied (1670). Bevat ook processtukken.Caraibisch Gebied
30/685twee pakken: 1. scheepspapieren van de Maria (van Dordrecht naar Lissabon); journalen en kasboek; schrift met navigatieoefeningen; handgeschreven catechismus. 2: cognossementen van de Maria. Rotterdams schip van Nantes naar Saint Boeuf, schipper Pieter van der Velde genomen in 1759. Hier was behang bij, verplaatst naar HCA 65/24 en papier HCA 30/55; resten van een ganzenveer.Overig Europa
30/71240 gedrukte VOC-documenten: instructies voor de Dankbaarheid; proviandlijsten; zeilorders; extracten vergadering Heren XVII; schrift met rekenoefeningen Arend Grové uit 1776; gedrukte en ingevulde equipagelijst van de Paarl (1779); stukken van kapt. Gerrit Harmeijer: journaal de Batavia (20 sept 1779-11 aug 1780 van Goeree naar Batavia); journaal van de Gouverneur-Generaal (10 juli 1763-12 sept 1764 van Delft naar Batavia en 1 nov. 1764-13 juni 1764 van Batavia naar Nederland) en geschreven lijst van equipagegoederen van dit schip; journaal Zilveren Leeuw 6 nov 1766-16 jan. 1767 van Batavia naar Rotterdam.VOC
30/713Zilveren Leeuw 1766/67; De Pauw zeilde van Batavia naar China en terug naar Delft; handgeschreven consumptieboek De Pauw (schipper Hermeijer); Duits galjoot de Enigheid, 1777, van Stettin naar Londen + een ander Duits schip.VOC
30/853en brief van Joachim van Oosterzee aan juffrouw Willemina van Oosterzee 'woonende op de hoeck van den nijsel sluijs inde vergulde weerelt tot Amsterdam'. Gedateerd 26 juni 1638 uit Cabo Verde. Verder aan Nederlands materiaal: procuratie Abraham de Ligne, Amsterdam. Pas uitgegeven te Rotterdam (no. 101). Uittreksel van het register van examinaties van de kamer Middelburg.West-Afrika
32/1065-1Kapt. Michiel Jansen. Twee bundels documenten: 1. Rapporten aan de Raad der Amerikaansche Coloniën: rekeningen, lijst van manschappen, 60 brieven naar Nederland. 2. Boedelinventarissen, contracten, rekeningen, 30 brieven.Caraibisch Gebied
32/1065-23 bundels brieven (vnl. Nederlands, maar ook jiddisch en Duits), rapporten, rekeningen. Ook oudere stukken van het schip De Pieter, van Curaçao naar Amsterdam, 1795. Scheepsrol van het admiraliteitsschip Kenau Simons Hasselaar.Admiraliteit
32/1070Brieven bij de Jonge Pieter (bundel 3124) 1804, van en aan Anthonij Ribbens, beurtschipper tussen Rotterdam en Zierikzee; Brieven van diverse personen uit Rotterdam naar Zierikzee.Overig Europa
32/112-2Rotterdams schip, kapitein Bastiaan Noordijk; o.a. zeven brieven van zijn vrouw, enkele Franse brieven; enkele handgeschreven gedichten. pamflet en losse gedrukte blaadjes met Franse liedjes op actuele situaties.Overig Europa
32/1131-1Kapt Parker van de Ocean. Vnl. Engelse brieven uit Rotterdam naar New York, Baltimore, Boston, Philadelphia, april 1799; prijscouranten; rekeningen.Noord-Amerika
32/1240Van alle schepen: enige processtukken en enkele scheepspapieren. De Zeeuw was een kaperschip uit Vlissingen, 1805. Zeenymph (1), Pruisisch schip voer van Rotterdam naar Lissabon. Zeenymph (2) van Emden, 1805.Overige koopvaardij
32/142715 zakelijke brieven aan kapitein Simon Kooter. Het schip voer van Amsterdam naar Emden, Bordeaux en vandaar naar Batavia en terug. 1 ex. 'Zeinbrief' voor schepen die geconvoyeerd worden (Rotterdam 1789). Met aantekeningen.VOC
32/161-2Schipper op de Anna Rosina was Harmen Dirksen. Zakenbrieven en zes missiven aan de bewindhebbers van de WIC. De Snip onder kapitein Christian Schultz (zie ook HCA 32/243). Vnl. Nederlands, ook Engels en Duits.Caraibisch Gebied
32/176-6Kapt. Torres Toft.Caraibisch Gebied
32/1821-1VOC-drukwerk behorende bij het schip het Wapen van Rotterdam:Instructie ende Ordre op 't houden van de scheepssoldie en guarnisoen-boecken (Amsterdam 1666); Instructie van de Eygenschap der Winden (Amsterdam 1671); Instructie voor de Provoosten; Instructie voor de Predikanten (Amsterdam 1671); Instructie voor de schippers (A'dam , z.j.; Scheeps-Raeds Instructie (Amsterdam z.j.; gedrukte victualienlijst; Seynbrief; artikelbrief 1672; verkooplijsten VOC-goederen 1673; nog ander VOC-drukwerk, 17de eeuw. Handgeschreven instructies en de ingevulde equipagelijst. Ook stukken van het schip Land van Belofte (Bordeaux naar Rotterdam), 1664 Een Groot-boeck uit 1673. Stukken van het Franse schip St. Pierre (1664). Geen brievenVOC
32/243-1Met de schoener de Snip, kapt. Christiaan Schultz werden brieven meegegeven, Nederlands, Frans en Engels; vijf missiven voor de WIC.Caraibisch Gebied
32/270-1Caraibisch Gebied
32/273-1De brieven behoren bij de Arend en Jan.Caraibisch Gebied
32/277-2Kapt. Liefke Liefkes de Graaf; gedrukte instructies.Caraibisch Gebied
32/288-2Kapt. Cornelis Jansz.; Hendrick Strootman; Jan Rood.Van de eerste Catharina veel materiaal, o.a.vertalingen uit het Italiaans. Tweede Catharina: het gedrukte traktaat van de S.-G. met Algiers, 1758 en met Marokko, 1777 en verscheiden plakkaten.Caraibisch Gebied
32/299-1Kpt. Gerrit Jockes. Een brief van Barbara Zuiderduin aan haar man Jacob, schipper van de Cornelia en Sara. Veilingaankondiging van de Cornelia en Sara.Middellandse Zee
32/302-1Kapt. Simon Michel Mulder van de Dageraad. Formeel is dit een Pruisisch schip. Kapt. Reijn Tjipkes Molenaar van de Vrouwe Catharina. Kapt. Jacob de Castro van de Vrouwe Elisabeth. Kapt. Klaas Verdoes Van de Deniks Lust.Caraibisch Gebied
32/317-1Kapt. Jan Verboom.kapt Jan Marcks.; kapt Eldert Jansen Hammes.; in het laatste schip almanak van de erven wed. C. Stichters, 1781, gebonden in groen perkament met aantekenboekje.Middellandse Zee
32/353-1Kapt Joachim Parlo.Middellandse Zee
32/353-2Kapt. Joachim Frederik Parlo; De brieven horen bij de Herman. Zie ook HCA 32/353 doos 1. Kapt. Jacob Minzes.Middellandse Zee
32/371-1Kapt. Jan Sipkes; Frans Smeer; Atte Hilles Jager; Dirk Reiers Flapper. 12 brieven van de Jonkvrouw Agnetta.Overig Europa
32/372-2Middellandse Zee
32/373-2Twee schriften met journaal, aantekeningen en kopieën van brieven van de Jongste Pieter, in verkeerde map; Delen van het journaal van De Vriendschap, 3 zakelijke brieven, in verkeerde map; 10 zakelijke brieven van de Jonge Jan (2).Oostzee
32/375-1Gijón = Noord-Spanje; De Jonge Stoffels: vier mappen. Veel brieven van en aan schipper Huijte Fookles uit Workum, o.a. naar Hamburg, Sint Petersburg, veel scheepspapieren, een journaal. Journaal 1779 met een gedicht aan het begin.Oostzee
32/376-1Caraibisch Gebied
32/379Middellandse Zee
32/385-1Drukwerk Koningin Esther: notificaties, WIC-instructies; vredestraktaat met Algiers; De Kreeft Negotie kwam uit Noorwegen met kreeft.Caraibisch Gebied
32/385-2Middellandse Zee
32/390-2Overig Europa
32/394-2Middellandse Zee
32/395-1Journaal van Marten Jansen van Ameland op de Maria Catherina van Brugge naar Toulon, 1779.Caraibisch Gebied
32/400-1Cette = Zuid-Frankrijk.Middellandse Zee
32/400-2Overig Europa
32/417-1Denia = Z.O SpanjeCaraibisch Gebied
32/440Middellandse Zee
32/443-2Middellandse Zee
32/455San Antonio: oostkust van Spanje.Middellandse Zee
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in