Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters - Zoeken: batavia

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
121 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 121 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
32/1824Bundel van het schip de Hoop met cognossementen en ca. 70 zakelijke en persoonlijke brieven uit Sint-Christoffel voor Zeeland. Daarnaast een kleinere bundel 'intercepted letters' met zeven brieven uit Amsterdam naar Batavia, 1673. Scheepspapieren van andere Nederlandse en Franse schepen.VOC
32/1825Doos met diverse scheepspapieren van uiteenlopende naties.1 losse brief uit Amsterdam naar Batavia, 1673.VOC
32/1836-2Amerikaans schip (ook wel Robert of Baltimore genoemd) onder kapt. Nicolaas Forster. Zie ook HCA 32/824 (1). Brieven uit Batavia, eerste helft 1796 uit Batavia naar Nederland. Een brief in het maleis. Rapporten uit Batavia aan de Heren XVII.VOC
32/1837-1Ca. 170 brieven geschreven in Batavia naar Nederland, eerste helft 1796Scheepspapieren van de Robert (facturen) Kopieën van officiële brieven van en aan de G-G., 1795-1796. 1 ex. 'Nieuwe verbeterde comptoir almanach' voor 1797 (Batavia, bij de stadsdrukker Jeremias Jacobus Dominicus, Batavia) een planovelAdmiraliteit
32/1845-1Pakketje met scheepspapieren en processtukken van een Amsterdams schip, de Gouden Adelaar, kapt Gerritsen. Cognossementen van het schip de Rode Koe, 1665 (La Rochelle naar Amsterdam). Bundel uiteenlopende losse 17de-eeuwse Nederlandse, Spaanse en Engelse stukken, o.a. van de Debora (Amsterdam naar Cadiz), hiertussen kasboekje 1663, delen van een ander kasboek en twee brieven naar Batavia, 1672, een van een stuurmansvrouw aan haar man, een van een juwelier aan een collega. Spaanse en Nederlandse briefwisseling tussen Amsterdam en Salé en Amsterdam en Cadiz, 1665. Drukvellen van cognossementen. Bevat een portefeuille met een Frans gebedenboekje 1654 (Prières christiennes et catholiques). Nederlands scheepsjournaal van verscheidene reizen uit 1651-1664, uitgevaren uit Amsterdam van Lubbrant Allertsoon Hooveling uit Akersloot.VOC
32/190De Sint-Eustatius voer in West-Indië, 1758 processtukken.De Eendracht (kapt Cornelis Cornelisz) idem. De Eendracht (kapt. Andries Maieu) voer met vis naar Frankrijk. Hierbij een journaal, 1757 met voorin een gekleurde prent van een biddende monnik. Zes brieven, deels Duits. Journaal van de Eendracht van Nederland naar Batavia, naar China en naar de Kaap (kapt. Willem Kramer) door de onderstuurman Gerrit Harmeijer, 1751-1753. Een almanak van 1753, Dirk Jansz. Van Dam.VOC
32/2111 ex. 'Instructie en ordre op het houden van de scheeps-soldijboeken' (Amsterdam 1751). Journaal van het VOC-schip de Scholtenburg (Texel naar Bengalen, 1755) onder kapt. Hendrik Visser. Journaal van de VOC-schepen Wildrijk en de Keukenhof, 1760-1761 in één band. Journaal van de Keukenhof van Batavia naar Nederland, 1762.VOC
32/345-2Zes verklaringen van opvarenden van het VOC-schip Groenendaal genomen bij Trincomalee. Kaperbrieven van De Grote Turk (Zeeuws) + 'Instructie en Articulen' voor Kaapvaarders (Den Haag 1781).VOC
32/351-2VOC
32/479-2VOC
32/5032-3Verkeerd doosnummer. Het juiste nummer zit tussen 1593 en 1650 in.VOC
32/507-2Alblasserdam: zie ook HCA 32/1835, doos 1. Hierin twee processtukken.VOC
32/518-2Kapt. Progaard. De brieven zijn in het Deens.VOC
32/524-1Eerste journaal: april - december 1798 kruist de Arend voor de kust bij Semarang. Tweede journaal: maart - mei 1800; eveneens kruisend voor Semarang.VOC
32/534-1De Brave voer in convooi onder bescherming van een vloot onder vice-admraal Brak.VOC
32/535-1kapt. Otto de Freyn.VOC
32/550-2De Comeet convoyeerde zeven retourschepen vanaf de Kaap. De Cromhout vertrok 1 april 1795 van de Kaap, ca. 40 bieven uit Batavia en van de Kaap naar personen in Nederland (onder wie Hendrik Breton) en ook enkele oudere brieven uit Nederland naar de Oost.Admiraliteit
32/556-1De Castor was een oorlogsschipAdmiraliteit
32/562-1Brieven geschreven in Batavia, eerste helft 1799 aan personen in Amsterdam, Kopenhagen, Frankrijk. Voornamelijk Nederlands, ook Engelse brieven meegegeven aan het schip William Penn van Batavia naar Philadelphia. Berichten aan de Raad der Aziatische Bezittingen. Twee bundels kopieën van in Batavia opgemaakte notariële akten. Brieven van o.a. F. van Boekholz (zie HCA 32/1837) en een brief aan Isaac Titsingh.VOC
32/562-2Rekeningen en andere bedrijfsadministratie behorende bij de Kopenhagen. Brieven, voornamelijk Deens.VOC
32/565Kapt. Martin Jurgen Spanje. Het schip was vertrokken van Hamburg naar Macao, maar kwam terecht in Batavia. Vandaar vertrok het weer naar Hamburg, maar werd na de Kaap door de Engelsen genomen.VOC
32/576-2Bij de David en Abraham: het Traktaat met Algiers uit 1758, uitbetalingsboek van de gage en een rekeningboek.VOC
32/577-1Bij een van deze schepen (bundel 46) behoren de particuliere brieven.VOC
32/578-2Kapt. Herke Smit van de brigantijn de Dankbare Afrikaan. Vertrek sept 1795. Journaal mei-november 1794 begonnen op de Kaap. Nog enkele andere VOC-documenten (resoluties G-G en Raden etc.).VOC
32/606In deze doos ca 150 in Hebreeuws schrift geschreven Jiddische brieven aan joodse kooplieden in Londen (Levie Barend Cohen, Arend Cosman Cohen, Arie Levie junior) en een tiental Nederlandse brieven aan familieleden in Londen. Andere namen: Mozes Heilbot te Altona; ook Engelse en Nederlandse brieven. Ook brieven uit Batavia. 2 identieke ex. Van 'List of Ships in the Possession of the Commissioners for The Care and Management of Dutch Property'. Met de namen en details van 129 door de Engelsen gekaapte schepen.Overig Europa
32/617-1Deens journaal 1798/1799. Twee schriften, een leeg, een met zakelijke aantekeningen (Deens). Schrift met bevrachtingsinstructies. Enkele persoonlijke brieven, Frans, Nederlands, Deens. Vele zakelijke stukken.VOC
32/617-2Franse, Deense en Nederlandse brieven uit Batavia, Ile de France en Kanton naar Europa.VOC
32/618-1Veel brieven uit Batavia en Kaap de Goede Hoop, Nederlands, Deens, Frans. Veel rekeningen.VOC
32/618-2brieven en zakelijke stukken.VOC
32/619-1kapt. Jan Everwijn Drillinger.VOC
32/642kapt. Dirk Gerbrands; Deens schip.Journalen: 1. gehouden op de heenreis vanaf Kopenhagen door stuurman Maarten de Tweed 1798/99. Voorgedrukt Nederlands journaal. 2. idem door een andere hand. 3. idem maar een ander voorgedrukt journaal. 4. idem vervolg. 5. gehouden op de terugreis, 1799, Deens.VOC
32/642-2Deens schip. Veel brieven aan kapitein ter zee (VOC) Gerardus Masson te Batavia en te Whampo (1787), tevens uitvoerige boekhouding van hem. Dit betreft ook een zaak van Masson tegen W. Popkens.VOC
32/663-1Deens schip waarvan in het HCA veel meer materiaal is; hier enkele Nederlandse brieven, rekeningen, rekenkundige oefeningen, reisverslag van het schip.VOC
32/663-2In deze doos stukken waaronder brieven uit Batavia behorende bij het Deense schip de Graaf Bensdoff.VOC
32/663-3Doos vol brieven uit Batavia en van de Kaap, 1797, 1798, naar Kopenhagen en Amsterdam, 1798. Nederlands, Deens, Frans. Ook rapporten aan de bewindhebbers VOC en facturen.VOC
32/668-1VOC
32/669-1VOC documenten: missives van de G-G en Raden aan bewindhebbers. Generale Eis voor 1796, twee rekeningboeken plantage Solitude, 1793, 1794, gedrukte seinbrief, ingekleurd en met aantekeningen, register van alle meegezonden stukken, twee rekeningboeken (Suriname?), lijst van de victualiën, 1786.VOC
32/670-11: Vervolg Generale Missive. 2: Tweede gedeelte Generale Missive 6 sept.-31 dec. 1794. 3: Bijlage bij de missive van de Commissarissen-generaal, 4 juli 1795VOC
32/670-21: Journaal van de Kaap naar Batavia (kapt. Jacob Smit), 1789 op Nederlands Welvaren en van Texel naar de Kaap op hetzelfde schip, 1788/1789. 2: Copieboek van de brieven en instrumenten van de Texelstroom, 1792/93. 3: Copieboek van brieven aan G-G en RadeVOC
32/670-3Twee bundels met VOC- stukken: brieven uit Batavia met de Hare gezonden. Rekeningen, assignaties etc.VOC
32/670-4Onder de brieven ook oudere brieven uit 1793 uit Nederland geschreven. Brieven o.a. aan de Amsterdamse stadarchitect Abraham van der Hart over de dood van diens broer in Batavia.VOC
32/672-2Kapt. van het Vertrouwen Hillebrandt van Uijen.Admiraliteit
32/673-1Bij het Haasje: een onbeschreven scheepsjournaal en een journaal van de reis van Batavia naar Semarang, 1797. Zie ook een stuk van dit schip in HCA 32/675/166; Het journaal dat bij het dossier van de Hoop zit is van het schip Christiaansburg, 1797.VOC
32/675-2De Haas was een 'private brig' die uit Batavia vertrokken was, 1799.VOC
32/697-2VOC
32/720-2Johan: particulier schip onder kapt. Jacob Jacobsz Schots naar Azië. Schrift met reken- en navigatieoefeningen; schrift met kustaanwijzingen in Europa (1783). Journaal van Amsterdam naar de Kaap en terug 1803/1804. Kasboek o.a. met 'de ongelukkige verkopen te Batavia' (o.a. van gouden, ringen, spelden, medaillions voor de firma Van der Hoeven en Comp).VOC
32/723-2Deens schip (firma De Coninck); bundel met ca. 60 brieven uit Batavia naar Nederland, 1800/1801.VOC
32/729kapt. Kersjan Hillebrandt.VOC
32/742-1VOC
32/742-2kapt. op de Mentor Ulke Barends.VOC
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in