Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters - Zoeken: Curacao

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
58 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 58 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
30/321Elisabeth Sophia: kpt Jan Rousman.Twee exemplaren van de 'Gazette de la Martinique', 19 okt. 1780; particuliere en zakelijke corr. uit Curaçao en Sint-Eustatius; missiven aan bewindhebbers WIC.Caraibisch Gebied
30/322Elisabeth Sophia: kpt. Jan Rousman. Brieven naar Nederland, o.a. aan de WIC (Kamer Zeeland) uit Sint-Eustatius.Caraibisch Gebied
30/323kapt. Ephraim Radeau; scheepsnaam wordt niet op de enveloppen vermeld; brieven uit Sint-Eustatius.Caraibisch Gebied
30/324Brieven uit Curaçao; Nederlands, Portugees, Frans, aan particulieren en aan bewindhebbers WIC; kapt. Jan David Kroes. Zie voor het journaal HCA 32/493-2.Caraibisch Gebied
30/325kapt. Stegman, kapt. Noster (Koningin); kapt. Backer; kapt. Jan David Coese; juten postzak met resten van lakstempels.Caraibisch Gebied
30/332Kapt. Paulus Cras (Jacobus); J. Volkart (Hollands Welvaart); David Croese (De Liefde); Thomassen; Reinders; vnl. zakelijk; ook WIC.Caraibisch Gebied
30/340Kapt. Christiaan Heijde (Rebecca); correspondentie MCC en WIC; brieven uit Essequebo, Sint-Eustatius, Curaçao.Caraibisch Gebied
30/350Kapt. Croese; Jurriaan Andries.Caraibisch Gebied
30/351Kapt. Hendrik Simons Vink.Caraibisch Gebied
30/352Kapt. Jan Nosten (Koningin Esther); Paulus Cras (Jacobus); rapporten aan de WIC.Caraibisch Gebied
30/353Kapt. Nosten.Caraibisch Gebied
30/354WIC-rapporten; kapt Nosten.Caraibisch Gebied
30/355Kapt. Jan NostenCaraibisch Gebied
30/356kapt. Nosten; missiven aan de WIC o.a. uit Sint-Eustatius.Caraibisch Gebied
30/357Notariële en justitiële stukken Demarary; een ex. 'Gazette de la Martinique', 19 okt 1780; ook post voor Frankrijk.Caraibisch Gebied
30/358kapt. Nosten; WIC-stukken, o.a. monsterrol fort Amsterdam op Curaçao; ook post voor Madrid.Caraibisch Gebied
30/359Kapt. Nosten; post uit Sint-Eustatius en Curaçao; wissels Essequebo op kamer Z. WIC.Caraibisch Gebied
30/360In dit bestand zaten drie dukaten van de provincie Holland uit 1758, 1778 en 1780, verplaatst naar HCA 65/6. Voornamelijk brieven (in envelop) gericht aan Amsterdam per kapt. Jan Noster en kapt. Backer.Caraibisch Gebied
30/361Kapt Cornelis Reinders (Harmonie); Bakker (De Goede Vrienden); Jan Nosten; Stegman; Jan Rousman; missiven aan WIC; wissels.Caraibisch Gebied
30/362kapt. Nosten; kapt Bakker; Roelof Barentsz.; missiven aan WICCaraibisch Gebied
30/362Caraibisch Gebied
30/363Kapt. Stegman; Nosten; generale lijst van de geladen goederen op Sint Eustatius voor het jaar 1780 met schippers, scheepsnamen; bestemming.Caraibisch Gebied
30/365Kapt. Steegman (Negotie en Zeevaart); Bouffet (Eendracht); rantsoenlijsten Curaçao 1780 en andere administratie; notariële stukken.Caraibisch Gebied
30/366Kapt. Bouffet (Eendracht vertrek na 6 feb. 1781); rantsoenlijsten Curaçao 1780 en andere WIC-administratie; Een blikken doos is verplaatst naar HCA 65/7.Caraibisch Gebied
30/367Kapt. Paulus Cras (Jacobus); Tomassen; Croese (Liefde). Twee oude Engelse lijsten van genomen schepen.Caraibisch Gebied
30/370Kapt. Wijsmantel; brieven aan particulieren en aan de WIC; deel van een postzak.Caraibisch Gebied
30/371Kapt. Bernardus Knuttel (Vriendschap); Gerrit Kooter (Vissershoop); Jan Elses (Jonge Vrouw Johanna); Schout bij Nacht Rietveld (Nassau).Admiraliteit
30/652-2Brieven naar mannen op het schip Azië; 18 ex 'Amsterdamsche Courant en Haerlemsche Courant'.Caraibisch Gebied
30/745Hoogkarspel van China naar Nederland; De Batavier (kapt. Jan Jansen) naar Cadiz en naar Curaçao.De Antwerps Welvaren was een Nederlandse kaper die zelf genomen werd. De Valk (kapt. De Laterne) werd gekaapt in de Noordzee en was een kaperschip.VOC
32/1065-1(Twee pakketten) 1. 40 brieven uit Curaçao aan particulieren. Brieven en rapporten aan de Raad der Americaansche Coloniën, maart, april 1803, personeelsadministratie, lijst van militairen, uitgaven, cognossementen. 2. 20 brieven; notariële akten (boedelinventarissen), rekeningen (1795-1803).Caraibisch Gebied
32/1065-1Kapt. Michiel Jansen. Twee bundels documenten: 1. Rapporten aan de Raad der Amerikaansche Coloniën: rekeningen, lijst van manschappen, 60 brieven naar Nederland. 2. Boedelinventarissen, contracten, rekeningen, 30 brieven.Caraibisch Gebied
32/1065-2(3 bundels) 1. 50 brieven uit Curaçao, januari 1803 naar Nederland; rekeningen. 2. 60 brieven uit Curaçao, waaronder Duitstalige; rapporten aan de Raad van Americaansche Coloniën; rekeningen; cognossementen. 3. 60 idem; personeelsadministarie en andere zakelijke stukken.Caraibisch Gebied
32/1065-23 bundels brieven (vnl. Nederlands, maar ook jiddisch en Duits), rapporten, rekeningen. Ook oudere stukken van het schip De Pieter, van Curaçao naar Amsterdam, 1795. Scheepsrol van het admiraliteitsschip Kenau Simons Hasselaar.Admiraliteit
32/161-1Een brief van Mozes de Castro in Curaçao aan Isaac en Salomon de Castro in Amsterdam.De Amsterdamse Paarl werd genomen in 1759.Caraibisch Gebied
32/167-21. Journaal van De Post van Curaçao, 1748-1753, verschillende reizen.2. Van de America: betaalboeken, 1756, journaal (Nederland naar Sint-Eustatius); factuur gebonden in een kaart van Nieuw Nederland; verkoop- en inkooprekening van Port au Prince, 1756, 1757; twee brievenkopieboeken uit Suriname, 1753-1754 (25 + 25 brieven); vrachtlijst; faktuurboek; blanco cognossementen; nog een journaal van de reis uit Nederland; journaal van reis naar San Domingo. 3. Journaal van de Amstel, 1757 van Curaçao naar Nederland. 4. Journaal van stuurman Frederik de Witt op de Tulpenburg naar Curaçao, 1743 en daarin journaal van de Curaçao naar Amsterdam, 1746, van de Juffrouw Tara, 1754, de Amstel van Curaçao naar Amsterdam, 1758.Caraibisch Gebied
32/167-3Persoonlijke stukken van Frederick de Witt.journaal niet in boek, maar in de vorm van dagelijks geschreven briefjes.Caraibisch Gebied
32/176-1Drie brieven uit Curaçao naar Nederland, 1758.drie losse brieven meegegeven aan de Concordia, kapt. Arend Boek.Caraibisch Gebied
32/178-3kapitein Jacob Visser. Particuliere brieven naar diverse Nederlandse steden en aan de bewindhebbers WIC. Uit Curaçao, 1758; brieven in het Portugees en jiddisch aan joodse kooplieden in Amsterdam. Brief aan Carl Schultz met daarin een brief aan diens dochter.Caraibisch Gebied
32/178-4Brieven uit Curaçao naar Nederland.Caraibisch Gebied
32/178-5Brieven uit Curaçao naar Nederland.Caraibisch Gebied
32/302-1Kapt. Simon Michel Mulder van de Dageraad. Formeel is dit een Pruisisch schip. Kapt. Reijn Tjipkes Molenaar van de Vrouwe Catharina. Kapt. Jacob de Castro van de Vrouwe Elisabeth. Kapt. Klaas Verdoes Van de Deniks Lust.Caraibisch Gebied
32/323-2Kapt. Cornelis Elholm.Caraibisch Gebied
32/343-1kapt. Jacob Hendricks; Wyger Fransen; Pieter Claassen.Pravia = Noord Spanje. Bij het schip van Pieter Claassen: simpele pentekening van een schip en handschrift 'Contraboek van het klompschip De Goede Hoop' (lijst met de scheepsbehoeften en kasboek).Caraibisch Gebied
32/355-2Kapt. Johannes Volckerts. Gedrukte traktaten S-G met Marokko en met Algiers. Journaal van de reis van Amsterdam naar Curaçao en terug. Diverse gedrukte stukken waaronder een beschrijving van een 'keurlyk konststuk van zilver'.Caraibisch Gebied
32/380-2Caraibisch Gebied
32/385-1Drukwerk Koningin Esther: notificaties, WIC-instructies; vredestraktaat met Algiers; De Kreeft Negotie kwam uit Noorwegen met kreeft.Caraibisch Gebied
32/457Kapt. Lucas David.Caraibisch Gebied
32/476-1Traktaten van de vrede met Algiers en met Marokko; ook stukken van de Vrouwe Maria.Caraibisch Gebied
32/476-2Vervolg van HCA 32/476/1.Caraibisch Gebied
32/477-1Caraibisch Gebied
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in