Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gebruik

De index van Sailing Letters bestaat uit een globale inventarisatie van een aantal relevante archiefdozen uit The National Archives in Kew (Londen). De inventarisatie is niet allesomvattend, maar bedoeld om een indruk te krijgen van het gekaapte Nederlands materiaal dat in Londen terecht is gekomen. Ruim zevenhonderd dozen zijn in de database beschreven. 

De omvang van het archief maakt het niet mogelijk om op dit moment al verder te kijken dan de globale inhoud van een archiefdoos. De inhoud van de dozen is dus niet uitputtend gespecificeerd; er kan bijvoorbeeld niet gezocht worden naar afzonderlijke brieven. Desalniettemin is de database een bruikbare handreiking voor verder onderzoek.

Hoe kan ik zoeken in de index?

Je kunt de index Sailing Letters op verschillende manieren doorzoeken. Hieronder een korte uitleg van de zoekvelden in de index.

 • Alle velden
  Uw zoekopdracht doorzoekt de gehele index. Het aantal treffers kan groot zijn. Gebruik in dat geval specifieke zoekvelden.  
 • Vertrek- en bestemmingshaven
  De haven van waaruit het gekaapte schip is vertrokken en de haven waarnaar toe zij onderweg was. 
 • Genomen
  De locatie waar het schip door de Engelsen is gekaapt.
 • Persoonsnaam
  Persoonsnamen die in de database zijn opgenomen zijn vooral die van kapiteins (schippers).
  De namen van geadresseerden en afzenders zijn niet in de index opgenomen, omdat de afzonderlijke brieven niet zijn ontsloten. 
 • Scheepsnaam
  De naam van het genomen (= gekaapte) schip.
  In principe levert de database alleen zoekresultaten die letterlijk aan uw zoekterm voldoen, maar door bijvoorbeeld 'Vrouw' in te typen, vindt u 'Vrouw [A t/m Z]'
  Let hierbij op naamsvarianten. Zo bestaan er ook scheepsnamen die met 'Vrouwe' beginnen. 
 • Periode
  Maak eventueel een keuze uit één van de perioden. Door alleen op een periode te zoeken kan het aantal treffers hoog uitvallen. Beperk in dat geval de zoekactie door een tweede zoekveld in te vullen. 
 • Type scheepvaart
  Maak eventueel een keuze uit één van de typen scheepvaart. Door alleen op een type scheepvaart te zoeken kan het aantal treffers hoog uitvallen. Beperk in dat geval de zoekactie door een tweede zoekveld in te vullen.
 • Serie/doos
  Betreft het aanvraagnummer zoals gebruikt door The National Archives. Dit veld kunt u gebruiken indien u de globale inhoud van een archiefdoos wilt weten. 

Sailing Letters

 

 

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in