Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
342 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 342 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
2/344Ca. 200 afrekeningen van door de Engelsen buitgemaakte schepen, waaronder Nederlandse. Deze doos staat verkeerd geplaatst en is een toevallige vondst. Het HCA-nummer is correct.geen
30/13Ca 100 bundels papieren noodgeld van de VOC: voorgedrukte of geschreven formulieren in Nederlands en Arabisch met waarden van 5, 10, 20, 50, 100 en 200 rijksdaalders. Geldig te Ambon, Banda en Ternate. Uitgegeven en ondertekend op het kasteel Victoria op Ambon. Aan de onbedrukte zijde een stempel in rood of zwart van VOC/A; aan de bedrukte zijde twee stempels: 1. Aspicio Regis et Senatus Angliae en 2 Sigillum onleesbaar.VOC
30/374Kapt. Butler (meeste stukken met zijn schip, de Illustrious President); kapt. Palm (Vriendenlust); rekeningen en corrspondentie betreffende de plantages Zeldenrust, Welgelegen, Voorburg (maandlijst, 1793; rekeningboek 1794); ultimo maart 1795. Veel Duitstalige correspondentie; diaria bijgehouden door Duitsers in Paramaribo, 1794 (Hernhutters). Stukken textiel zijn verplaatst naar HCA 65/80; ook enkele zakelijke stukken uit 1744 die hier niet bij horen.Caraibisch Gebied
30/375Kapt. Dennis Butler (Illustrious President); administratie betreffende de plantage Nieuw Mocha.Caraibisch Gebied
30/376Kapt. Butler. Rekeningboeken van de plantages Tombesburg, Nieuw Klarenbeek, Soribo 1794.Caraibisch Gebied
30/377Kapt Butler. Rekeningboeken van de plantages Arnhem en de Vrede, Waterland, Janslust, 1793, 1794. Dagregister van de Colonie Suriname, 1794; Stukken textiel naar HCA 65/9 en behang naar 65/54; 'Surinaamsche Courant' van 4 maart 1795 (no 18).Caraibisch Gebied
30/378De Industrious President voer onder Amerikaanse vlag. Kaart van plantage Rees en Crop en Meerzorg; er zijn 24 textielmonsters verplaatst naar HCA 65/10.Caraibisch Gebied
30/379Losbladig dagboek met nieuwtjes, moppen en roddels. Overlijdensberichten. Een 'amplificatie' in handschrift van het boek 'De verhandeling van den landbouw, in de Colonie Surinamen', ondertekend door A. Blom. 1ex. 'Surinaamsche Courant', 24 jan. 1795. Brieven van Hernhutters. Enkele stalen van 'boomzijde'. Losse rekeningen. Rekeningoverzichten van de plantages Schoonoort en Schoonouwen, 1794.Caraibisch Gebied
30/385Deze doos is voor 99 % Frans, op de drie Nederlandse officiële stukken na, Elmina.West-Afrika
30/406Uiteenlopende stukken; brieven van Amsterdam naar de Kaap en naar Batavia, van Paramaribo naar Batavia; van de Kaap naar Amsterdam; Kapt Wildeboer (Resolutie) 1803; Engelman; Maarten Buy (Meizorg, van Amsterdam naar Paramaribo, 1802); Casper Hansen (Koffieboon van Amsterdam naar Paramaribo); een sleutel 'van Cavel's scheepskist' is verplaatst naar HCA 65/16; een nachtwachtnieuwjaarswens 1799 naar HCA 65/15; rekeningboek plantage Elisabethshoop, 1802; financiële verantwoording voogdijschap van Suzanna Magdalena Jolly 1792-1797; 1 ex. 'Surinaamsche Courant', 15 april 1803; Duitse boekjes 'Anmerkungen' over een nieuw op te richten bank (Kopenhagen 1787); 7 ex. 'Haerlemsche Courant', 1799; prijslijsten en ladingboekjes van de lichter van Pieter Weijer voor de heer Vinke; Deens dagboek; 1806.VOC
30/754-2Schrift met algemene scheepsintructies; Journaal van de Jupiter (wordt een 'arabisch schip' genoemd), zeilt Batavia- Muscatte -Batavia; Graaf Bensdorff zeilt van Batavia naar Muscatte en later naar Europa; schrift met rekeningen; schrift met artillerielessen; stukken van Van Braam; N.B. Doos HCA 30/754, part 1 wordt vermist.VOC
30/755-1Deense journalen Graaf Bensdorff.VOC
30/755-2Deense schepen: kapt. Van Braam (Johanna); schrift met rekenoefeningen; journaal Graaf Bensdorff. VOC-schip: Jonkvrouw Sibille AntoinetteVOC
30/756Twee kasboeken van de Nederlandse vestigingen op Axim, fort Sint Anthonius (Goudkust); onkosten; lijsten met slaven; alle voor de Heren Raden der kolonie Amerika; doorschoten met allerlei briefjes.West-Afrika
30/759-1Monsterrollen 's lands fregat Amazone (1796, 1797). Journaal VOC-schip Meermin ( van ? naar de Kaap, 1793. Nederlands journaal van de Svilland (1797, 1798). Schrift met Franse en Nederlandse liederen.Admiraliteit
30/759-2Journaal VOC -schip Zeeland (Rammekens naar Kaap 1790 en Kaap naar Ceylon, 1791). Journaal VOC-schip Zeebouwer (naar Coromandel 1792). Journalen Sint Laurens (van Batavia via Suratte en Ceylon naar Batavia, 1793, van ?? naar Batavia, 1794) en nog een journaal uit 1795. Oefenschrift Konst der Stuurlieden.VOC
30/760Nederlandse schepen; ook vele andere nationaliteiten in totaal ca. 300 brieven.Overig Europa
30/761-1Monsterrollen Guinea, 1794, 1797, 1798 en fort Sint Anthonius, Axim, 1799; rapporten, overzichten, verantwoordingen fort Elmina 1795. De Jason stond onder commando van Gerard Donckum.West-Afrika
30/761-2kapt. Boot (Utrecht).Admiraliteit
30/762Vnl. privé-correspondentie uit Batavia en van de Kaap; overlijdensbrieven; enige VOC-administratie; mogelijk afkomstig (volgens losliggend briefje) van de Graaf Bernsdorff.VOC
30/763-1Rapporten over de in Batavia aanwezige schepen, 1795, schrift met nautische berekeningen, oefenschrift 'Konst der Stuurlieden', twee schriften met Franse, Duitse en Nederlandse liederen. Enkele gedrukte VOC-formulieren.VOC
30/763-2De Amazone (Admiraliteit) stond onder commando van A. Kuvel; het journaal loopt van 1791 tot 1792 van Amsterdam naar de Kaap enkele kustprofielen in pen en grijze inkt van de Kaap. Drechterland (kapt. Van Eps) voor de VOC van Galle naar Vlissingen (1793Admiraliteit
30/764Veel losse brieven en briefjes.VOC
30/766Doos met ca 200 brieven en briefjes, rekeningen van en aan G.A. L' Alban, luitenant op het VOC-schip Sint Laurens; veel zakelijkheden, uitnodigingen van de vrijmetselaarsloge La Vertueuze; gedichtjes. De Laurens lag in Suratte en in Batavia in 1793. Aldaar gesloopt 1797. L'Alban was in 1793 op de Zeeland uit Vlissingen vertrokken; ook van dit schip zijn hier stukken aanwezig; Hij was ook kapitein van de Zeebouwer. Verantwooding van De Freijn aan Dirk van Hogendorp, 1794 over handel en scheepsuitrusting voor het Deense schip Sjalland; ook stukken van het schip Elisabeth Geertruida. Journaal van het particuliere schip De Elisabeth (kapt. Van Hall) dat op 8 juli 1796 uit Batavia vertrok; 8 sept aan de Kaap. NB Deze doos gold als een INVALID NUMBERVOC
30/767Acht folioboeken met administratie van Elmina; soldijboeken, hospitaalrekeningen en een aantal losse stukken.West-Afrika
30/768Deense stukken van de schepen Johanna Maria en Bellona.ca vijftig gedrukte VOC-instructies (1751-1794), o.a. artikelbrief op twee aanelkaar geplakte planovellen; instructies voor de ziekentroosters en voor de Brede Raad; consumptielijst van de pakketbootVOC
30/769-1Administratie Elmina: twee soldijboeken 1793 en 1794.West-Afrika
30/769-2Administratie Elmina; generale rekening 1794; twee soldijboeken; een hospitaalboek.West-Afrika
30/769-3twee soldijboeken Elmina (1794).West-Afrika
30/770-1Soldijboek Elmina; gedetailleerde inventarissen en verkoop van goederen van overledenen (1796-1798). soldijboek Elmina (1799-1802).West-Afrika
30/770-2Generale monsterrollen Kust van Guinee (1796, 1801). Rekeningboek 1802. Soldijboek Elmina 1796-1798 en 1799-1802 met inventarissen en verkoop inboedels.West-Afrika
30/771-1Elf administratieboeken Elmina 1796-1802: monsterrollen. Een correspondentieboek, wisselbrievenboek, kwitantieboek, petitieboek voor 1804.West-Afrika
30/771-222 ongeopende brieven met afrekeningen van boedels van te Elmina overledenen door de weeskamer te Guinee aan de Raad der Amerikaansche Coloniën en Bezittingen in Den Haag, verstuurd in 1802.West-Afrika
32/1047-1kapt. Jäger, schip onder Pruisische vlag. Drie bundels: 1. rapporten over onenigheden over logies tussen de supercarga Jan Bekker Teerlink en de schipper. Verslag van onderhandelingen met de Hoge Regering in Batavia. Brievenboek van Jäger. Rekeningen, ladinglijsten, losse correspondentie van Bekker Teerlink. Overige scheepspapieren. 2. bundel met ca. 90 brieven aan de supercarga Bekker Teerlink, 1794-1801 (adressen in Nederland, Engeland, Frankrijk en China). Kopieën van brieven van Bekker Teerlink. Brieven van vrienden, familie (o.a. Betje Wolff en Aagje Deken) en zakenrelaties. 3. idem met ca 90 brieven. 4. Journaal van de heen- en de terugreis, begin 30 juni 1801 tot 28 mei 1803 N.B. Voor brieven aan Jäger zie ook HCA 30/853.VOC
32/1047-2Pruisisch schip uit Emden vertrokken 30 juni 1801. Een bundel van 200 administratieve stukken waaronder rekeningen, ca. 70 brieven, 1801-1802, prijslijsten Amsterdam 1801. Plattegronden van een huis in Frankrijk. Journaal van de Henriëtte van de reis vanaf China. 2 journalen van de Henriette bijgehouden door kapt. Gottlieb Jäger, een van de uitreis een van de terugreis. Kasboek van de Henriëtte.VOC
32/1047-31 bundel met 100 brieven aan Bekker Teerlink, 1796-1800 te Bordeaux, Kopenhagen.1 bundel met ca. 15 brieven, scheepspapieren en rekeningen van kapt. Gottlieb Jäger. 1 bundel met tientallen administratieve stukken van Bekker Teerlink; persoonlijk uitgaveboek 1799-1803; 9 exemplaren van 'Het Bataafsch Gouvernement aan de Kaap'. Schuldboek te Kanton 1791-1799.VOC
32/1048-1Twee delen van het Journaal en Grootboek van de Henriette, 1801, 1802.NB zie ook HCA 32/1047 en HCA 32/1477 (bundel 3653 B). Het laatste nummer betreft de 'contested case' van de Henriette, maar zit niet in de desbetreffende doos.VOC
32/1048-25 bundels met brieven, rekeningen, liedteksten. O.a. brieven van de Kaap, Batavia en Kanton voor Nederland, een kopie-brievenboek van Claas Tholen te Emden; brieven aan en van Jan Bekker Teerlink en kapitein Jäger; ook oudere brieven uit Nederland verzonden. Leren portefeuille van Jan Bekker Teerlink met briefjes, boodschappen, oa. Het wapen van de familie Van Middelkoop te Semarang voor de bestelling van Chine de Commande. Stalen van Chinese zijde en sits; 40 envelopjes met zaden uit Zuid-Afrika.VOC
32/1048-3Factuurboek van de Henriette, los- en laadboek; dagregister van 30 juni 1801 tot mei 1803; 1 onvoltooid journaal. Ca. 40 brieven aan Bekker Teerlink.VOC
32/1065-1(Twee pakketten) 1. 40 brieven uit Curaçao aan particulieren. Brieven en rapporten aan de Raad der Americaansche Coloniën, maart, april 1803, personeelsadministratie, lijst van militairen, uitgaven, cognossementen. 2. 20 brieven; notariële akten (boedelinventarissen), rekeningen (1795-1803).Caraibisch Gebied
32/1065-1Kapt. Michiel Jansen. Twee bundels documenten: 1. Rapporten aan de Raad der Amerikaansche Coloniën: rekeningen, lijst van manschappen, 60 brieven naar Nederland. 2. Boedelinventarissen, contracten, rekeningen, 30 brieven.Caraibisch Gebied
32/1065-2(3 bundels) 1. 50 brieven uit Curaçao, januari 1803 naar Nederland; rekeningen. 2. 60 brieven uit Curaçao, waaronder Duitstalige; rapporten aan de Raad van Americaansche Coloniën; rekeningen; cognossementen. 3. 60 idem; personeelsadministarie en andere zakelijke stukken.Caraibisch Gebied
32/1065-23 bundels brieven (vnl. Nederlands, maar ook jiddisch en Duits), rapporten, rekeningen. Ook oudere stukken van het schip De Pieter, van Curaçao naar Amsterdam, 1795. Scheepsrol van het admiraliteitsschip Kenau Simons Hasselaar.Admiraliteit
32/1070Brieven bij de Jonge Pieter (bundel 3124) 1804, van en aan Anthonij Ribbens, beurtschipper tussen Rotterdam en Zierikzee; Brieven van diverse personen uit Rotterdam naar Zierikzee.Overig Europa
32/1071Jonge Anna Dorothea (1071/3126). Brieven in het Duits en in het Nederlands. In deze doos dossiers van 14 andere Nederlandse schepen.Overig Europa
32/1088Brieven uit Suriname naar Nederland, Aan particulieren en aan de Raad der Americaansche Coloniën, 1803. Voornamelijk ongeopend. Enkele bundels met financiële administratie.Caraibisch Gebied
32/1131-1Kapt Parker van de Ocean. Vnl. Engelse brieven uit Rotterdam naar New York, Baltimore, Boston, Philadelphia, april 1799; prijscouranten; rekeningen.Noord-Amerika
32/1213Schip van de Aziatische Raad. Traktaat met Marokko. Brieven uit Batavia naar Nederland 1803. Uittreksel uit het journaal.VOC
32/1216-1Brieven aangetroffen op de Vrede (kapt Hendrik Dekker) uit Batavia dec. 1801- jan. 1802 naar Nederland, voornamelijk voor Amsterdam. Ook brieven aan opvarenden van het schip Boutenborg te Batavia. Veel brieven niet geopend. 2 ex. publicatie van de G-G 1 februari 1803 over het gebrek aan muntgeld. 9 ex. 'Naamboek van de Hoge Indiasche Regering' (Batavia 1802).VOC
32/1216-2Brieven uit Batavia naar Kaap de Goede Hoop, Amsterdam, Texel, Kopenhagen, Düsseldorf en andere plaatsen meegegeven aan de Vrede; merendeels ongeopend. Notulen en ledenlijst van het Bataviaasch Genootschap gestuurd naar het Zeeuwsch Genootschap; brieven aan de marine in Den Haag. 1. journaal van de heenreis bijgehouden door de opperstuurman Harmen Dekker, 2 april 1802 tot 20 febr. 1803. 2. journaal van de thuisreis door Herman Dekker, 20 febr. 1803. Hierin het verslag van de kaping door een Engelse kotter op 30 oktober 1803; het roer werd onklaar gemaakt en weer hersteld; een matroos loopt over naar de Engelsen; enkele stuurlieden hebben aan de Engelsen verteld waar geld lag; de Engelsen roven van alles van boord (kaarsen, olie, arak, hout, potten met geconfijte vruchten). Eind van de reis De Sorles, 21 november 1803.VOC
vorige
12...7
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in