Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
14 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 14 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
30/223Correspondentie in Nederlands, Frans en Portugees; voornamelijk 1672; Correspondentie gaat terug tot 1665; Zeeuwse notariële akten i.v.m. Suriname; commissiebrief gedrukt, niet ingevuld, afgegeven door Willem III; permissiebrief van de Gecommitteerde Raden van Zeeland voor het Zeepaard om in Ierland paarden te kopen en naar Suriname te varen; twee blikken dozen.Caraibisch Gebied
30/227-1Kapt. Cornelis Bastiaensz (vooral brieven van zijn schip Fort Zeelandia); ook brieven van het schip Poelwijk (VOC?) geschreven in San Iago, nov 1671 en van andere schepen.Caraibisch Gebied
30/227-2Journaal schip Aardenburg van Vlissingen naar Suriname, 1671; veel persoonlijke brieven. Tekening van een watermolen; de helft van de doos bevat Spaanse brieven.Caraibisch Gebied
30/228Er zijn 18 brieven naar Batavia digitaal beschikbaar op de site van TNA. Persoonlijke brieven naar Batavia, veelal uit Noord-Holland (Hoorn, Alkmaar, Enkhuizen, etc.). Cognossementen van de Sint Catalina van Bilbao naar Brugge. Ook Spaanse brieven. Pamflet 'Copye Translaet van de Missive geschreven aan de Koningh van Groot Brittannien' 1673. 11 ex 'Haerlemsche Courant' en 'Amsterdamsche Courant' 1673.VOC
30/651-1Gemengd bestand, weinig Nederlands.Overig Europa
30/651-2Koning David van Tenerife naar Amsterdam; Vooral Spaanse en Franse brieven.Overige koopvaardij
30/652-1Sint Jacob van Oostende naar Bilbao; Sint Olijn van Amsterdam naar La Rochelle; veel WIC; contract over het vervoer van 350 slaven van Afrika naar Caribisch Gebied (1670). Bevat ook processtukken.Caraibisch Gebied
30/652-2Brieven naar mannen op het schip Azië; 18 ex 'Amsterdamsche Courant en Haerlemsche Courant'.Caraibisch Gebied
30/860Twee helften van een brief (no 24 en 27) aan Cornelis Jacobsen Platevoet, uitgevaren als opperstuurman op het schip Muiderbergh in 1678 (?) 1 ex. 'Haegse Donderdaegse Post-tydinge', no 82, 5 okt 1673.Overig Europa
30/870Twee pakjes met violet lint: I. Drie brieven aan leden van de familie Pijl in Batavia. 1 ex. 'Oprechte Haerlemse Saterdaegse Courant', no. 47, nov. 1673. II. Voorbeelden van diverse stoffen, o.a. van borduurwerkVOC
32/7-1Miscellanea. 200 Engelse, Italiaanse, Franse en Nederlandse brieven. Vertalingen van brieven uit het Frans, Portugees, Nederlands. Pas uitgegegeven door Willem III en door hem en Huygens ondertekend voor Jan Pitman om op zijn schip De Getrouwe Liefde naar Falmouth te varen, Bodegraven, 7 aug. 1672. Schipper van de Oudewagen is Gerrit Sijmonsz.Overig Europa
32/7-2Miscellanea. Veel brieven uit en naar Oostzee, Zweden, Lübeck, Bremen. Ook Zuidelijke Nederlanden (Oostende, Nieuwpoort, Lille). Vertalingen en andere zakelijke stukken o.a. uit het Nederlands (ca. tien); aantekenboek met uitgaven Fort Zeelandia, 1671.Caraibisch Gebied
32/8-1Miscellanea; vooral Engelstalige verhoren van schippers van genomen schepen; ca tien Nederlandse schepen uit 1655 en 1672.Overige koopvaardij
32/8-2Verhoren en andere processtukken; Nederlandse commissiebrief; ca 15 in het Engels vertaalde Nederlandse stukken.Overig Europa
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in