Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
239 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 239 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
30/10O.a. tientallen afrekeningen van het prijsgeld van Nederlandse schepen.Overig Europa
30/224Bovenste stapel brieven in Nederlands, voornamelijk brieven naar Oostende uit Hamburg, Rotterdam, Antwerpen. Portugees; Frans; twee blikken dozen voor scheepspapieren.Overig Europa
30/225Kapt Christiaen Cloppenburg (Salvador, 1652), ca. 100 cognossementen van dit schip van Hamburg naar Oostende; Gerbrandt Heijns (Witte Duif) diverse stukken 1660-1664 (Saint Martin naar Amsterdam); Jan Martin (Sint Joris van Cadiz naar Amsterdam, 1652): 200 cognossementen; Otto Jurgens (Samson van Cadiz naar Oostende); Ook stukken van het Franse schip La Charité (1664); Een ex. 'Amsterdamsche Dinsdaegsche Courant' no 48, nov 1665 (?); in deze doos een aantal persoonlijke brieven van vrouwen aan hun echtgenoot; een blikken doos; twee leren zakjes.Overig Europa
30/226-1Stapel Nederlandse brieven, vooral aan familieleden op zee (1662-1665). Oorlogsschepen: De Provincie Utrecht. (voer bij Guinee), Geloof (onder Willem van der Zaan); 1 planovel met zeven liedjes. Een stapel gemengd: Frans, Spaans, Nederlands.Admiraliteit
30/226-2Ca 30 persoonlijke brieven (okt-nov 1664) aan opvarenden van De Spiegel (schip van Michiel de Ruyter); Abrahams Offer van Bayonne naar Hamburg.Admiraliteit
30/228Er zijn 18 brieven naar Batavia digitaal beschikbaar op de site van TNA. Persoonlijke brieven naar Batavia, veelal uit Noord-Holland (Hoorn, Alkmaar, Enkhuizen, etc.). Cognossementen van de Sint Catalina van Bilbao naar Brugge. Ook Spaanse brieven. Pamflet 'Copye Translaet van de Missive geschreven aan de Koningh van Groot Brittannien' 1673. 11 ex 'Haerlemsche Courant' en 'Amsterdamsche Courant' 1673.VOC
30/232Administratie firma Nicolaas Gotlieb Lutkens (rekeningen, bestellingen, kopie brievenboek). Gedrukt: koerslijsten, een kasboek; koerslijsten beurzen van Amsterdam, Londen, Hamburg 1741, 1742; wisselkoersen Amsterdam; cargalijsten VOC en Franse O.I.C. 1741-1744, prijscouranten Dantzig.Overig Europa
30/233Correspondentie met de firma Lutgens; Frans; Duits; Nederlands; gedrukte aankondiging verkoop van het Engelse schip True Love.Overig Europa
30/234Correspondentie van de firma Lutkens; Frans; doos 234, 235 en 236 zijn samengevoegd.Overig Europa
30/640-1Doos vol slecht geordend materiaal: Franse, Spaanse, Nederlandse schepen. NB het vorige nummer HCA 30/639, met Nederlandse stukken, staat vermeld als vermist sinds 1974.Middellandse Zee
30/640-2Slecht geordend; Franse, Spaanse, Nederlandse stukken. Veel brieven naar Oostende; een in perkament gebonden boekje met rekeningen.Overig Europa
30/641Reclameprent van de Italiaanse kwakzalver dokter Meester Iacomo Pin met medicijnen tegen schurft, jicht etc. Gedicht van Jan Adriaensz Danser.Overig Europa
30/642-2oa. scheepspapieren van schipper Claes Jansz van Abbekerk over de periode 1660-1664 in heel Europa (schip Sijpheer of Heer van Zijpe).Overig Europa
30/645Ook Spaanse en Engelse brieven; veel van de Roselaar (St Christoffel naar Vlissingen) 2 ex. 'Amsterdamse Courant' 1673, no 41 en 47; 1 ex. 'Oprechte Haerlemsche Courant' 1673, no 47; 20 brieven naar Batavia (1673).VOC
30/646Tientallen kleine bundels met stukken van verscheidene schepen; Fortuin naar Bergen.Caraibisch Gebied
30/647Spaanse en Franse stukken; eenderde is Nederlands (vooral Zeeuws): kapt. Cornelis de Haes (Sint Jacob uit Rotterdam); kapt. Cornelis van der Stadt (De Hoop naar Bayonne); Zeepaard van Paramaribo naar Middelburg (1672); Willem Block (Sint Jan van Bordeaux naar Vlissingen, 1664).Overig Europa
30/647-1Zwarte Arend (kapt. Simon Cornelisz Hursels): brieven uit Sint-Christoffel aan personen in Vlissingen en Middelburg (ca. 100); Santa Maria (kapt. Lucas Pruijs) van Cadiz naar Genua, zakelijke stukken en brieven. Zie ook HCA 32/1823 en HCA 32/1845 (doos 2). Ook stukken van Franse schepen.Caraibisch Gebied
30/647-2Franse, Spaanse; Nederlandse documenten.Overig Europa
30/651-1Gemengd bestand, weinig Nederlands.Overig Europa
30/651-2Koning David van Tenerife naar Amsterdam; Vooral Spaanse en Franse brieven.Overige koopvaardij
30/652-1Sint Jacob van Oostende naar Bilbao; Sint Olijn van Amsterdam naar La Rochelle; veel WIC; contract over het vervoer van 350 slaven van Afrika naar Caribisch Gebied (1670). Bevat ook processtukken.Caraibisch Gebied
30/652-3Gebonden dossier van honderden stukken over De Stad Kopenhagen, schipper Pieter Eijlander, eigenaar Abraham Cosson, dat van Texel naar San Sebastian voer en door de Engelsen werd genomen. De hele procesvoering hierover is in dit dossier te volgen.Overig Europa
30/656Processtukken van het schip Sint Pieter, opgebracht door de Engelsen, schipper Jan Muller (1693). Rekenschrift van Pieter le Genove (1719). Rekenschrift Jan Jansz Hulsman, veel uiteenlopende stukken. Veel stukken van het Deense schip Sint Helena; van Kaaberweg (?) naar Brugge.Overig Europa
30/660Journalen (kwarto) van reizen in Europa in de periode 1733-1745. Aan het begin telkens een pentekening van een schip, ook van enkele Turkse schepen.Overig Europa
30/685twee pakken: 1. scheepspapieren van de Maria (van Dordrecht naar Lissabon); journalen en kasboek; schrift met navigatieoefeningen; handgeschreven catechismus. 2: cognossementen van de Maria. Rotterdams schip van Nantes naar Saint Boeuf, schipper Pieter van der Velde genomen in 1759. Hier was behang bij, verplaatst naar HCA 65/24 en papier HCA 30/55; resten van een ganzenveer.Overig Europa
30/713Zilveren Leeuw 1766/67; De Pauw zeilde van Batavia naar China en terug naar Delft; handgeschreven consumptieboek De Pauw (schipper Hermeijer); Duits galjoot de Enigheid, 1777, van Stettin naar Londen + een ander Duits schip.VOC
30/745Hoogkarspel van China naar Nederland; De Batavier (kapt. Jan Jansen) naar Cadiz en naar Curaçao.De Antwerps Welvaren was een Nederlandse kaper die zelf genomen werd. De Valk (kapt. De Laterne) werd gekaapt in de Noordzee en was een kaperschip.VOC
30/760Nederlandse schepen; ook vele andere nationaliteiten in totaal ca. 300 brieven.Overig Europa
30/860Twee helften van een brief (no 24 en 27) aan Cornelis Jacobsen Platevoet, uitgevaren als opperstuurman op het schip Muiderbergh in 1678 (?) 1 ex. 'Haegse Donderdaegse Post-tydinge', no 82, 5 okt 1673.Overig Europa
30/873Uitgevouwen en genummerde brieven en zakelijke documenten.Nederlandse brieven, vnl. zakelijk: no's 20, 21, 22, 23, 31, 32, 186, 207, 208, 209.Overig Europa
32/101-2Nederlands koopvaardijschip met Franse kapitein, verdacht van contrabande; kapitein Nicolaas Robijn. Gedrukte inventaris van de Catharina Elisabeth voor de veiling op 15 augustus 1746, NZ Heerenlogement, Amsterdam. Een kasboek. journaal van 1742-1746.Overig Europa
32/105-1kapt. Cornelis Imsen; Scheepsjournaal in een schrift van de Juffrouw Rebecca van Amsterdam naar Dantzig, 1744Oostzee
32/105-2Overig Europa
32/1070Brieven bij de Jonge Pieter (bundel 3124) 1804, van en aan Anthonij Ribbens, beurtschipper tussen Rotterdam en Zierikzee; Brieven van diverse personen uit Rotterdam naar Zierikzee.Overig Europa
32/1071Jonge Anna Dorothea (1071/3126). Brieven in het Duits en in het Nederlands. In deze doos dossiers van 14 andere Nederlandse schepen.Overig Europa
32/112-2Rotterdams schip, kapitein Bastiaan Noordijk; o.a. zeven brieven van zijn vrouw, enkele Franse brieven; enkele handgeschreven gedichten. pamflet en losse gedrukte blaadjes met Franse liedjes op actuele situaties.Overig Europa
32/119-1Bij de tweede Catharina (Deens schip): 'Verbesserte Brem- und Verdischer Almanach', 1747; 'Hamburgisch verbesserter Schreib-calender', 1746. Journaal van schipper Hans Benn en vijf brieven.Overig Europa
32/119-2Drie journaalboeken van kapitein Hans Benn op de Juffrouw Catharina, 1739-1743 en bundel scheepspapieren en andere administratie, ca. twintig brieven. Juffrouw Aletta (kapt. Bouke Lourens).Overig Europa
32/121-1Bij De Jonge Hester de gedrukte tekst van een traktaat met Algiers, 1726.Overig Europa
32/122-1Journaal van de Jonge Johannes (kapt. Reintje Hindriks). Gedicht voorin en twee schrijfpennen middenin.Overig Europa
32/123Oostzee
32/1377-3Zakenbrieven van Amsterdam naar PortoOverig Europa
32/154Overig Europa
32/158Zweeds schip; zes brieven, Duits en Nederlands.Overig Europa
32/159De Welkomst kwam uit DordrechtOverig Europa
32/161-1Een brief van Mozes de Castro in Curaçao aan Isaac en Salomon de Castro in Amsterdam.De Amsterdamse Paarl werd genomen in 1759.Caraibisch Gebied
32/1821-1VOC-drukwerk behorende bij het schip het Wapen van Rotterdam:Instructie ende Ordre op 't houden van de scheepssoldie en guarnisoen-boecken (Amsterdam 1666); Instructie van de Eygenschap der Winden (Amsterdam 1671); Instructie voor de Provoosten; Instructie voor de Predikanten (Amsterdam 1671); Instructie voor de schippers (A'dam , z.j.; Scheeps-Raeds Instructie (Amsterdam z.j.; gedrukte victualienlijst; Seynbrief; artikelbrief 1672; verkooplijsten VOC-goederen 1673; nog ander VOC-drukwerk, 17de eeuw. Handgeschreven instructies en de ingevulde equipagelijst. Ook stukken van het schip Land van Belofte (Bordeaux naar Rotterdam), 1664 Een Groot-boeck uit 1673. Stukken van het Franse schip St. Pierre (1664). Geen brievenVOC
32/1821-2Bij de Jonge Jacob enkele zakelijke brieven.Overig Europa
32/1822-1ook stukken van Spaanse schepen,Ca. 25 zakelijke brieven van het schip St. Francisco dat van Oostende naar Tenerife voer, 1672. Nederlands en Spaans Ook Spaanse, Deense en Zweedse schepen.Overige koopvaardij
32/1822-2Negen brieven aan opvarenden op admiraliteitsschepen, 1664, o.a. op de De Spiegel van Michiel de Ruyter. Ook stukken van schepen van andere natiesAdmiraliteit
vorige
12...5
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in