Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
124 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 124 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
30/227-1Kapt. Cornelis Bastiaensz (vooral brieven van zijn schip Fort Zeelandia); ook brieven van het schip Poelwijk (VOC?) geschreven in San Iago, nov 1671 en van andere schepen.Caraibisch Gebied
30/642-1Engelse, Franse, Spaanse brieven; veel persoonlijke brieven uit Sint Christoffel, Martinique, Guadaloupe, 1664; drie octavo kasboekje; een Amsterdamse en een Herenveense almanak 1655 met aantekeningen.Caraibisch Gebied
30/643Kapt. Jacob Crijnen Roobol (Hoop); WIC documenten (Madeira en Sint Christoffel); Nederlands octavo kasboekje; ook Franse en Engelse documenten.Caraibisch Gebied
30/644Gedrukte commissiebrieven op naam van Laurens Laurensz, admiraliteit Zeeland, 1665; brieven tussen Sint-Christoffel, Amsterdam en Zeeland; vnl. 1664; veel persoonlijk materiaal.Caraibisch Gebied
30/651-2Koning David van Tenerife naar Amsterdam; Vooral Spaanse en Franse brieven.Overige koopvaardij
30/652-1Sint Jacob van Oostende naar Bilbao; Sint Olijn van Amsterdam naar La Rochelle; veel WIC; contract over het vervoer van 350 slaven van Afrika naar Caribisch Gebied (1670). Bevat ook processtukken.Caraibisch Gebied
30/659Oefenschrift van Jurgen Jurgensen van Sonderberg; instructies en opgaven 'Schatkamer ofte Konst der Stuer Lieden' (1739) en een vergelijkbaar navigatieleerschrift navigatieoefeningen van Frederik de Wit van Kolmar (1741).Overige koopvaardij
30/787Een boek van de Mixed Commission Courts getiteld 'Netherlands Vessels seized and proceeded against for illicit Traffic in Slaves'. Alfabetisch geordend, 1822, met gegevens over schepen, data etc.Caraibisch Gebied
30/872Bundel met Engels en enig Nederlands materiaal; notariële akten, admiraliteitsstukken en een brief gericht aan Cornelis Pietersz koopman te Enkhuizen, 1666, vnl. over goederen.Overige koopvaardij
30/984Boek met lijsten van Amerikaanse en daarna Nederlandse schepen die in Engelse havens zijn aangehouden; met naam van de schepen, de schippers, de lading, vertrekhavens, bestemmingen; waar aangehouden. De hieropvolgende nummers (lijsten met aangehouden Nederlandse schepen en de financiële afrekeningen) t/m HCA 985 horen hierbij.Overige koopvaardij
32/1240Van alle schepen: enige processtukken en enkele scheepspapieren. De Zeeuw was een kaperschip uit Vlissingen, 1805. Zeenymph (1), Pruisisch schip voer van Rotterdam naar Lissabon. Zeenymph (2) van Emden, 1805.Overige koopvaardij
32/1651-3Enkele persoonlijke Nederlandse brieven.Overige koopvaardij
32/1822-1ook stukken van Spaanse schepen,Ca. 25 zakelijke brieven van het schip St. Francisco dat van Oostende naar Tenerife voer, 1672. Nederlands en Spaans Ook Spaanse, Deense en Zweedse schepen.Overige koopvaardij
32/1845-1Pakketje met scheepspapieren en processtukken van een Amsterdams schip, de Gouden Adelaar, kapt Gerritsen. Cognossementen van het schip de Rode Koe, 1665 (La Rochelle naar Amsterdam). Bundel uiteenlopende losse 17de-eeuwse Nederlandse, Spaanse en Engelse stukken, o.a. van de Debora (Amsterdam naar Cadiz), hiertussen kasboekje 1663, delen van een ander kasboek en twee brieven naar Batavia, 1672, een van een stuurmansvrouw aan haar man, een van een juwelier aan een collega. Spaanse en Nederlandse briefwisseling tussen Amsterdam en Salé en Amsterdam en Cadiz, 1665. Drukvellen van cognossementen. Bevat een portefeuille met een Frans gebedenboekje 1654 (Prières christiennes et catholiques). Nederlands scheepsjournaal van verscheidene reizen uit 1651-1664, uitgevaren uit Amsterdam van Lubbrant Allertsoon Hooveling uit Akersloot.VOC
32/260Kapt. Euwe PietersMiddellandse Zee
32/271-2Kapt Cornelis Fopkes.Overige koopvaardij
32/309-1Kaperbrief voor Jan van der Woordt uit Vlissingen op de Doggersbank, 1782. Perkament met zegel. Verder een aantal gedrukte instructies en proclamaties.Overige koopvaardij
32/344-2Kapt. Willem van der Windt.Overige koopvaardij
32/345-1Kapt. Johannes Hendricks; Duitse zakenbrieven uit Memel.Oostzee
32/352Kapt. Jan Hogenboom (Zeeuwse kaper).Overige koopvaardij
32/399-2Zie ook HCA 32/393Overige koopvaardij
32/470-1De Valk was een kaperschipOverige koopvaardij
32/479-2VOC
32/492-3Overige koopvaardij
32/492-4Overige koopvaardij
32/520-2Kapt. W. Adriaansz.Overige koopvaardij
32/531-1Overige koopvaardij
32/536-1Overige koopvaardij
32/546-2Overige koopvaardij
32/552-2Overige koopvaardij
32/566-2Overige koopvaardij
32/576-2Overige koopvaardij
32/580-1Overige koopvaardij
32/581-2Overige koopvaardij
32/582-1De Draak, een hulk, kapitein luitenant. A. van Esch werd genomen bij Vlieland. Monsterrol met 180 namen.Admiraliteit
32/602-1Overige koopvaardij
32/612-2Op de Eensgezindheid (een Groenlandvaarder uit Oldenburg) enkele brieven, 1798. Ondervraagd werden schipper Cornelis Jansen, geboren te Den Helder, 36 jaar, wonende in Zaandam, gehuwd. En Jacob Jans uit Den Helder, 22 jaar, ongehuwd.Visserij
32/616-1Overige koopvaardij
32/627-2Overige koopvaardij
32/634-2kapt. Adrianus Hogerwerf.Overige koopvaardij
32/649-2Overige koopvaardij
32/654-2De Gelijkheid was een admiraliteitsschip. Goede Intentie: Groenlandvaarder onder Pruisische vlag.Visserij
32/655Overige koopvaardij
32/659-1Overige koopvaardij
32/659-2De Gier was een admiraliteitsschipOverige koopvaardij
32/663-2In deze doos stukken waaronder brieven uit Batavia behorende bij het Deense schip de Graaf Bensdoff.VOC
32/667-2Caraibisch Gebied
32/673-1Bij het Haasje: een onbeschreven scheepsjournaal en een journaal van de reis van Batavia naar Semarang, 1797. Zie ook een stuk van dit schip in HCA 32/675/166; Het journaal dat bij het dossier van de Hoop zit is van het schip Christiaansburg, 1797.VOC
32/673-2Overige koopvaardij
32/674-1Overige koopvaardij
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in