Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
98 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 98 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
30/10O.a. tientallen afrekeningen van het prijsgeld van Nederlandse schepen.Overig Europa
30/745Hoogkarspel van China naar Nederland; De Batavier (kapt. Jan Jansen) naar Cadiz en naar Curaçao.De Antwerps Welvaren was een Nederlandse kaper die zelf genomen werd. De Valk (kapt. De Laterne) werd gekaapt in de Noordzee en was een kaperschip.VOC
32/266Alweeran 1779 (= HCA 32/266/14); kapt. Loef van de Amazone (= HCA 32/266/16), een Zeeuwse kaper. Bemanningslijst van de Amazone, commissiebrief 1782, instructies en andere gedrukte en geschreven stukken.Overig Europa
32/270-1Caraibisch Gebied
32/270-2Overig Europa
32/272-1Kapt. Meine Willems; op de Anthonie, en Hendrik, een vissersboot; Simon Govertsz Visser kapt. op de Anthonie Hildegonde; gedrukte Engelse verhoorlijst; kapt van de Apollo is Sieuwert de Boer.Visserij
32/273-2Kapt Jacob Haak. Een aantal zeereglementen en ander praktisch drukwerk. Drie ex. van de 'Mercure Historique et Critique' (aug. sept. okt 1780).Overig Europa
32/278Overig Europa
32/285-1Overig Europa
32/286Kapt. Reitje Reitjes. Volgens de processtukken voer de Buitenwerf van Cette (bij Narbonne?) naar Boulogne. Het andere schip in deze doos is de Brugsche Vrye ('Austrian Netherlands merchant ship').Overig Europa
32/288-2Kapt. Cornelis Jansz.; Hendrick Strootman; Jan Rood.Van de eerste Catharina veel materiaal, o.a.vertalingen uit het Italiaans. Tweede Catharina: het gedrukte traktaat van de S.-G. met Algiers, 1758 en met Marokko, 1777 en verscheiden plakkaten.Caraibisch Gebied
32/289Kapt. Douwe Claases; Kunne Upkes; Jan Poppes; Fopke Foppe Baas.Oostzee
32/294-1Kapt. Jan Rinses De Ruyter. Een journaal van een reis van Lemmer naar Koningsbergen, van Koningsbergen naar Amsterdam, van Lemmer naar Morlaix en van Livorno naar Amsterdam. Samen met een rekeningschrift van hetzelfde schip, ca. 1779 (in map 3). In map 4 nog een gedetailleerd scheepskasboek. In totaal vijf mappen over dit schip en eerdere reizen van De Ruyter tussen 1777 en 1781.Overig Europa
32/299-1Kpt. Gerrit Jockes. Een brief van Barbara Zuiderduin aan haar man Jacob, schipper van de Cornelia en Sara. Veilingaankondiging van de Cornelia en Sara.Middellandse Zee
32/302-1Kapt. Simon Michel Mulder van de Dageraad. Formeel is dit een Pruisisch schip. Kapt. Reijn Tjipkes Molenaar van de Vrouwe Catharina. Kapt. Jacob de Castro van de Vrouwe Elisabeth. Kapt. Klaas Verdoes Van de Deniks Lust.Caraibisch Gebied
32/304-1Overig Europa
32/311Kapt. Klaas Remmers; Jeronimus van der Vaart. Ook Isaak Janssen en Jan Rijken worden als schippers genoemd. Twee particuliere brieven van de Drie Gebroeders, zes van de Drie Gezusters.Middellandse Zee
32/312kapt Cornelis van Uijen; hierbij ook Deense stukken. kapt. Hooyte Martens Bakker naar de Oostzee. Van de laatste Drie Gezusters relatief veel materiaal (kapt Gerrit Sipkes de Jong). Scheepspassen, monsterrol, journaal van de stuurman (van Amsterdam naar Lissabon, 1780 en van Setubal naar Memel en vandaar tot de Vlaamse Banken).Caraibisch Gebied
32/315-2Kapt. Pieter Klaas Bakker.Overig Europa
32/315-3kapt. Jan Boujet. NB groot dossier.Overig Europa
32/316-1Kapt Jan van Duivenbode; Reltje Jansz Jongeboer; Ruurd Gerbrandts (van Amsterdam naar Faro); Hendrick Jansen (Sint-Eustatius naar Amsterdam,1780); Jan WijertsCaraibisch Gebied
32/316-2kapt. Pieter Gideon Udemans.kapt. Mijndert Frederichs; journaal van 1778 tot 1780. Dik dossier.Middellandse Zee
32/317-1Kapt. Jan Verboom.kapt Jan Marcks.; kapt Eldert Jansen Hammes.; in het laatste schip almanak van de erven wed. C. Stichters, 1781, gebonden in groen perkament met aantekenboekje.Middellandse Zee
32/328-1Kapt. Krijn Vermij.Overig Europa
32/331-1kapt. Klaas Bubbeson; gedrukte ondervragingslijst.kapt. Ary Potter. NB De mappen zijn door elkaar gehaald.Overig Europa
32/332-1kapt. Harmen Hibben.Overig Europa
32/335-1Kapt. Dirk Hansen Zeilemaker. Villanova in PortugalOverig Europa
32/343-1kapt. Jacob Hendricks; Wyger Fransen; Pieter Claassen.Pravia = Noord Spanje. Bij het schip van Pieter Claassen: simpele pentekening van een schip en handschrift 'Contraboek van het klompschip De Goede Hoop' (lijst met de scheepsbehoeften en kasboek).Caraibisch Gebied
32/343-2kapt. Renner Renners. Twee brieven van Luitske Sijmens uit Nieuwendam aan haar man Teunis Dekker, loodsman op Oudeschild en aan Renner Renners; ongeschoolde stijl en handschrift (4 en 8 maart 1780). Traktaat met Algiers, 1758; diverse ordonnanties en notificaties. Commissiebrief voor Pieter Specht, schipper op De Goede Verwachting.Oostzee
32/345-2Zes verklaringen van opvarenden van het VOC-schip Groenendaal genomen bij Trincomalee. Kaperbrieven van De Grote Turk (Zeeuws) + 'Instructie en Articulen' voor Kaapvaarders (Den Haag 1781).VOC
32/347-2Overig Europa
32/353-2Kapt. Joachim Frederik Parlo; De brieven horen bij de Herman. Zie ook HCA 32/353 doos 1. Kapt. Jacob Minzes.Middellandse Zee
32/354-2Kapt. Simon Booijnen Smit.Middellandse Zee
32/355-2Kapt. Jan Klaassen Otten; kapt. Hidde Jansz BakkerOostzee
32/357Bij de Hooiland: Traktaat met Marokko (2 x) met Algiers (2x) en diverse notificaties.Caraibisch Gebied
32/359-2Beknopt journaal van de stuurman van het Huis ten Dijke.Overig Europa
32/365-1Kapt. Hans Falck. Het schip voer onder Deense vlag.Overig Europa
32/366-2Marennes: onder La Rochelle.Overig Europa
32/368-2Kapt. Tobias Hendrik Walker.Overig Europa
32/369-1Overig Europa
32/371-1Kapt. Jan Sipkes; Frans Smeer; Atte Hilles Jager; Dirk Reiers Flapper. 12 brieven van de Jonkvrouw Agnetta.Overig Europa
32/371-2kapt. Heere Wessels; op de Jonge Anna Wiegers Visser; een lijst met contactpersonen in het Oostzeegebied; Sonttol betalingsbewijs; tol Memel, monsterrol etc. Interessant voor de scheepspapieren.Oostzee
32/373-1Inventaris van de hoeker Jonge Jacobus uit Maassluis. Lang gedicht: rouwklacht van schipper Jacob van de Zwan op het overlijden van zijn schoonvader Andries Jacobsz. Van der Endt; Jonge Jan van der Meij: journaal en twee schriften met aantekeningen (deels journaal, deels navigatieoefeningen uit de 'Konst der Stuerlieden'). De scheepspapieren hebben een vervolg in doos 2 van dit nummer. Het journaal van de Jonge Jan van der Meij zit in HCA 32/493-2.Middellandse Zee
32/374-1Overig Europa
32/374-2Oostzee
32/375-1Gijón = Noord-Spanje; De Jonge Stoffels: vier mappen. Veel brieven van en aan schipper Huijte Fookles uit Workum, o.a. naar Hamburg, Sint Petersburg, veel scheepspapieren, een journaal. Journaal 1779 met een gedicht aan het begin.Oostzee
32/375-2Vila do Conde = ten noorden van Porto. In de Jonge Watse Ruijtinga: een pakje met fijn rood poeder; 18 verschillende ex. van de 'Mercure Historique et Politique' 1780.Overig Europa
32/376-2Middellandse Zee
32/378-3Overig Europa
32/378-42 brieven bij de tweede Juffrouw ElisabethOostzee
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in