gahetNA in het Nationaal Archief

Sailing Letters

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
66 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 66 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
32/105-1kapt. Cornelis Imsen; Scheepsjournaal in een schrift van de Juffrouw Rebecca van Amsterdam naar Dantzig, 1744Oostzee
32/123Oostzee
32/1243De Goede Trouw onder kapt. Taco Bakker vertrok in 1810 van Soerabaja; scheepsinventaris, seinbrief; journalen; gedichten, brieven.VOC
32/1312Kapt. Ufke Meinders.Oostzee
32/1845-2Bij de Kopenhagen (van Riga naar Amsterdam onder commando van schipper Coert Jansz Coperslaeger, 1665) behoren rekeningen en enkele brieven van en naar Riga. Bij de Santa Maria ca. 20 brieven aan schipper Lucas Pruijs in Venetië en andere steden o.a. van zijn vrouw. (zie ook HCA 30/647-1).Oostzee
32/289Kapt. Douwe Claases; Kunne Upkes; Jan Poppes; Fopke Foppe Baas.Oostzee
32/308Kapt. Klaas Wiebes.Oostzee
32/319-1Kapt. Nicolaas Roelofs.Oostzee
32/333-1Kapt. Hendrick Jansz Nobel.Oostzee
32/333-2Kapt. Joseph Smith; Kapt. Barent Hofker.Oostzee
32/343-1kapt. Jacob Hendricks; Wyger Fransen; Pieter Claassen.Pravia = Noord Spanje. Bij het schip van Pieter Claassen: simpele pentekening van een schip en handschrift 'Contraboek van het klompschip De Goede Hoop' (lijst met de scheepsbehoeften en kasboek).Caraibisch Gebied
32/343-2kapt. Renner Renners. Twee brieven van Luitske Sijmens uit Nieuwendam aan haar man Teunis Dekker, loodsman op Oudeschild en aan Renner Renners; ongeschoolde stijl en handschrift (4 en 8 maart 1780). Traktaat met Algiers, 1758; diverse ordonnanties en notificaties. Commissiebrief voor Pieter Specht, schipper op De Goede Verwachting.Oostzee
32/345-1Kapt. Johannes Hendricks; Duitse zakenbrieven uit Memel.Oostzee
32/355-2Kapt. Jan Klaassen Otten; kapt. Hidde Jansz BakkerOostzee
32/371-2kapt. Heere Wessels; op de Jonge Anna Wiegers Visser; een lijst met contactpersonen in het Oostzeegebied; Sonttol betalingsbewijs; tol Memel, monsterrol etc. Interessant voor de scheepspapieren.Oostzee
32/373-2Twee schriften met journaal, aantekeningen en kopieën van brieven van de Jongste Pieter, in verkeerde map; Delen van het journaal van De Vriendschap, 3 zakelijke brieven, in verkeerde map; 10 zakelijke brieven van de Jonge Jan (2).Oostzee
32/374-2Oostzee
32/375-1Gijón = Noord-Spanje; De Jonge Stoffels: vier mappen. Veel brieven van en aan schipper Huijte Fookles uit Workum, o.a. naar Hamburg, Sint Petersburg, veel scheepspapieren, een journaal. Journaal 1779 met een gedicht aan het begin.Oostzee
32/376-1Caraibisch Gebied
32/378-42 brieven bij de tweede Juffrouw ElisabethOostzee
32/387-1Oostzee
32/387-2Oostzee
32/416-2Caraibisch Gebied
32/421-2Caraibisch Gebied
32/437Caraibisch Gebied
32/465Kapt. van de Troonprins was Godfried Visser.VOC
32/471-1Oostzee
32/477-1Caraibisch Gebied
32/482Oostzee
32/485Journaal van de Vrouwe Maria Aletta, 1778 van Rotterdam, kapt. Matthijs Vrugt, het eindigt op 17 nov. 1780 in Lissabon; op de Vrouw Tania vijf brieven uit Smyrna.Oostzee
32/486Journaal op de Vrijheid (5) van kapt. Jacob Kersjes. Overige kapiteins Carl Friedrick Bartels, Albert Dirks, Willem HendrikszOostzee
32/488-1VOC
32/488-2Caraibisch Gebied
32/491De Zeeuwse Leeuw was een kaper.Oostzee
32/507-1Oostzee
32/509-1Oostzee
32/515-2In deze doos ook documenten betreffende de overgave van Ambon in 1796 (bundel 250).VOC
32/539-1Journaal door Anske Gerbens, van Dantzig naar een onbekende haven, 1800.Oostzee
32/540-1Oostzee
32/548-1Oostzee
32/549-1Concordia: kapt. Bayzand (Amerikaans schip); Kaneelboom: kapt . Roeluffs, onder Zweedse vlag.Caraibisch Gebied
32/574-2Oostzee
32/581-1Oostzee
32/582-2Oostzee
32/653-2Oostzee
32/666-1Oostzee
32/668-1VOC
32/674-2De Hersteller voer onder Pruisische vlagOostzee
32/693-1De stukken van de Jonge Willem en de Jonge Nicolaas zitten door elkaar.Caraibisch Gebied
32/693-2Oostzee
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in