Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
342 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 342 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
32/1240Van alle schepen: enige processtukken en enkele scheepspapieren. De Zeeuw was een kaperschip uit Vlissingen, 1805. Zeenymph (1), Pruisisch schip voer van Rotterdam naar Lissabon. Zeenymph (2) van Emden, 1805.Overige koopvaardij
32/1243De Goede Trouw onder kapt. Taco Bakker vertrok in 1810 van Soerabaja; scheepsinventaris, seinbrief; journalen; gedichten, brieven.VOC
32/1312Kapt. Ufke Meinders.Oostzee
32/1367-1De Batavia onder kapt Jacobus Janson was een fregat dat troepen van Amsterdam naar de Kaap bracht en vandaar naar Batavia voer. Daar nam het lading in en voer terug. Brieven uit Batavia april, mei 1803. Stukken van de Raad der Aziatische Bezittigen; scheepspapieren; passen; rekeningen; kwitanties; aanstellingen van scheepspersoneel. Stukken van het schip de Vrede.VOC
32/1367-2Brieven april, mei 1803. Ook brieven van de Henriette (o.a. aan kapt Jäger). Engelse vertalingen van brieven.VOC
32/1377-1Kapt. Pieter Zoetelief. Gedrukte voorwaarden waaronder de Raad der Aziatische bezittingen koffie en suiker te Batavia verkoopt aan J.J. Voute en Zonen.VOC
32/1377-2Brieven uit Suriname naar Nederland, 1803, voornamelijk Nederlands, maar ook Frans en Duits; rekeningverantwoordingen van de plantages Molshoop (1795 - 1802), Moed en Kommer en Aldenrad (1802); journaal door Casper Hansen op de Koffieboon van Amsterdam naar Suriname, 1802. Het schip is genomen door de SpartialeCaraibisch Gebied
32/1377-3Zakenbrieven van Amsterdam naar PortoOverig Europa
32/1423De Fortuna voer van Amsterdam naar Emden, vandaar naar Bordeaux en naar Batavia en terug.VOC
32/142715 zakelijke brieven aan kapitein Simon Kooter. Het schip voer van Amsterdam naar Emden, Bordeaux en vandaar naar Batavia en terug. 1 ex. 'Zeinbrief' voor schepen die geconvoyeerd worden (Rotterdam 1789). Met aantekeningen.VOC
32/1481-1VOC
32/1511-11 ex. 'Nederlants See-Rechten, avaryen en bodemeryen' (Amsterdam 1764), vierde druk. Ca. 20 brieven aan de firma Lödel en Merkel te Neurenberg, 1802, 1803. O.a. van Gijsbert Karel van Hogendorp. In het Engels geschreven journaal van Juliana Maria (24 mei 1802 - 11 aug. 1803).VOC
32/1511-2Bundel administratie, notariële akten en brieven aan de firma Umbgrove en Simons in Amsterdam. Extracten notulen vergadering van de Raad van Indië. Rapporten van de G-G en Raad, 1803. Brieven uit Batavia, Soerabaja en Cheribon, 1803.VOC
32/1516-1Bundels met Engelstalige brieven geschreven aan Kaap de Goede Hoop en bestemd voor Londen, 1803. Waarschijnlijk meegegeven aan de Johan.VOC
32/1550-123 in Engels zakenbrieven, 1802, aan Francis Walter, kapitein van de Loyalist. Verder correspondentie over de uitreding van het schip.VOC
32/1550-260 brieven uit Amsterdam aan de firma Jenisch te Hamburg, 1802. Dertig brieven uit Batavia aan De Coninck in Kopenhagen, 1803. Zakelijke stukken uit Batavia, 1803VOC
32/1568-2Stukken uit Batavia; rekeningen.VOC
32/1570-1VOC
32/1593-1Drie journaals van de Navigation uit La Rochelle naar Batavia, 1802.VOC
32/1651-1VOC
32/1651-3Enkele persoonlijke Nederlandse brieven.Overige koopvaardij
32/1693-1Groot dossier. Ca. 40 zakenbrieven uit Amsterdam naar de firma Bostelman; Co te Hamburg, 1802. Drie ex. 'Naamboek van de Regeering van Batavia (Batavia 1802). Een dik handschrift met kopieën van verslagen van vergaderingen van de G-G en Raden van oktober 1801 tot begin 1803 met bijlagen en verhoren. Zie ook HCA 32/1693, doos 2.VOC
32/1693-2Brieven uit Batavia en Semarang naar de Kaap, naar Amsterdam en andere steden, 1802-1803. bundel 1: 60 persoonlijke brieven; notariële akten en een aantal documenten betreffende het beheer de Oost-Indische bezittingen. Bundel 2: idem 40 persoonlijke brieven o.a. van van de gouverneur-generaal Johannes Siberg en brieven aan de Amsterdamse koopman J.L. Umbgrove.VOC
32/1697-1Brieven uit Batavia en van de Kaap naar Nederland. Een groot en een klein dagboek van de chirurgijn van de Vrouw Elisabeth met nauwkeurige observaties over zijn patiënten, 1800; met een boekje met de afrekeningen. Stukken van het oorlogsfregat Medemblik (o.a. verslagen van de krijgsraad 1795-1797). Stukken betreffende het bestuur in Batavia en aan de Kaap, 1802-1803.Admiraliteit
32/1697-2Scheepspapieren van het admiraliteitsschip Kortenaar.Admiraliteit
32/1836-2Amerikaans schip (ook wel Robert of Baltimore genoemd) onder kapt. Nicolaas Forster. Zie ook HCA 32/824 (1). Brieven uit Batavia, eerste helft 1796 uit Batavia naar Nederland. Een brief in het maleis. Rapporten uit Batavia aan de Heren XVII.VOC
32/1837-1Ca. 170 brieven geschreven in Batavia naar Nederland, eerste helft 1796Scheepspapieren van de Robert (facturen) Kopieën van officiële brieven van en aan de G-G., 1795-1796. 1 ex. 'Nieuwe verbeterde comptoir almanach' voor 1797 (Batavia, bij de stadsdrukker Jeremias Jacobus Dominicus, Batavia) een planovelAdmiraliteit
32/1837-2Stukken betreffende de overgave van Ternate aan de Engelsen in 1801. Bundel met teksten over Java, met een register daarop, geaccordeerd door N. Waterloo, Semarang 3 november 1803. Onder andere behoort hiertoe: Een tekst over de geschiedenis en de bevolking van Java, ca 1800, anoniem (Waarschijnlijk luidde de titel 'Natuurlijke Historie van Java'). 'Kort verhaal van den oorsprong van den laatste Javaschen Oorlog' door Van Boekholtz, 1781. Verslagen van reizen door Java, 1796 Bericht van de Bangermassinsche boovenlanden' door de vaandrig Johan Frans Hartman, 1790, 1791. 'Eenige aanteekeningen; opmerkingen over de inrigting, kleeding, waapen Rusting der Cavallerij etc.' door F. van Boekholtz, 1781. De tekeningen die hier bijzaten zijn verdwenen. Een Nederlands scheepsjournaal.VOC
32/1838-28 Brieven geschreven uit Philadelphia naar Amsterdam; Engelse en Nederlands, 1805.1 gebonden ex. 'Instructie van de Eygenschap der Winden tusschen Nederland en Java' (Amsterdam 1785). Ms.: 'Schets examen voor de Capitanen Lieutenants ter Zee' (ca. 1800).Admiraliteit
32/5032-3Verkeerd doosnummer. Het juiste nummer zit tussen 1593 en 1650 in.VOC
32/505-1Middellandse Zee
32/507-1Oostzee
32/507-2Alblasserdam: zie ook HCA 32/1835, doos 1. Hierin twee processtukken.VOC
32/508-1Kapt. Esper Hillebrandt. De Anna Maria was een Deens schip.Almanach, 1786 (Amsterdam, Meindert van Dam) in groen perkament gebonden. Fondslijst van Firmin Didot (Parijs 1791). Prijslijsten. Tientallen stalen van stoffen. Leren portefeuille van Esper Hillebrandt. Brieven in het Deens.Overig Europa
32/508-2Anna Maria, Deens schip, zie ook HCA 32/508, part 1. Facturen, scheepspapieren; weinig brieven. Van een onbekend ander schip: twee pakketten met ongeopende Franse brieven naar de VS (New York, Philadelphia, Baltimore).Noord-Amerika
32/509-1Oostzee
32/510-2Apollo voer vanaf Paramaribo. Kapt. Andreas Claasen. Deens brigantijnschip. Bevat veel materiaal uit Paramaribo. De processtukken zitten ook in HCA 32/510-1 (die niet in de database is opgenomen).Caraibisch Gebied
32/513-2
32/515-1De adelaar voer uit Emden onder Pruisische vlag op Groenland.Visserij
32/515-2In deze doos ook documenten betreffende de overgave van Ambon in 1796 (bundel 250).VOC
32/518-2Kapt. Progaard. De brieven zijn in het Deens.VOC
32/519Brieven in Engels en Nederlands aan personen in New York en Philadelphia; ca. 150 ex. Van het 'Dagverhaal der Verhandelingen van het Vertegenwoordigend Lichaam' 1798/1799 en tientallen no's van de 'Nouvelles Politiques' (Leiden, 1799). Met de originele postzak.Noord-Amerika
32/520-2Kapt. W. Adriaansz.Overige koopvaardij
32/524-1Eerste journaal: april - december 1798 kruist de Arend voor de kust bij Semarang. Tweede journaal: maart - mei 1800; eveneens kruisend voor Semarang.VOC
32/529-1Overig Europa
32/530-1Caraibisch Gebied
32/531-1Overige koopvaardij
32/534-1De Brave voer in convooi onder bescherming van een vloot onder vice-admraal Brak.VOC
32/535-1kapt. Otto de Freyn.VOC
32/536-1Overige koopvaardij
123...7
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in