Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
70 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 70 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
30/760Nederlandse schepen; ook vele andere nationaliteiten in totaal ca. 300 brieven.Overig Europa
32/1070Brieven bij de Jonge Pieter (bundel 3124) 1804, van en aan Anthonij Ribbens, beurtschipper tussen Rotterdam en Zierikzee; Brieven van diverse personen uit Rotterdam naar Zierikzee.Overig Europa
32/1071Jonge Anna Dorothea (1071/3126). Brieven in het Duits en in het Nederlands. In deze doos dossiers van 14 andere Nederlandse schepen.Overig Europa
32/1377-3Zakenbrieven van Amsterdam naar PortoOverig Europa
32/508-1Kapt. Esper Hillebrandt. De Anna Maria was een Deens schip.Almanach, 1786 (Amsterdam, Meindert van Dam) in groen perkament gebonden. Fondslijst van Firmin Didot (Parijs 1791). Prijslijsten. Tientallen stalen van stoffen. Leren portefeuille van Esper Hillebrandt. Brieven in het Deens.Overig Europa
32/508-2Anna Maria, Deens schip, zie ook HCA 32/508, part 1. Facturen, scheepspapieren; weinig brieven. Van een onbekend ander schip: twee pakketten met ongeopende Franse brieven naar de VS (New York, Philadelphia, Baltimore).Noord-Amerika
32/510-2Apollo voer vanaf Paramaribo. Kapt. Andreas Claasen. Deens brigantijnschip. Bevat veel materiaal uit Paramaribo. De processtukken zitten ook in HCA 32/510-1 (die niet in de database is opgenomen).Caraibisch Gebied
32/529-1Overig Europa
32/534-1De Brave voer in convooi onder bescherming van een vloot onder vice-admraal Brak.VOC
32/544Overig Europa
32/546-1Overig Europa
32/548-1Oostzee
32/550-2De Comeet convoyeerde zeven retourschepen vanaf de Kaap. De Cromhout vertrok 1 april 1795 van de Kaap, ca. 40 bieven uit Batavia en van de Kaap naar personen in Nederland (onder wie Hendrik Breton) en ook enkele oudere brieven uit Nederland naar de Oost.Admiraliteit
32/554-1Overig Europa
32/556-2Dit is een Fries schip dat vanuit Emden voer. Met Duitse en Nederlandse zakenbrieven van en aan P.J. Abegg.Overig Europa
32/557-2De brik de Courier kruiste in de Noordzee onder luitenant IJsbrands en had opdracht Engelse vissersschepen te nemen of te vernietigen.Admiraliteit
32/576-2Bij de David en Abraham: het Traktaat met Algiers uit 1758, uitbetalingsboek van de gage en een rekeningboek.VOC
32/577-1Bij een van deze schepen (bundel 46) behoren de particuliere brieven.VOC
32/588Journaal van De Drie Gebroeders, onder Pruisische vlag, Nederlandse bemanning.Overig Europa
32/605-2Overig Europa
32/606In deze doos ca 150 in Hebreeuws schrift geschreven Jiddische brieven aan joodse kooplieden in Londen (Levie Barend Cohen, Arend Cosman Cohen, Arie Levie junior) en een tiental Nederlandse brieven aan familieleden in Londen. Andere namen: Mozes Heilbot te Altona; ook Engelse en Nederlandse brieven. Ook brieven uit Batavia. 2 identieke ex. Van 'List of Ships in the Possession of the Commissioners for The Care and Management of Dutch Property'. Met de namen en details van 129 door de Engelsen gekaapte schepen.Overig Europa
32/627-2Overige koopvaardij
32/652-1Overig Europa
32/653-1Caraibisch Gebied
32/653-2Oostzee
32/653-3Journalen: 1. van stuurman Pieter Pauw op De Goede Intentie in Europa, 1792. 2. idem 1792. 3. idem, z.j. 4. idem, Europese vaart, 1793.VOC
32/658-120 Duitse brievenOverig Europa
32/661Voer onder Pruisische vlagOverig Europa
32/668-1VOC
32/668-2Caraibisch Gebied
32/676-1De Hermina voer onder Pruisische vlag en kwam uit Emden. Het journaal is deels in het Nederlands, deels in het Duits geschreven.Overig Europa
32/677-2Overig Europa
32/681-1kapt Johan Nicolaas Heijman. Voornamelijk Duits.Overig Europa
32/689-2Overig Europa
32/695-2Oostzee
32/702-1Overig Europa
32/702-2zie ook HCA 32/702, doos 1.Overig Europa
32/705-1De Jonge Jan (kapt. Engel Claesz. Wijker) was een vissersschip uit Egmond. Brieven meegegeven aan de Jonge Carolus naar Hamburg, 1798, Duits en Nederlands. Onder andere een brief waaruit de grote verontwaardiging over de kaping blijkt. Groot dossierCaraibisch Gebied
32/705-2De Jemmy was een Deens schip; brieven geschreven in het Nederlands, Deens en Duits naar Altona.Overig Europa
32/706-1Overig Europa
32/710-1Overig Europa
32/713-2Onder Deense vlag 25 exemplaren 'Rotterdamsche Courant' 1799; 10 ex van de 'Goudsche Courant', 1799; 1 ex van de 'Nouvelles Politiques', 1 ex. van de 'Koopvaart en Zeevaart Tydingen', 1 ex. 'Naamregister van alle de koopluiden in Amsterdam', 1799 Nederlandse, Engelse, jiddische brieven vnl. uit Rotterdam en Amsterdam. Brieven van Nederlanders aan hun in Engeland gevangen zittende zonen en echtgenoten.Overig Europa
32/720-1Bij de Jonge Jan: 'Na- en Onderrigt voor de van of na- Emden in Oostvriesland varende schippers'. Een politie- en een brandordonnantie van Emden, Nederlands, 1796.Overig Europa
32/740-1Overig Europa
32/749Overig Europa
32/787Negotie en Scheepvaart: Pruisisch schip, groot dossier.Overig Europa
32/792VOC
32/797Overig Europa
32/857-2kapt. Hendrik Hilkes Prins aan wie de brieven zijn gericht.Overig Europa
32/865-1De Tholen was een admiraliteitsschip.Admiraliteit
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in