Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
43 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 43 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
30/374Kapt. Butler (meeste stukken met zijn schip, de Illustrious President); kapt. Palm (Vriendenlust); rekeningen en corrspondentie betreffende de plantages Zeldenrust, Welgelegen, Voorburg (maandlijst, 1793; rekeningboek 1794); ultimo maart 1795. Veel Duitstalige correspondentie; diaria bijgehouden door Duitsers in Paramaribo, 1794 (Hernhutters). Stukken textiel zijn verplaatst naar HCA 65/80; ook enkele zakelijke stukken uit 1744 die hier niet bij horen.Caraibisch Gebied
30/375Kapt. Dennis Butler (Illustrious President); administratie betreffende de plantage Nieuw Mocha.Caraibisch Gebied
30/376Kapt. Butler. Rekeningboeken van de plantages Tombesburg, Nieuw Klarenbeek, Soribo 1794.Caraibisch Gebied
30/377Kapt Butler. Rekeningboeken van de plantages Arnhem en de Vrede, Waterland, Janslust, 1793, 1794. Dagregister van de Colonie Suriname, 1794; Stukken textiel naar HCA 65/9 en behang naar 65/54; 'Surinaamsche Courant' van 4 maart 1795 (no 18).Caraibisch Gebied
30/378De Industrious President voer onder Amerikaanse vlag. Kaart van plantage Rees en Crop en Meerzorg; er zijn 24 textielmonsters verplaatst naar HCA 65/10.Caraibisch Gebied
30/379Losbladig dagboek met nieuwtjes, moppen en roddels. Overlijdensberichten. Een 'amplificatie' in handschrift van het boek 'De verhandeling van den landbouw, in de Colonie Surinamen', ondertekend door A. Blom. 1ex. 'Surinaamsche Courant', 24 jan. 1795. Brieven van Hernhutters. Enkele stalen van 'boomzijde'. Losse rekeningen. Rekeningoverzichten van de plantages Schoonoort en Schoonouwen, 1794.Caraibisch Gebied
30/406Uiteenlopende stukken; brieven van Amsterdam naar de Kaap en naar Batavia, van Paramaribo naar Batavia; van de Kaap naar Amsterdam; Kapt Wildeboer (Resolutie) 1803; Engelman; Maarten Buy (Meizorg, van Amsterdam naar Paramaribo, 1802); Casper Hansen (Koffieboon van Amsterdam naar Paramaribo); een sleutel 'van Cavel's scheepskist' is verplaatst naar HCA 65/16; een nachtwachtnieuwjaarswens 1799 naar HCA 65/15; rekeningboek plantage Elisabethshoop, 1802; financiële verantwoording voogdijschap van Suzanna Magdalena Jolly 1792-1797; 1 ex. 'Surinaamsche Courant', 15 april 1803; Duitse boekjes 'Anmerkungen' over een nieuw op te richten bank (Kopenhagen 1787); 7 ex. 'Haerlemsche Courant', 1799; prijslijsten en ladingboekjes van de lichter van Pieter Weijer voor de heer Vinke; Deens dagboek; 1806.VOC
32/1065-1(Twee pakketten) 1. 40 brieven uit Curaçao aan particulieren. Brieven en rapporten aan de Raad der Americaansche Coloniën, maart, april 1803, personeelsadministratie, lijst van militairen, uitgaven, cognossementen. 2. 20 brieven; notariële akten (boedelinventarissen), rekeningen (1795-1803).Caraibisch Gebied
32/1065-1Kapt. Michiel Jansen. Twee bundels documenten: 1. Rapporten aan de Raad der Amerikaansche Coloniën: rekeningen, lijst van manschappen, 60 brieven naar Nederland. 2. Boedelinventarissen, contracten, rekeningen, 30 brieven.Caraibisch Gebied
32/1065-2(3 bundels) 1. 50 brieven uit Curaçao, januari 1803 naar Nederland; rekeningen. 2. 60 brieven uit Curaçao, waaronder Duitstalige; rapporten aan de Raad van Americaansche Coloniën; rekeningen; cognossementen. 3. 60 idem; personeelsadministarie en andere zakelijke stukken.Caraibisch Gebied
32/1065-23 bundels brieven (vnl. Nederlands, maar ook jiddisch en Duits), rapporten, rekeningen. Ook oudere stukken van het schip De Pieter, van Curaçao naar Amsterdam, 1795. Scheepsrol van het admiraliteitsschip Kenau Simons Hasselaar.Admiraliteit
32/1088Brieven uit Suriname naar Nederland, Aan particulieren en aan de Raad der Americaansche Coloniën, 1803. Voornamelijk ongeopend. Enkele bundels met financiële administratie.Caraibisch Gebied
32/1377-2Brieven uit Suriname naar Nederland, 1803, voornamelijk Nederlands, maar ook Frans en Duits; rekeningverantwoordingen van de plantages Molshoop (1795 - 1802), Moed en Kommer en Aldenrad (1802); journaal door Casper Hansen op de Koffieboon van Amsterdam naar Suriname, 1802. Het schip is genomen door de SpartialeCaraibisch Gebied
32/510-2Apollo voer vanaf Paramaribo. Kapt. Andreas Claasen. Deens brigantijnschip. Bevat veel materiaal uit Paramaribo. De processtukken zitten ook in HCA 32/510-1 (die niet in de database is opgenomen).Caraibisch Gebied
32/530-1Caraibisch Gebied
32/549-1Concordia: kapt. Bayzand (Amerikaans schip); Kaneelboom: kapt . Roeluffs, onder Zweedse vlag.Caraibisch Gebied
32/604-2Een ongeopend en verzegeld juten zakje met een eveneens verzegelde brief aan Johannes Runnelt, gouverneur ad interim van Sint-Eustatius. Verzonden door de Commissarissen van de West-Indische handel. Hierin zeven ongeopende brieven aan personen op Sint-Eustatius.Caraibisch Gebied
32/624-1Zie ook HCA 32/630 (no. 109).Caraibisch Gebied
32/653-1Caraibisch Gebied
32/667-1Caraibisch Gebied
32/667-2Caraibisch Gebied
32/668-2Caraibisch Gebied
32/669-1VOC documenten: missives van de G-G en Raden aan bewindhebbers. Generale Eis voor 1796, twee rekeningboeken plantage Solitude, 1793, 1794, gedrukte seinbrief, ingekleurd en met aantekeningen, register van alle meegezonden stukken, twee rekeningboeken (Suriname?), lijst van de victualiën, 1786.VOC
32/690-1Illustrious President, kapt. Butler, zie ook in HCA 30/374 en HCA 30/375. Brieven uit Paramaribo naar Nederland, 1795. Rapporten aan de directeuren van de kolonie Suriname.Caraibisch Gebied
32/693-1De stukken van de Jonge Willem en de Jonge Nicolaas zitten door elkaar.Caraibisch Gebied
32/695-1Deens schip, kapt. J.L. Langenberg. Twee pakketten: 1. ca. 150 Nederlandse en Franse brieven van mei/juni 1796 naar Suriname en gedrukte rapporten van de Amsterdamse hoofdwacht, mei 1796. 2. Bundel met o.a. correspondentie van Suriname naar Amsterdam (ca 200), rekening plantage Voorburg (1796) en lijsten met wisselbrieven. Kwitanties.Caraibisch Gebied
32/696-1De Jonge George was een Deens schip.Caraibisch Gebied
32/696-2De Jonge George (kapt. Johan Reinhard) was vermoedelijk een Deens schip.1 Nederlands journaal. 1 Duits journaal van de reis van Texel naar Suriname, 1796. 1 scheepssoldijboek van de Jonge George. 1 kasboek, 1795 (Duits). 1 kasboek (Nederlands). Boedelinventaris van Andries Hendrick Dircksen. Verder: rekeningen, cognossementen, wissels, akten.Caraibisch Gebied
32/705-1De Jonge Jan (kapt. Engel Claesz. Wijker) was een vissersschip uit Egmond. Brieven meegegeven aan de Jonge Carolus naar Hamburg, 1798, Duits en Nederlands. Onder andere een brief waaruit de grote verontwaardiging over de kaping blijkt. Groot dossierCaraibisch Gebied
32/727Caraibisch Gebied
32/742-2kapt. op de Mentor Ulke Barends.VOC
32/766-2De Nieuwe Expeditie vertrok in 1794.VOC
32/804Amerikaans schip.Caraibisch Gebied
32/805-1Caraibisch Gebied
32/805-2Kapt. Joseph Crathorne; de postzak van de Perseverance is nog aanwezig; de inhoud ligt verspreid door de doos: brieven medio 1794 vnl. uit Sint-Eustatius; zes enveloppen met brieven aan de commissarissen van de West-Indische handel.VOC
32/851-2Deens schip. Vooral afschriften van zakenbrieven van Amsterdam naar Altona.Caraibisch Gebied
32/858-1De stukken betreffen de inname van het eiland Sint-Eustatius, slaat dus niet op een schip.Caraibisch Gebied
32/882-2VOC
32/883-1Van de Vrouw Agatha: ook scheepspapieren ladinglijsten, passen.VOC
32/883-2Kapt. van de Vlijt en Spaarzaamheid: Cornelis Hammer; vaart onder Deense vlag; twee bundels met brieven: 1. brieven uit Hamburg naar Frankrijk en Oostende en vanuit Londen naar Emden. 2. ca. 80 brieven uit Londen, gedateerd 2 nov. 1795 voornamelijk Frans, maar ook Engels (en weinig Nederlands). Groot dossierCaraibisch Gebied
32/933-3Brieven uit Demarary en Suriname naar Nederland, voornamelijk naar Amsterdam, april 1803. Merendeel ongeopend. Kapt De Boer (Johanna Maria). Kapt. Van Zeggeren (Anna Sophia).Caraibisch Gebied
32/933-4Kapt. Marten van Zeggeren.Ongeopende brieven uit Suriname, Demarary, april 1803. Een papier betreffende de plantage Nieuw Acconoribo.Caraibisch Gebied
49/37-1Stukken van de brik de Oosterster. Journaal 10 dec. 1794, van Vlissingen naar Elmina en vandaar met slaven naar Paramaribo. Kapt. Willem Kaas, 24 koppen, bewapend met zes kanonnen. Brieven, 1799.Caraibisch Gebied
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in