Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sailing Letters

Zoeken

Velden doorzoeken
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
24 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 24 gevonden
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
30/759-1Monsterrollen 's lands fregat Amazone (1796, 1797). Journaal VOC-schip Meermin ( van ? naar de Kaap, 1793. Nederlands journaal van de Svilland (1797, 1798). Schrift met Franse en Nederlandse liederen.Admiraliteit
30/761-2kapt. Boot (Utrecht).Admiraliteit
30/763-2De Amazone (Admiraliteit) stond onder commando van A. Kuvel; het journaal loopt van 1791 tot 1792 van Amsterdam naar de Kaap enkele kustprofielen in pen en grijze inkt van de Kaap. Drechterland (kapt. Van Eps) voor de VOC van Galle naar Vlissingen (1793Admiraliteit
32/1065-23 bundels brieven (vnl. Nederlands, maar ook jiddisch en Duits), rapporten, rekeningen. Ook oudere stukken van het schip De Pieter, van Curaçao naar Amsterdam, 1795. Scheepsrol van het admiraliteitsschip Kenau Simons Hasselaar.Admiraliteit
32/1697-1Brieven uit Batavia en van de Kaap naar Nederland. Een groot en een klein dagboek van de chirurgijn van de Vrouw Elisabeth met nauwkeurige observaties over zijn patiënten, 1800; met een boekje met de afrekeningen. Stukken van het oorlogsfregat Medemblik (o.a. verslagen van de krijgsraad 1795-1797). Stukken betreffende het bestuur in Batavia en aan de Kaap, 1802-1803.Admiraliteit
32/1697-2Scheepspapieren van het admiraliteitsschip Kortenaar.Admiraliteit
32/1837-1Ca. 170 brieven geschreven in Batavia naar Nederland, eerste helft 1796Scheepspapieren van de Robert (facturen) Kopieën van officiële brieven van en aan de G-G., 1795-1796. 1 ex. 'Nieuwe verbeterde comptoir almanach' voor 1797 (Batavia, bij de stadsdrukker Jeremias Jacobus Dominicus, Batavia) een planovelAdmiraliteit
32/1838-28 Brieven geschreven uit Philadelphia naar Amsterdam; Engelse en Nederlands, 1805.1 gebonden ex. 'Instructie van de Eygenschap der Winden tusschen Nederland en Java' (Amsterdam 1785). Ms.: 'Schets examen voor de Capitanen Lieutenants ter Zee' (ca. 1800).Admiraliteit
32/538-2Admiraliteit
32/550-2De Comeet convoyeerde zeven retourschepen vanaf de Kaap. De Cromhout vertrok 1 april 1795 van de Kaap, ca. 40 bieven uit Batavia en van de Kaap naar personen in Nederland (onder wie Hendrik Breton) en ook enkele oudere brieven uit Nederland naar de Oost.Admiraliteit
32/556-1De Castor was een oorlogsschipAdmiraliteit
32/557-2De brik de Courier kruiste in de Noordzee onder luitenant IJsbrands en had opdracht Engelse vissersschepen te nemen of te vernietigen.Admiraliteit
32/582-1De Draak, een hulk, kapitein luitenant. A. van Esch werd genomen bij Vlieland. Monsterrol met 180 namen.Admiraliteit
32/583-2Admiraliteit
32/654-2De Gelijkheid was een admiraliteitsschip. Goede Intentie: Groenlandvaarder onder Pruisische vlag.Visserij
32/659-2De Gier was een admiraliteitsschipOverige koopvaardij
32/672-1Gedrukte en ingevulde 'Inventaris der Goederen behoorende by 's Lands fregat van oorlog De Havick'. Commandant Pieter Bezemer. Het brievenboek van de Jason werd geschreven door de commandant Gerardus Donckum, aug. 1795-mei 1796.Admiraliteit
32/672-2Kapt. van het Vertrouwen Hillebrandt van Uijen.Admiraliteit
32/698-12 stukken betreffende overgave van Jaffnapatnam (HCA 32/698, no 230). De Jupiter (admiraliteit) kruiste in de Noordzee, 1795.Admiraliteit
32/722-2kapt. Peter Matthijs Claasen.'A Dutch armed Scout'; aanstellingsbrief en kopieën daarvan; reglement voor de commissievaart, 1796, met vele gedrukte bijlagen; voorgedrukte rantsoenbrieven.Admiraliteit
32/746Monnickendam behoorde bij een vloot van admiraal De Winter. De Mentor kapt. Rieuwerts voer onder Deense vlag.Admiraliteit
32/794De Overijssel was een admiraliteitsschip. De Ondeelbaarheid was een kaperschip van Amsterdam, 1796; kapt Jan Tiede; eigenaars Hendrik en Adolf Baart. Hiervan elf identieke commissiebrieven; instructies, rekeningen, een voorgedrukt, deels ingevuld journaal; een bundel met gedrukte resoluties van het Comité van de Marine en uiteenlopende publicaties van de Admiraliteiten, de Nationale Vergadering en andere instellingen.Admiraliteit
32/865-1De Tholen was een admiraliteitsschip.Admiraliteit
32/910-1Waakzaamheid oorlogsschip onder kapt. Meindert van Nierop.Admiraliteit
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in