Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Eeuwenlang zijn de brieven van en aan Nederlandse zeelieden en kooplieden en hun familieleden, de scheepsjournalen, aanbevelingsbrieven, ladingboekjes en kwitanties bewaard in het archief van The National Archives in Londen.

Het project Sailing Letters wil de bekendheid van de brieven en documenten vergroten en ze toegankelijk maken voor onderzoekers.

Nederlandse brieven in Londen

The National Archives (TNA) in Kew (Londen) bewaart het archief van het High Court of Admiralty. In dit omvangrijke archief zitten ongeveer 38.000 in het Nederlands geschreven brieven en documenten. Dat is een deel van de buit die Engelse kapers in de zeventiende en achttiende eeuw veroverden op Nederlandse schepen.

De buit bevat brieven van en aan Nederlandse zeelieden en kooplieden en hun familieleden, scheepsjournalen, aanbevelingsbrieven, ladingboekjes en kwitanties. Eeuwenlang zijn ze bewaard op stoffige zolders en in donkere kelders van het High Court of Admiralty in Londen, zonder dat iemand naar deze unieke verzameling documenten omkeek. Sommige brieven zijn tot op de dag van vandaag niet geopend en gelezen.

Ontdekking

Pas in 1980 werden deze zogenoemde Prize Papers door een Nederlandse onderzoeker ontdekt. Het bestaan van de archiefschat bleef echter slechts in kleine kring bekend en maar een gering deel werd in publicaties gebruikt. Het project Sailing Letters moet daar verandering in brengen.

Project Sailing Letters

Dit project is gestart in 2004 op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek. Het doel is om de bekendheid van de Nederlandse brieven en documenten in de Prize Papers te vergroten en deze documenten toegankelijk te maken voor onderzoekers. Binnen het project werken de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, de Rijksuniversiteit Leiden en de Samenwerkende Maritieme Fondsen samen.

De index van Sailing Letters bestaat uit een globale inventarisatie van een aantal relevante archiefdozen uit The National Archives in Kew (Londen). De inventarisatie is niet allesomvattend, maar bedoeld om een indruk te krijgen van het gekaapte Nederlands materiaal dat in Londen terecht is gekomen. Ruim zevenhonderd dozen zijn in de database beschreven.
In 2011 is deze index die een deel van de documenten ontsluit, overgedragen aan het Nationaal Archief. 

Lees meer informatie over het project Sailing Letters op de website van het Nationaal Archief.

Sailing Letters

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in