Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gebruik

Deze index verwijst naar inventarisnummer 484 van het archief van de Strafinstellingen Den Haag 1814-1975, archiefinventaris 3.05.04. In dit inventarisnummer bevindt zich een fotoboek met daarin foto’s van 108 personen die in 1890 gedetineerd waren in de strafgevangenis aan de Pompstationweg.

Wat vind ik in deze index?

In deze index zijn de 108 personen opgenomen wier foto’s te vinden is in inventarisnummer 484 van het archief van de Strafinstellingen Den Haag 1814-1975, archiefinventaris 3.05.04. Uit de inschrijvingsregisters van de gevangenis aan de Pompstationweg zijn zo veel mogelijk andere gegevens over deze personen opgenomen, zoals de geboortedatum, de geboorteplaats, namen van de ouders, het gepleegde delict, het gedrag tijdens de detinering enzovoort.  Tot slot is van iedere persoon een scan van de foto opgenomen.

Hoe kan ik zoeken in deze index?

U kunt in deze index zowel eenvoudig als uitgebreid zoeken. Omdat er maar 108 gedetineerden in het fotoboek zijn opgenomen, kunt u het beste alleen op achternaam zoeken. Dat geeft de grootste kans op resultaat. Wanneer u alleen de naam van de vader of moeder van gedetineerde kent, kunt u deze bij uitgebreid zoeken invullen als zoekterm.

Wat doe ik als ik de juiste persoon gevonden heb?

Alle over deze 108 personen bekende informatie is opgenomen in de index. Dat geldt ook voor de foto uit het fotoboek. Wanneer u de informatie over een persoon wilt zien, klikt u op zijn of haar naam. Op de volgende pagina krijgt u een overzicht van alle bekende informatie. Onderaan dit overzicht vindt u een link naar de scan van de foto. Via de knop In Winkelwagen kunt u een scan van de foto bestellen.

In de originele registers is niet meer te vinden dan in de index is opgenomen. Het fotoboek is dan ook niet aan te vragen voor inzage in de studiezaal.

Waarom heb ik de juiste persoon niet gevonden?

In deze index zijn de 108 personen opgenomen van wie een foto te vinden is inventarisnummer 484 van het archief van de Strafinstellingen Den Haag 1814-1975, archiefinventaris 3.05.04. Wanneer de door u gezochte persoon hier niet tussen staat, is er geen foto van hem of haar in het fotoboek opgenomen. Dat betekent niet dat er van deze persoon geen registratie bekend is. De registraties van de gevangenen aan de Pompstationweg zijn te vinden in de inventarisnummers 341-478. In de inventarisnummers 479-483 zijn alfabetische indexen op deze registers aanwezig.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in