Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Deze index verwijst naar inventarisnummer 484 van het archief van de Strafinstellingen Den Haag 1814-1975, archiefinventaris 3.05.04. In dit inventarisnummer bevindt zich een fotoboek met daarin foto’s van 108 personen die rond 1900 gedetineerd waren in de strafgevangenis aan de Pompstationweg. 

Geschiedenis van de archiefvormer: 

De gevangenis aan de Pompstationweg werd in 1886 in gebruik genomen als Strafgevangenis en Hulphuis van Bewaring. De gevangenis telde 204 cellen, waarvan er tien voor vrouwen waren bestemd. Deze vrouwenafdeling werd in 1902 opgeheven.

Geschiedenis van het archiefbeheer: 

Het archief van de gevangenis aan de Pompstationweg is in 1973 aan het Algemeen Rijksarchief, nu Nationaal Archief, overgedragen. Het archief is, net als de archieven van andere strafinstellingen in Den Haag, verre van compleet. De registers van inschrijving zijn wel compleet, deze zijn te vinden in de inventarisnummers 341-478. Daarnaast zijn er een aantal bijzondere registraties bewaard gebleven, zoals het fotoboek waarnaar deze index verwijst. 

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in