Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Deze index verwijst naar het archief Burgerlijke Stand Rotterdam: ingekomen stukken over de periode 1843-1892 3.177.22. In het archief bevinden zich 50 inventarisnummers met daarin 12101 ingekomen stukken.

Ingekomen stukken

De ingekomen stukken bij de burgerlijke stand zijn betreffen aankondigingen en aangiftes van huwelijken, berichten van overlijden, inschrijvingen in het militieregister en soms aangiftes van geboorten. Veel overlijdensberichten betreffen matrozen. Daarbij staat dan ook genoemd op welk schip zij voeren. Ook de aangiftes van onbekende, overleden baby’s bevinden zich onder de ingekomen stukken.

Geschiedenis van de archiefvormer: 

De Burgerlijke Stand

In Nederland werd de Burgerlijke Stand in 1811 onder het bewind van Napoleon ingevoerd. Vanaf dat moment moest van iedere Nederlander de burgerlijke staat worden bijgehouden. Aktes worden opgemaakt bij geboorte, huwelijk, echtscheiding en bij overlijden. 

De Burgerlijke Stand in Rotterdam

In Rotterdam begon de Burgerlijke Stand in 1811 met het inschrijven van geboortes. Dat gebeurde meteen vanaf januari van dat jaar. De eerste akte van overlijden werd opgemaakt op 26 april. Vanaf 1812 werden ook de huwelijken en de huwelijksaankondigingen bijgehouden. In de Burgerlijke Stand werden bovendien de certificaten van dienstplicht bewaard. Iedere man die wilde trouwen had dit certificaat nodig om te bewijzen dat hij zijn dienstplicht had vervuld. In de Burgerlijke Stand van Rotterdam zijn deze certificaten van 1843 tot 1873 apart opgeborgen. Daarna vindt u deze certificaten bij de huwelijkse bijlagen.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in