Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
10067 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10067 gevonden
TrefwoordBeschrijving
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Brief betreffende de samenstelling van de Gewestelijke Staf BNS te ’s-Gravenhage. Zie rood genummerd 218, 22 juni 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Stukken uit archief hoofdverbindingsofficier Staf BNS, eerste- luitenant D.M. Borger. Met inventaris, 10 juli – 15 november 1945
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Memoranda van majoor Frowein aan kolonel De Rome, 10 mei – 2 juni 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Stukken afkomstig uit het archief van de districtscommandant BNS ’s-Gravenhage, 25 februari – mei 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Archief, incompleet, van de plaatselijke commandant BNS Moordrecht. Met inventaris. 1943 – 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Rapport van plaatselijke commandant BNS Wassenaar over de verraadaangelegenheid ter plaatse, 12 september 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Brief van voormalige districtscommandant Strijdend Gedeelte ‘s-Gravenhage over te verlenen onderscheidingen aan zes met naam genoemde personen, 15 oktober 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Beschouwing (schrijver nog onbekend) over de gedragingen van de leider der illegaliteit te ’s-Gravenhage, Van Velsen “de Graaf”, 1944.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Verslag onderhandelingen te ’s Gravenhage, 8 mei 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Fotokopieën, afschriften en aantekeningen ontleend aan stukken die zich bevinden bij burgemeester Hordijk “Peter Noord” te Ooltgensplaat, 1944 – 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Verschillende kaarten en gegevens over Duitse versterkingen in Leiden en omgeving, 29 september 1944 en z.d.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Gegevens over tekens op auto’s van de Duitse weermacht te Leiden en omgeving, z.d.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Gewestelijke militaire overzichten van gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 13, sectie I-3. Overzicht van Duitse troepenonderdelen en hun verrichtingen in de provincie Zuid-Holland met vermelding van de veldpostnummers, Eigendom van ir. HM Stiasny, Maredijk 151 te Leiden, 12 maart – 2 mei 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Inlichtingen over Duitse militaire formaties, bombardementen, startplaatsen van V-wapens. Afkomstig van de Inlichtingendienst van de districtscommandant BNS te Leiden. Eigendom van ir. HM Stiasny, Maredijk 151 te Leiden, 16 november 1944 – 4 april 1945
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Kaarten en gegevens over Katwijk en Noordwijk, stellingen enz., verkregen van ir. HM Stiasny te Leiden, 30 september 1944 – 3 mei 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)gewestelijke militaire overzichten van gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 13, sectie I-3. Overzichten van Duitse troepen, onderdelen en hun verrichtingen in de provincie Zuid-Holland. Technische gegevens over V-2 wapen, september 1944 – april 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Gewestelijke rapporten en overzichten van gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 13, sectie I-3 betreffende Duitse troepenonderdelen in de provincie Zuid-Holland met in vele gevallen vermelding van commandanten, januari – mei 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)“Haagse vereniging van oud-illegale strijders krijgt een vaandel”, krantenartikel, 1 maart 1949.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)“Iedere zwakheid ontoelaatbaar, De zaak Mullaert in z’n ware proporties, Mullaart”, artikelen in De Zwerver, 25 februari, 11 maart, 21 april 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Verzameling rapporten en verslagen, ingekomen en uitgegane brieven uit het archief van de verbindingsofficieren Staf BNS, kapitein C.G. mr. Formijne, Zuid-Holland Zuid, oktober 1944 – oktober 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Stukken met betrekking tot de behandeling van de zaak tegen W.J.C. Kicken voor de Krijgsraad op 27 juni 1946, verkregen van luitenant-kolonel Evers.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Rapporten betreffende schietpartijen in ‘s-Gravenhage en omstreken, voornamelijk in het zogenaamde “Sperr-Gebiet”, kort na de bevrijding, 19 juli – 17 oktober 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Verslag van de luitenant-kolonel van de Generale Staf, M. de Boer “Vonk”, voormalig chef-staf commandant BNS, betreffende het verzetswerk van Knokploegen, OD, Raad voor Verzet, BNS alsmede persoonlijke visie op personen en situaties, 20 november 1944 – 8 mei 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Schetsen betreffende taak van commandant Strijdend Gedeelte BNS Voorburg-Leidschendam, 4 april 1950
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Verklaringen van C.J. van Paaschen, R. Zwolsman en B.J. Fick-Gemmeke voor de Commissie voor Militaire Onderscheidingen, 24 november 1949.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Rapporten verbindingsofficieren, alsmede verslagen van vergaderingen 25 november 1944 – 30 juni 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)“Duisterheden in de moordzaak mr. De Boer, Hoofdgetuige nam de vlucht naar België, Doodvonnis tegen van Rappard”, artikel in het Utrechts Nieuwsblad, 28 maart 1948.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Verklaring van N.D. Spaans-Schweitzer voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 11 december 1950.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Verklaringen van P.C.D. van den Bergh, J.van der Valk en mej. A.F.Span voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 11 december 1950.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Verklaring van C.J. Verhoef voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 17 mei 1951.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Koninklijk Besluit houdende toekenning van onderscheidingen, 11 september 1951.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Koninklijk Besluit betreffende toekenning van onderscheidingen 1 april 1950.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Kaart met indirecte en bevelvoerende lijnen Gemeentelijke Energie Bedrijven in Zuid-Holland, z.d.
Zuivering BSVerslag besprekingen tussendien commandanten Zuid-Brabant en Tilburg, de gewestelijke commandanten en districtscommandanten Bewakingstroepen, BNS en BNS-BS, 13 december 1944.
Zuivering BSDagorder van de BNS, 14 juni 1945.
Zuivering BSCirculaire van commandant Strijdend Gedeelte aan alle commandanten, inzake de uitvoering van de zuiveringsbevelen, 16 mei 1945.
Zuivering BSCirculaire van mr. C. van Houten aan prins Bernhard inzake brief van de heer Meijnen aan mr. C. van Houten over de beoordeling van beroeps en reserve officieren, 27 mei 1945.
Zuivering BSVergadering gehouden op Het Loo te Apeldoorn, 13 juni.
Zuivering BSOpgave inzake personen die belast zijn met de zuivering vn de BS in de verschillende Gewesten, 14 juni 1945.
Zuivering BSCirculaire van BNS, inzake zuivering BS, de grijze lijsten, 18 juni 1945.
Zuivering BSCirculaire van de BNS, inzake aanstelling zuiveringsofficieren in Gewest 16, 19 juni 1945.
Zuivering BSVergadering gehouden op Het Loo te Apeldoorn om tien uur van Staf NBS en andere BS en militaire autoriteiten inzake zuivering BS, 21 juni 1945.
Zuivering BSCirculaire van de BNS aan Gewesteljke commandant BS Groningen, inzake taak en zuivering 1 Compagnie Stoottroepen, 15 juni 1945.
Zuivering BSKennisgeving van Staf BNS–BS aan gewestelijke commandant 1 – 16 inzake zuiveringsbevel 2, 30 juni 1945.
Zuivering BSCirculaire van de gewestelijke commandant Bewakingstroepen 16 aan de BNS plus enkele bijlagen inzake zuivering, B.J. Hoek uit Rotterdam en richtlijnen voor de zuivering.
Zuivering BSStukken betreffende artsen J. Cornelis, Gerber, V.d. Vegt, Gewest VIII (Utrecht), 5 – 20 juli 1945, alsmede brief hoofd afdeling overgang en afwikkeling BNS, kolonel jhr. P.J. Six, aan BNS, betreffende rapport ir. Kruijff inzake rapport OD op de Veluwe, 20 juni 1945.
Zuivering BSBrief kapitein J.W. Blom aan majoor H. Frowein, aanmelding BNS bij Oorlogsvrijwilligersbureau te Steenwijk, 6 juli 1945.
Zuivering BSDagorder van de BNS aan de BS.
Zuivering BSCirculaire van Staf BNS aan hoofd Gewest Afwikkelingsbureau Gewest 4, inzake zuivering officieren, onderofficieren en manschappen van 1-2 Regiment Jagers, 12 augustus 1945.
Zuivering BSCirculaire van Staf BNS-BS aan hoofd Gewest Afwikkelingsbureau Gewest 6 plus bijlagen inzake de houding van dr. Netelenbos, 18 augustus 1945.
123...202
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in