Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
10067 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10067 gevonden
TrefwoordBeschrijving
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Brief van mr. H.P. Wenckebach, 14 oktober 1944.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Brief van districtscommandant Bewakingstroepen ’s-Gravenhage aan hoofden van bureaus, secties en ondercommandanten betreffende het ongewapend lopen van BNS, 8 mei 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Circulaire van Staf BNS betreffende reorganisatie Gewest XIII, 2 juni 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Beknopt verslag van R.A.M. Jager aan BNS betreffende de OD-organisatie te ’s-Gravenhage voor de periode eind 1942 – medio 1944, februari 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Brief van hoofd afdeling BNS aan sous chef-staf Militair Gezag betreffende lijst van taken en de sterkte van de BNS per Gewest, 1 juli 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Indeling Gewest ’s-Gravenhage en specificatie van het archief, 28 mei 1946.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Rapport van de toestandkoming en ontwikkeling van de OD in het District Vlaardingen/Westland, 29 september 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Afschriften van brieven van G. Paardehaar “Gerrit” te ’s-Gravenhage betreffende Nationaal Socialistische Arbeiderspartij, J. de Bruyn, kolonel Stähle, Susterhem, prof. De Quay, C.L. van Panthaleon baron van Eck, Stanford Kroessen, H. van der Stok (Van Leeuwen), mr. Van Heuven Goedhard, dr. H. te Zwolle, Duinkerken, Leenards, Schreve, De Graaf, 4 maart 1947 en z.d.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Hoe het einde voor het westen kwam. Stuk afkomstig van de heer Philippus te ’s-Gravenhage, 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Stukken betreffende het korps Admiraal Doorman onder andere rapport van de Militaire Politie. Toestanden in ‘s-Gravenhage, september – november 1945 en z.d.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)“De zaak Zwolsman”, krantenartikelen, 1946, 1947.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Personalia van leden van de BNS te Leiden, krantenartikel over de bevrijdingsherdenking, 6 mei 1947.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)“Twee jaar bevrijd”, over de bevrijding van Leiden, artikel in De Leidsche Post, 2 mei 1947.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Den Haag kreeg wapens en Grünen. Schetsen uit het verzetsleven van ‘s-Gravenhage, in de Nieuwe Courant, 17 mei, 24 mei, 3 juni 1947.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)“In memoriam P.H.Cohen de Boer” (overval op kledingmagazijn aan de Laan van Meerdervoort), artikel in De Zwerver, 28 juni 1947.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Rapport betreffende het geval Haakman door R. Zwolsman te ‘s-Gravenhage, z.d.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Brief van hoofdverbindingsofficier ‘s-Gravenhage aan hoofd sectie III Staf BNS betreffende de onvrede onder de BNS en de bevolking van ’s-Gravenhage, 31 mei 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Kaart van de Gewesten Utrecht, ’t Gooi, Amsterdam, Haarlem, ’s-Gravenhage en Rotterdam, z.d.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Brief van de hoofdverbindingsofficier Bensen te ‘s-Gravenhage met lijst van overvallen gepleegd onder leiding van Kicken, 5 juni 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Rapport van kapitein van Nieveldt, plaatsvervangend hoofdverbindingsofficier te ‘s-Gravenhage, 8 juni 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Rapport van de hoofdverbindingsofficier BNS ‘s-Gravenhage, betreffende Oranje-Nassau Regiment, sterktestaten, bewakingstroepen, indologen, betalingsregeling, levensmiddelen, situatie in ‘s-Gravenhage. Met bijlagen. 18 mei 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Pleitnota van mr. A. Mout betreffende R. Zwolsman. Zitting van het Bijzonder Gerechtshof te ’s-Gravenhage. Met bijlagen, 6 november 1946.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Indeling in kwartieren en nominatieve opgave van commandanten Gewest ‘s-Gravenhage, 10 mei 1946.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)“In memoriam L. Heidema”, artikel in De Zwerver, augustus 1946.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)“Herdenkingsplechtigheid bij de B.P.M.”, artikel in De Zwerver, 12 juli 1947.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)“In memoriam Feike Reitsma”, artikel in De Zwerver, 28 juni 1947.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Verslag bijeenkomst van de Brochurecommissie met voormalige leden Gewest XIII, OD, ‘s-Gravenhage, 7 oktober 1947.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Tekening, plattegrond van het centrum van ‘s-Gravenhage afkomstig van luitenant-kolonel F.M.A.H. Tielens, z.d.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Rapport betreffende hetgeen mij van de OD in Nederland bekend is en enkele andere bijzonderheden, door mr. C.H.J.F. van Houten, 16 juni 1943.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Onwaardige vertoning te ‘s-Gravenhage, krantenartikel, 19 juli 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Stukken betreffende inundatiën, bemalingen, wegen en spoorwegen, westelijk deel Zuid-Holland, 5 april 1945 en z.d.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)“Berechting van mr. Hamer”, krantenartikel, 17 oktober 1947.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Circulaire van hoofd afdeling BNS, luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten, aan onder andere gewestelijke commandanten VIII – XIV, betreffende wijzigingen indeling Gewest XIII, 2 juni 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Circulaire van BNS, luitenant-generaal prins Bernhard, aan onder andere verbindingsofficier, kapitein C.G.M. Formijne, betreffende indeling Gewest XIII, 2 juni 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Verslag van de uiteenzetting van majoor Meynen betreffende het afvloeien van leden der BNS, 17 mei 1945.Verslagen van vergaderingen in Amsterdam van BNS, commandant BNS, met leden van hun staven, 14 mei – 19 mei 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Rapport betreffende hetgeen mij van de OD in Nederland bekend is en enkele andere bijzonderheden, door mr. C.H.J.F. van Houten, 16 juni 1943.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)“Tinus Osendarp voor zijn rechters”, artikel in De Leidse Courant, 23 januari 1948.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Stukken betreffende BNS Gewesten XIII A, B, 5 juni 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Stukken behorende tot archief hoofd Staf BNS, betreffende onder andere situatie kort na de capitulatie op 5 mei 1945, 6 – 16 mei 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Afschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 1 – 31 mei 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Afschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 1 - 15 juni 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Aantekeningen van luitenant Van Ojen uit gegevens bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, bureau mr. Vollgraff, betreffende onder andere Groep Haeck, het verzet in Den Helder, Groep Karel, Vrij Nederland, OD in Noord Holland, Utrechts Vervalsingsbureau, Nationaal Comité, De Geuzen, Verzetsgroep TD, 1948.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Stukken betreffende toestanden in ‘s-Gravenhage, onder andere het bombardement van 3 maart 1945, 29 december 1944 – 14 april 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Stukken betreffende illegale pers, razzia’s, Colijn, economische situatie, de “Stichting”, Frankrijk, België, bevrijd Nederland, ‘s-Gravenhage, lanceerinrichtingen, “Richard”, illegaliteit, collaboratie, 30 december 1944 – 14 april 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Bericht over voortzetting van de razzia’s, z.d.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Bericht over “Vrij Holland”, november 1944.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Fotoafdrukken van rapporten, gemerkt GDN en Miki, betreffende leiding illegaliteit in noordelijke provincies, problemen bij leiding commando Utrecht, arrestaties in Groningen, klachten over Knokploegen in Friesland, Groningen, illegaliteit in Rotterdam, Drenthe, Groningen, Zaandam, ’s-Gravenhage, reorganisatie van verzetsbeweging, vergadering OD, Knokploeg en Raad van Verzet. Met inventaris. oktober – november 1944
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Aantekeningen uit een stuk berustende bij Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie bureau mr. Vollgraff over de vorming van de BNS te ’s-Gravenhage, 17 juni 1948.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Voorlopige samenstelling van de Staf BNS Gewest XIIIa, z.d.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Uitgegane post van Staf BNS, Sectie III aan verbindingsofficieren en anderen betreffende onderwerpen van algemene aard, 2 februari – 10 juni 1945.
vorige
12...202
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in