Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
702 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 702 gevonden
TrefwoordBeschrijving
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Stukken behorende tot archief hoofd Staf BNS, betreffende onder andere situatie kort na de capitulatie op 5 mei 1945, 6 – 16 mei 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Afschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 1 – 31 mei 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Afschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 1 - 15 juni 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Stukken betreffende toestanden in ‘s-Gravenhage, onder andere het bombardement van 3 maart 1945, 29 december 1944 – 14 april 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Stukken betreffende illegale pers, razzia’s, Colijn, economische situatie, de “Stichting”, Frankrijk, België, bevrijd Nederland, ‘s-Gravenhage, lanceerinrichtingen, “Richard”, illegaliteit, collaboratie, 30 december 1944 – 14 april 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Bericht over voortzetting van de razzia’s, z.d.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Bericht over “Vrij Holland”, november 1944.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Fotoafdrukken van rapporten, gemerkt GDN en Miki, betreffende leiding illegaliteit in noordelijke provincies, problemen bij leiding commando Utrecht, arrestaties in Groningen, klachten over Knokploegen in Friesland, Groningen, illegaliteit in Rotterdam, Drenthe, Groningen, Zaandam, ’s-Gravenhage, reorganisatie van verzetsbeweging, vergadering OD, Knokploeg en Raad van Verzet. Met inventaris. oktober – november 1944
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Uitgegane post van Staf BNS, Sectie III aan verbindingsofficieren en anderen betreffende onderwerpen van algemene aard, 2 februari – 10 juni 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Brief betreffende de samenstelling van de Gewestelijke Staf BNS te ’s-Gravenhage. Zie rood genummerd 218, 22 juni 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Stukken uit archief hoofdverbindingsofficier Staf BNS, eerste- luitenant D.M. Borger. Met inventaris, 10 juli – 15 november 1945
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)Verzameling rapporten en verslagen, ingekomen en uitgegane brieven uit het archief van de verbindingsofficieren Staf BNS, kapitein C.G. mr. Formijne, Zuid-Holland Zuid, oktober 1944 – oktober 1945.
Zuivering BSAfschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 1 – 15 juni 1945.
Zuivering BSAfschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 16 – 30 juni 1945.
Zuivering BSZes “Minutes of joint planning meeting at 3 Special Forces Office” over zones en verbindingen, 29 december 1944 – 25 maart 1945.
Zuivering BSStukken behorende tot archief verbindingsofficieren Staf BNS, 13 maart – 25 juli 1945.
Zuivering BSEen aantal rapporten en verslagen, inzake de zuivering van de BS, onder andere ook de zuivering van hoogleraren, docenten en studenten. Rood genummerd I – IX afkomstig uit archief verbindingsofficier Staf BNS, 24 januari - 22 augustus 1945.
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam (Gewest XIV)Stukken behorende tot archief hoofd Staf BNS, betreffende onder andere situatie kort na de capitulatie op 5 mei 1945, 6 – 16 mei 1945.
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam (Gewest XIV)Telegrammen “Northaw naar Londen”, behorende tot archief hoofd Staf BNS. Met lijst belangrijkste onderwerpen, 7 december 1944 – 23 oktober 1945.
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam (Gewest XIV)Afschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS Met inventaris, 1 – 31 mei 1945
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam (Gewest XIV)Afschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS, 1 – 15 augustus 1945.
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam (Gewest XIV)Telegrammen “From London to Northaw”, behorende tot het archief hoofd Staf BNS. Zie aantekeningen voorin, 23 november 1944 – 13 augustus 1945.
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam (Gewest XIV)Stukken betreffende toestanden te Rotterdam, 13 november 1944 – 30 april 1945.
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam (Gewest XIV)Stukken van Algemeen Hoofdkwartier OD, met name aan BNS, uit archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 12 september 1944 – 24 maart 1945.
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam (Gewest XIV)Met de hand geschreven rapport van Hoogedoorn over illegaliteit op Flakkee.
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam (Gewest XIV)Fotoafdrukken van rapporten, gemerkt GDN en Miki, betreffende leiding illegaliteit in noordelijke provincies, problemen bij leiding commando Utrecht, arrestaties in Groningen, klachten over Knokploegen in Friesland, Groningen, illegaliteit in Rotterdam, Drenthe, Groningen, Zaandam, ’s-Gravenhage, reorganisatie van verzetsbeweging, vergadering OD, Knokploeg en Raad van Verzet. Met inventaris, oktober – november 1944.
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam (Gewest XIV)Toestanden te Nieuw Beierland en Amersfoort.
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam (Gewest XIV)Rapport waarin de opgenomen samenstelling nominatief van de Gewest Staf Bewakingstroepen, Gewest 14 en de grasaanduiding van de Gewest zie de genummerde 103 en 167, 11 mei 1945. Rapport van de districtscommandant de BS van Goeree en Overflakkee omtrent de acties tijdens en na de pitulchi maatregelen der BS, 30 mei 1945
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam (Gewest XIV)Kopie- en orginele brieven van het bureau hoofdverbindingsoffocieren, Staf BNS met betrekking tot Gewest 14. Rapporten en verslagen; correspondentie van velerlei aard.
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam (Gewest XIV)Een verzameling orginele en kopiebrieven, rapporten en verslagen en overige correspondentie afkomstig van het bureau Hoofdverbindingsofficieren, Staf-BNS in Zuid-Holland Zuid, Gewest 14, Rotterdam, voornamelijk betrekking hebbend op de BS Bewakingstroepen, van 25 april – 14 augustus 1945.
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam (Gewest XIV)Stukken behorende tot bureau hoofdverbindingsofficieren, Staf BNS, Zuid-Holland Zuid, Gewest XIV, (Rotterdam), betreffende met name BNS, Strijdend Gedeelte, 4 mei – 29 augustus 1945.
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam (Gewest XIV)Stukken, afkomstig uit archief verbindingsofficier Staf BNS, eerste-luitenant J.K. Govers, 1 november 1944 – 10 september 1945.
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam (Gewest XIV)Enkele stukken afkomstig uit archief verbindingsofficier Staf BNS, kapitein Nieuwboer betrekking hebbend op de organisatie bewakingstroepen in Gewest 14.
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam (Gewest XIV)Enkele stukken idem, betrekking hebbend op de organisatie Strijdend Gedeelte in Gewest 14.
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam (Gewest XIV)Verslag over het ontstaan en de verrichtingen van de BS Strijdend Gedeelte, van het District Dordrecht gedurende het laatste jaar, afkomstig uit archief van de verbindingsofficier Staf BNS, kapitein Nieuwboer, 12 juni 1945.
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam (Gewest XIV)Imdrukken van de kapitein W. Nieuweboer over het tijdvak, inzake zijn werkzaamheden in gewest Zuid-Holland Zuid als verbindingsofficier Staf BNS, 24 mei 1945 – 1 november 1945.
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam (Gewest XIV)Indrukken van verbindingsofficier Staf BNS de eerste-luitenant J.A.M. Vermeij over zijn werkzaamheden te Dordrecht en omstreken.
ZeelandTelegrammen “Northaw naar Londen”, behorende tot archief hoofd Staf BNS. Met lijst belangrijkste onderwerpen, 7 december 1944 – 23 oktober 1945.
ZeelandAfschriften van uitgegane stukken, archief hoofd afdeling BNS. Met inventaris, 26 februari – 31 maart 1945.
ZeelandEvacuatie van Walcheren.
ZeelandStukken behorende tot archief van hoofd Staf BNS. Met inventaris, 12 februari 1944 – 28 maart 1945.
ZeelandNominatieve opgave van de tien slachtoffers te Renesse, 10 december 1944.
ZeelandGegevens betreffende de bezetting van Schouwen en Duiveland.
Waterstaatkundige toestandTelegrammen en stukken over telegrammen, archief hoofd Staf BNS. Zie aantekeningen voorin, 29 december 1944 – 21 april 1945.
Waterstaatkundige toestandTelegrammen “From Londen to Breda”, behorende tot het archief hoofd Staf BNS. Zie aantekeningen voorin, 17 februari – 28 april 1945
Waterstaatkundige toestandBeschouwingen respectievelijk over te stellen inundaties, 28 april 1944 – 5 maart 1945.
Waterstaatkundige toestandStukken door BI toegezonden aan prins Bernhard met gespecificeerde opgaven 9 april – 4 mei 1945.
Waterstaatkundige toestandTelegrammen met betrekking tot verschillende onderwerpen, april 1945.
Waardering BSBrieven uit archief van H.V.O noordelijke provincies.
Vrouwelijke leden van de BSAfschriften van uitgegane stukken, archief hoofd afdeling BNS. Met inventaris, 26 februari – 31 maart 1945
vorige
12...15
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in