Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
252 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 252 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Zuivering BSStukken behorende tot archief Gewest XIII B, 24 mei, 13, 15 juni 1945.
Zuivering BSUitgegane bevelen van sectie I-1, Gewest XIII B, 11 mei – 19 juli 1945.
Zuivering BSStukken van Sectie I-2 van Gewest XIII B, betreffende, instructies, opgave personeel, opleiding, oprichting zuiveringscommissie voor de BNS, parades, recrutering manschappen voor bezetting van Duitsland en voor de oorlog in Insulinde, toetreding OVW-ers tot de KL, verlofregeling, 15 mei - 10 juli 1945
Zuivering BSStukken betreffende politieke aangelegenheden, behorende tot archief Gewest XIII B, 10 februari – 12 juli 1945.
Waardering BSDagorders alsmede stukken betreffende waardering voor de BNS, behorende tot archief Gewest XIII B, 6 mei – 16 juni 1945.
Waardering BSUitgegane bevelen van sectie I – 1, Gewest XIII B, 11 mei – 19 juli 1945.
Waardering BSStukken behorende tot archief Bewakingstroepen, Gewest XIII B, 3 april – 4 juni 1945.
Voedselvoorziening burgerbevolkingStukken behorende tot archief BNS, Gewest XIII B, 3 april – 7 mei 1945.
Voedselvoorziening burgerbevolkingStukken betreffende voeding, met name voor kinderen te Nootdorp, alsmede lijst van onder andere leden (Waffen) Schutz Staffel, Sicherheitsdienst, behorende tot archief Gewest XIII B, Delft, maart 1945.
Voeding BSStukken betreffende voeding, behorende tot archief Gewest XIII B, 4 april – 9 oktober 1945.
Voeding BSIngekomen en uitgegane stukken Districtsbureau Bewakingstroepen Rijnstreek, 1945.
Voeding BSBerichten en bevelen van Districtscommando Delft, sectie 2, betreffende onder andere installatie Voedselcommissie Delft, 20 oktober 1944 – 16 april 1945.
Voeding BSStukken betreffende het District Rijnstreek, onder andere Woubrugge, 15 juni 1945 en z.d.
SpionageStukken behorende tot archief BNS, Gewest XIII B, 3 april – 7 mei 1945.
SpionageRapport van districtscommandant Delft betreffende militaire versterkingen in District Delft, alsmede circulaire van gewestelijk commandant Strijdend Gedeelte XIII (Peter Noord) aan alle districtscommandanten betreffende algemene instructie voor leden BNS, alsmede circulaire van militaire commissaris voor Leiden, majoor mr. F.P.E. Bloemarts, aan onder andere plaatselijke districtcommandant te Delft, betreffende het verbod te beschikken over door de Duitsers achtergelaten inrichtingen en voorwerpen, 16 april – 26 mei 1945.
SpionageRapporten van inlichtingenpost 11, Gewest XIII B, 17 november 1944 – 2 mei 1945.
SpionageRapporten en berichten van de Inlichtingendienst Gewest XIII B, 31 januari – 6 mei 1945.
SpionageStukken van inlichtingendienst Zoetermeer, behorende tot archief Gewest XIII B, 11 september 1944 – 27 april 1945.
SpionageBerichten van OD Inlichtingendienst Bleiswijk, 6 maart – 27 april 1945.
SpionageStukken betreffende Districten Nootdorp, Pijnacker, Hazerswoude, behorende tot Gewest XIII B, 27 december 1944 – 26 april 1945.
SpionageBerichten van post dr. Bavinckschool, behorende tot archief Gewest XIII B, 11 maart – 30 april 1945.
SpionageBerichten van onder andere “G, R, B”, aan “E”, behorende tot archief Gewest XIII B, 2 februari – 25 april 1945.
SpionageRapporten behorende tot archief Gewest XIII B, 29 december 1944 – 27 april 1945.
SpionageStukken betreffende inlichtingengroepen, behorende tot Gewest XIII B, 24 september 1944 – 4 mei 1945.
SpionageRapporten betreffende weg- en spoorverkeer van onder andere Duitse Wehrmacht, afkomstig van posten Zoetermeer, Hazerswoude, Nootdorp, alsmede posten 1 en 4, 26 januari – 1 april 1945.
SpionageRapporten betreffende onder andere vliegende bommen, behorende tot archief Gewest XIII B, 3 februari – 28 april 1945.
SpionageKaarten en situatieschetsen, behorende tot archief Gewest XIII B, 19 april 1944 – 21 maart 1945.
Sociale aangelegenhedenIngekomen berichten en bevelen, 3 compagnie, District Leiden. Met inventaris, nrs. 2 – 156, 7 mei – 30 juli 1945.
Rolls RoyceStukken behorende tot archief BNS, Gewest XIII B, 3 april – 7 mei 1945.
Rolls RoyceStukken behorende tot archief commandant Gewest XIII B, Delft, 1945.
Rolls RoyceStukken behorende tot archief Strijdend Gedeelte, Gewest XIII B, 3 april – 6 juni 1945.
Rolls RoyceStukken behorende tot archief Gewest XIII B, 19 maart – 9 mei 1945.
Rolls RoyceUitgegane stukken Districtscommando Delft, behorende tot archief Gewest XIII B, 7 april – 11 mei 1945.
Rolls RoyceBerichten en bevelen van Districtscommando Delft, sectie I-1, 20 oktober 1944 – 26 april 1945.
Rolls RoyceStukken van Districtscommando Delft, secties 4, 5, 6, betreffende wapens, munitie, instructie opblazen bruggen, voertuigen, 8 december 1944 – 8 maart 1945.
Richtlijnen voor de BSStukken van de bevelhebber BNS, Sectie-2 behorende tot het archief Gewest XIII, 25 mei – 21 juni 1945
Richtlijnen voor de BSStukken behorende tot archief Gewest XIII B, 19 maart – 9 mei 1945.
Richtlijnen voor de BSUitgegane stukken Districtscommando Delft, behorende tot archief Gewest XIII B, 7 april – 11 mei 1945.
Richtlijnen voor de BSStukken behorende tot archief plaatselijke commandant Katwijk, Gewest XIII B, 4 mei – 12 juni 1945.
RechtsplegingIngekomen berichten en bevelen, 3e compagnie, District Leiden, nrs. 2 – 156. Met inventaris, 7 mei – 30 juli 1945.
RechtsplegingStukken behorende tot archief districtscommandant Bewakingstroepen Rijnstreek te Alphen a/d Rijn. Met inventaris en cahier, 18 mei – 21 augustus 1945.
Politieke aangelegenhedenStukken behorende tot archief commandant Gewest XIII B, Delft, 1945.
Politieke aangelegenhedenStukken behorende tot archief Gewest XIII B, 10 februari – 12 juli 1945.
Politieke aangelegenhedenStukken van militaire politie, District Delft, Gewest XIII B, 18 mei – 11 december 1945.
PersonaliaStukken behorende tot archief commandant Gewest XIII B, Delft, 1945.
PersonaliaIngekomen stukken, depot XII, Leiden, Woerden, nrs. 1 – 194, 16 juni 1945 – 7 februari 1946.
Parades, plechtigheden en ceremonieelStukken van Sectie I-2 van Gewest XIII B, betreffende, instructies, opgave personeel, opleiding, oprichting Zuiveringscommissie voor de BNS, parades, recrutering manschappen voor bezetting van Duitsland en voor de oorlog in Insulinde, toetreding OVW-ers tot de KL, verlofregeling, 15 mei – 10 juli 1945
Overvallen en krakenStukken betreffende gevechten tussen BNS en Duitsers in het District Delft, behorende tot archief Gewest XIII B, 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenStukken behorende tot archief commandant Gewest XIII B, Delft, 1945.
Overgang BS naar andere onderdelenCirculaire van bevelhebber in de 2 Militaire Afdeling Gezagstroepen, luitenant-kolonel W.F. Hennink, aan onder andere de bevelhebbers in de Districten ‘s-Gravenhage, Rotterdam, Delft, Zeeland, betreffende vorming van de Districten, behorende tot archief Gewest XIII B, 4 september 1945.
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in