Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
10067 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10067 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Groningen (Gewest II)“Verzet tegen de machtige bezetter”, vervolgverhaal, in De Eemsbode, 23 november, 3, 6, 10 december 1946.
Amsterdam (Gewest X)“Verraders van overval op het Amsterdams Bevolkingsregister voor Bijzondere Gerechtshof”, krantenartikel, 9 april 1948.
Achterhoek (Gewest V)“Verraad loert langs de weg. De KP van Zwarte Kees”, april 1944 in de Achterhoek, artikelen van G.H. Ligterink in De Zwerver, 1947.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“Verraad loert langs de weg. De KP van Zwarte Kees”, april 1944 in de Achterhoek artikelen van G.H. Ligterink in De Zwerver, 1947.
Sabotage“Verraad loert langs de weg. De KP van Zwarte Kees”, [april 1944 in de Achterhoek] artikelen van G.H. Ligterink in De Zwerver, [1947].
Oprollen“Verraad loert langs de weg. De KP van Zwarte Kees”, [april 1944 in de Achterhoek] artikelen van G.H. Ligterink in De Zwerver, [1947].
KP (Knokploegen)“Verraad loert langs de weg. De KP van Zwarte Kees”, [april 1944 in de Achterhoek] artikelen van G.H. Ligterink in De Zwerver, 1947.
Leiders van het verzet“Verraad loert langs de weg. De KP van Zwarte Kees”, [april 1944 in de Achterhoek] artikelen van G.H. Ligterink in De Zwerver, 1947.
Limburg (Gewest XIX)“Verraad in Limburg. Een mof duikt in Wittem”, artikel, z.d.
Liquidatie door Duitsers“Verraad in Limburg. Een mof duikt in Wittem”, artikel, z.d.
Limburg (Gewest XIX)“Verraad in Limburg. Duitse furie in District Gulpen”, artikel in De Zwerver, mei 1947.
Limburg (Gewest XIX)“Verraad in Limburg. Duitse furie in District Gulpen”, artikel in De Zwerver, mei 1947.
Oprollen“Verraad in Limburg. Duitse furie in District Gulpen”, artikel in De Zwerver, [mei 1947].
Klachten van illegale werkers“Veroordeeld Nederlandse Strijdkrachten-predikant gooit met modder naar illegale strijders”. Ds. H.W. van der Vaart Smit verontwaardigd over de handelwijze van illegalen (nu kampbewaarders) tegenover politieke delinquenten, artikel in Nieuwe Haagsche Courant, 5 april 1949.
Diversen“Veldmaarschalk Montgomer”y, artikel in Het Venster, 1945.
Noord-Holland Noord (Alkmaar, Gewest 11)“Van Maarleveld staat terecht, Het “oprollen” van de Spartacus–groep” [Alkmaar], artikel in Algemeen Handelsblad, 12.6.47.
Geschiedschrijving“Van Knokploeg tot Regiment”, samengesteld door kapitein Polman van de legervoorlichtingsdienst en bureau commandant. Persbericht ter gelegenheid van de vaandeluitreiking aan het Regiment Stoottroepen, kopie, 29 april 1949.
Groningen (Gewest II)“Uit de Vonk zal de Vlam oplaaien! Hoe onze Groningse groep streed”, artikel in De Vlam, 28 mei 1949.
KP (Knokploegen)“Uit de Vonk zal de Vlam oplaaien! Hoe onze Groningse groep streed”, artikel in De Vlam, 28 mei 1949.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“Uit de Vonk zal de Vlam oplaaien! Hoe onze Groningse groep streed”, artikel in De Vlam, 28 mei 1949.
Nationaal Comite van Verzet“Uit de Vonk zal de Vlam oplaaien! Hoe onze Groningse groep streed”, artikel in De Vlam, 28 mei 1949.
Oorlogsvrijwillig-ers (OVW)“Uit de gevangenis bevrijd. Knokploegoverval met schitterend resultaat”, aan de Noordsingel te Rotterdam, artikel in De Rotterdammer, 25 augustus 1946
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam (Gewest XIV)“Uit de gevangenis bevrijd. Knokploegoverval met schitterend resultaat” (aan de Noordsingel te Rotterdam), artikel in De Rotterdammer, 25 augustus 1946.
KP (Knokploegen)“Uit de gevangenis bevrijd. Knokploegoverval met schitterend resultaat” (aan de Noordsingel te Rotterdam), artikel in De Rotterdammer, 25 augustus 1946
Diversen“Twee samenzweringen tegen Hitler”, artikel in Het Venster, 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)“Twee jaar bevrijd”, over de bevrijding van Leiden, artikel in De Leidsche Post, 2 mei 1947.
Capitulatie“Twee jaar bevrijding” Bergen op Zoom, Etten, artikel in De Avondster, 26 oktober 1946.
Noord-Brabant“Twee jaar bevrijding” Bergen op Zoom, Etten, artikel in De Avondster, 26 oktober 1946.
OD“Twee jaar bevrijding” [Bergen op Zoom, Etten], artikel in De Avondster, 26 oktober 1946.
Achterhoek (Gewest V)“Twee Dachau martelaren”, artikelen betreffende kapelaan M.A. van Rooijen, pastoor J.Y. Galama, te ’s-Heerenberg, in Omhoog, het blad van het aartsbisdom Utrecht, edities 18, 25 augustus en 1 september 1945.
Noord-Holland Noord“Twaalf September voor vijf jaar…..Schagen door ernstige ramp getroffen. Engelse jagers schoten Duitse munitietrein in brand”, artikel in Alkmaarse Courant, 14 september 1949.
Amsterdam (Gewest X)“Treurige nasleep van een illegale heldendaad”, krantenartikel over de kraak op het Bevolkingsregister te Amsterdam, 27 maart 1948.
OD“Tragedie uit de verzetsstrijd komt tot ontknoping” [Kees Bitter, Sliedrecht], artikel in De Merwedestreek, 17 januari 1947.
Liquideringsacties door illegaliteit“Tragedie uit de verzetsstrijd komt tot ontknoping” (Kees Bitter, Sliedrecht), artikel in De Merwesstreek, 17 januari 1947.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)“Toontje Berger. Een uit het leger der gezochten”, artikel in De Zwerver,1947.
Amsterdam (Gewest X)“Toontje Berger. Een uit het leger der gezochten”, artikel in De Zwerver, 1947.
Amsterdam (Gewest X)“Toontje Berger. Een uit het leger der gezochten”, artikel in De Zwerver, 1947.
Falsificaties“Toontje Berger. Een uit het leger der gezochten”, artikel in De Zwerver, 1947.
Limburg (Gewest XIX)“Toen het nachtegaaltje zweeg”, (bevrijding gevangenis Maastricht op 4 september 1944), artikel in De Zwerver, 20 mei 1947.
Limburg (Gewest XIX)“Toen het donker was. L.H.J. Dusink”, te Schinveld en Weert, artikel van R. v.d. Schie in Het Land van Weert, 22 april 1949.
KP (Knokploegen)“Toen het donker was. L.H.J. Dusink” [te Schinveld en Weert], artikel van R. v.d. Schie in Het Land van Weert, 22 april 1949.
Diversen“To our Friends and deliverers”, artikel in Voor God en Koning, 8 mei 1945.
’s-Gravenhage (Gewest XIIIa)“Tinus Osendarp voor zijn rechters”, artikel in De Leidse Courant, 23 januari 1948.
Illegale Pers“Tinus Osendarp voor zijn rechters”, artikel in De Leidse Courant, 23 januari 1948.
Oprollen“Tinus Osendarp voor zijn rechters”, artikel in De Leidse Courant, 23 januari 1948.
Documentatie“Tientallen boeken op stapel (opdat wij niet vergeten)”, artikel betreffende de documentatie van het Rijksinsituut voor Oorlogsdocumentatie in Het Parool, 4 april 1950.
Geschiedschrijving“Tientallen boeken op stapel (opdat wij niet vergeten)”, artikel betreffende de documentatie van het Rijksinsituut voor Oorlogsdocumentatie in Het Parool, 4 april 1950.
Leiders van het verzet“Tien jaar geleden viel Jacob van Hamelink. Gedenksteen in zijn woning”, artikel in Het Parool, alsmede Gedenksteen onthuld voor Jacob Jan Hamelink, telexbericht, 17, 19 oktober 1952.
Motieven voor het verzet“Tien jaar geleden viel Jacob van Hamelink. Gedenksteen in zijn woning”, artikel in Het Parool, alsmede Gedenksteen onthuld voor Jacob Jan Hamelink, telexbericht, 17, 19 oktober 1952
Noord-Holland Zuid (Haarlem, Gewest 12)“Tegen de schrik van Gooi en Velsen (P.J.A. Spannenburg) vijftien jaar geëist”, artikel in De Vrije Stem, 15 november 1947.
123...202
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in