Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
195 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 195 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Kleine verzetsgroepen en organisaties“Willem Santema van Sneek pionier van het verzet geëerd door een Amsterdamse politieman” [ H.Voordewind], artikel in Fries Dagblad, 23 november 1949.
Kleine verzetsgroepen en organisaties“Stijkelgroep drs. Johan Aaldrik Stijkel. Pionier van het verzet”, artikel in De Vrije Stem, 19 juli 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisaties“Redder van duizenden Nederlanders wacht nog steeds op een nieuw vaderland”, artikel over het werk van Felix Kersten en graaf Folke Bernadotte, in de Volkskrant, 7 juni 1948. Poos en Slagter voor Raad van Cassatie, krantenartikelen, september 1948, november 1949.
Kleine verzetsgroepen en organisaties“Raadselachtige zaak voor het Bijzondere Gerechtshof was Olijdam een verrader of was hij ten volle betrouwbaar”, artikel in Het Parool, 16 september 1949.
Kleine verzetsgroepen en organisaties“Om de sluis van Terneuzen”, Belgisch eerbetoon voor een Terneuzense verzetsgroep, krantenartikel, 19 oktober 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisaties“Kwartet uit Roosteren hielp vele piloten de Maas over”, artikel in Limburgs Dagblad, 3 februari 1950.
Kleine verzetsgroepen en organisaties“Hun dood smeedde hechter band tussen beide landen”. Asresten van groep Erkens weer in het vaderland, artikel in het Limburgs Dagblad, 28 juni 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisaties“Het oprollen van de Geuzen-organisatie”. Berechting van Klaassen, aan wie dit drama is te wijten, artikel in Rotterdams Nieuwsblad, 23 april 1949.
Kleine verzetsgroepen en organisaties“Het is al weer 10 jaar geleden…..Het verzet onzer medici. Neerland’s artsen stonden pal”, artikel van B. Wallagh in De Prinsestad, 22 april 1950.
Kleine verzetsgroepen en organisaties“Hessel van der Zee (Zuster Jo)” De K-groep te Groningen, krantenartikel, 28 juni 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisaties“Herinneringen aan het schoolverzet”, artikel in Trouw, 15 februari 1950.
Kleine verzetsgroepen en organisaties“Groep Stijkel Hasselman. Overbrenging van stoffelijke overschotten”, krantenartikel, 3 juni 1947. Zie formulier gemeente Kerkrade.
Kleine verzetsgroepen en organisaties“Gedreven door de vaste wil, artikelen betreffende Theodorus Dobbe (Hans) door Bob van Steenwijk in De Zwerver, nr. 2 – 12 en slot, 21 mei – 6 augustus 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesZwolsman te ‘s-Gravenhage, Groep Alsem, Studentenverzet te Utrecht. Rapport het geval Haakman door R. Zwolsman te ‘s-Gravenhage. z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesZwaantje. Memorandum van de BNS aan verschillende officieren over weghalen van Nederlanders uit Duitsland, 1 mei 1945. Brief aan luitenant-kolonel Van Houten over agenten BI, 2 mei, 4 mei 1945. Brief van hoofd afdeling BNS aan hoofd BI over het halen van gevangen verzetslieden uit Duitsland, 2 mei 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesZwaantje. Aantekeningen uit het verslag van het onderhoud met dr. A.L. Oosterhuis te Delfzijl. Stuk aanwezig bij Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1943.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesZeventiende Divisie. Brief van de verbindingsofficier District Dordrecht aan het hoofd Staf BNS betreffende H.Evers, lid van de Zeventiende Divisie, een verzetsorganisatie in Dordrecht. Hieraan toegevoegd enige rapporten onder andere een verslag over de Weerwolf-actie, spionage, contra-spionage op 2 augustus 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesZeemanspot, Landrottenfonds, Trompfonds, Nationaal Comité, Vakgroep J, Natura-Apparaat. “De Bankier van het verzet. Het werk van het Nationaal Steun-Fonds 1941 – 1945”, artikel in Nederland in oorlogstijd, orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, januari - februari 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesWirix. Brief van mr. J. Meijnen aan hoofd sectie G VIII (krijgsgeschiedenis), betreffende onder andere generaal-majoor Hasselman, OD, bevrijding Eindhoven, 5 juni 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesWillem de Zwijger. Stukken behorende tot archief hoofd Staf BNS, 12 februari 1944 – 28 maart 1945. Met inventaris.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesVliegende Brigade, C.S. 6, Groep van D. Swen en Groep X. Verslag van een onderhoud met mr.L.G. Wolf te Amsterdam, het stuk berust bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam, 29 mei 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesVerzetsbeweging Apeldoorn, Groep Wielinga. Rapport betreffende de verrichtingen der Verzetsbeweging Apeldoorn (BNS 2 compagnie Apeldoorn), 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesVerzet van belastingambtenaar. Aantekeningen uit stuk bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesVerschillende groepen. Afschrift van rapport, voor HM de Koningin, gebaseerd op de vertrouwelijke nota inzake de illegaliteit in Nederland van mr. dr. G.J van Heuven Goedhart, gedateerd juni 1944, Londen, 26 augustus 1944.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesVerraadster van C.S. 6 veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf, krantenartikel, 10 augustus 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesVerklaringen van A.L. van Wijlen, Sprang–Capelle, C. Visser, Werkendam, J. Kuypers, Woudrichem, G. van Rijswijk, Sleeuwijk–De Werken, J.W. van Schuppen, Sprang–Capelle en J. Smit, Oldenzaal, betreffende groepen Albrecht, André, Biesbosch, 4 december 1950, 1 februari, 2 april 1951.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesVerklaring van W. Schoemaker te Amsterdam voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 21 oktober 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesVerklaring van C.G.van Dongen voor de Commissie Militaire Onderscheidingen betreffende de groep André, 14 december 1950
Kleine verzetsgroepen en organisatiesVaderlands Comité. Rapport over de ontwikkeling van de bundeling der illegaliteit in het nog bezette gebied gedurende maanden september 1944 - januari 1945 ten opzichte van de vraagstukken die na de bevrijding zijn op te lossen, opgesteld door Dirk Hildebrand en R.J.C.M. Schneemann, als vertegenwoordigers Top Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, maart 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesV-Leger. Stukken betreffende het V–leger te Velzen, IJmuiden, afkomstig van de reserve eerste-luitenant P. van Kooten, Driehuis – Westerveld, 30 augustus – 30 november 1944, mei 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesV-leger. Aantekeningen van reserve eerste-luitenant G.J. van Ojen, n.a.v. gesprek met C. Spoor te Santpoort, 12 november 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesUittreksel uit Koninklijk Besluit betreffende toekenning van onderscheidingen,17 februari 1951.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesTwintig jaar geëist tegen mr. Redeker, wegens verraad, krantenartikel, z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesTucht van leden van de Anti Vernielingstroepen en BNS, 20 april 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesTrouw Waarheid “Tragedie uit de verzetsstrijd komt tot ontknoping” [ Kees Bitter, Sliedrecht], artikel in De Merwedestreek, 17 januari 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesStukken betreffende het korps Admiraal Doorman, onder andere rapport van de militaire politie. Toestanden in ‘s-Gravenhage, september – november 1945 en z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesStukken betreffende de verzetsbeweging “Het Geuzenvendel” [J. de Hoogh] te Breda, 1 – 10 maart 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesStudentenverzet Aantekeningen uit stuk aanwezig bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, z.d..
Kleine verzetsgroepen en organisatiesStijkelgroep. “De martelgang van 47 leden van de Stijkelgroep”, artikel in de Haagsche Courant, 5 juni 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesStijkelgroep. Rede van de burgemeester van ’s-Gravenhage bij de herdenking van de Stijkelgroep, 1 augustus 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesStijkelgroep. Programma (met lijst van namen) van de herdenkingsplechtigheid op 1 augustus 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesStijkelgroep. De verraders van de Stijkelgroep voor het Bijzondere Gerechtshof. Eis doodstraf, krantenartikelen, 29 – 31 mei 1949.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesStijkelgroep, Oranjewacht. Aantekening van mededeling van kolonel jhr. P.J. Six ter vergadering van de voormalige OD te Amsterdam, betreffende het Legioen Oud Frontstrijders, OD, Oranjewacht, burgemeester Matze te Arnhem, Stijkelgroep, generaal Hasselman, 9 juli 1947
Kleine verzetsgroepen en organisatiesStatuten van de Geheime Orde van Sint Joris, 1943 – 1944.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesSpionagegroep Hans Zomer. Aantekeningen uit stuk aanwezig bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie over de spionagegroep van Hans Zomer, z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesSpartacus-groep. “Hoe de “Spartacus-groep” werd opgerold. Duitsers beconcurreerden elkaar bij arrestatie. Tien jaar geëist tegen Kreuning”, artikel in De Volkskrant, 31 augustus 1949.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesSpartacus-Groep. Het proces van de verrader van de Spartacus-groep, krantenartikel, 31 augustus 1949.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesSpartacus en zijn verraders, 10 september 1949.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesRolls Royce. Stukken behorende tot archief District 2, Gewest XI, 2 april - 4 mei 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesRolls Royce. Berichten en bevelen Algemeen Hoofdkwartier OD en Deltacommandant aan gewestelijke commandant XIX, september, november 1944.
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in