Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
289 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 289 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Film- en Fotodienst Nederlandse BNS“Willem Santema van Sneek pionier van het verzet geëerd door een Amsterdamse politieman ( H.Voordewind) ”, artikel in Fries Dagblad, 23 november 1949.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNS“Ontmoeting tussen verraad en verzet”, kort verhaal, z.d.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNS“Caféhouder te Arnhem liet een illegale groep in de val lopen”, krantenartikel, 10 december 1947.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSVerzoek om toezending lidkaart BNS van Jan de Jong te Terneuzen, 13 september 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSVerzoek om G.Th. Lemson-Martin van Maastricht naar Friesland te laten reizen. z.d.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSVerslag van de vergadering van functionarissen van de BNS gehouden te Leeuwarden op 23 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSVerslag van de luitenant-kolonel van de Generale Staf, M. de Boer “Vonk”, voormalig chef-staf commandant BNS, betreffende het verzetswerk van Knokploegen, OD, Raad voor Verzet, BNS alsmede persoonlijke visie op personen en situaties, 20 november 1944 – 8 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSVerslag onderhoud chef-staf Friesland met verbindingsofficier prins Bernhard, 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSVerklaringen van J. Zondervan en K. Faber voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 29 januari 1951.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSVerklaring van P. Tazelaar voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 21 juni 1951.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSVerklaring van H. Slurink te Aerdenhout voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 4 november 1948.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSVerklaring van de majoor De Byll Nachenius, voormalig chef-staf commando Noord-Holland Noord, opgenomen door Ministerie van Oorlog, chef van de Generale Staf, Sectie G. – 8, bureau D 1, de majoor S.P. van ’t Hof, 17 oktober 1947.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSVerklaring van de Bevelhebber der BNS betreffende 40.000 onderbroeken als war-material bestemd voor uitrusting van leden BNS, z.d.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSVan off. Kw. M.F.C. 24 aan Schalkwijk betreffende waardering Schalkwijk en BNS Leeuwarden, 22 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSVan hoofd Gewest Afwikkelingsbureau Friesland aan Afwikkelingsbureau der BNS District VI, betreffende opheffing afdeling Bureau, 3 oktober 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSVan gewestelijke commandant I onder lastgeving van de gewestelijke sabotageleider betreffende richtlijnen voor spoor- en tramwegensabotage, 21 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSVan de gemeentelijke commandant BNS aan DistrictVII betreffende waardering voor R. Kuipers, plaatsvervangend gemeentelijke commandant van Franeker, 11 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSTwee kaarten van Franeker, 30 maart en 30 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSToelichting plan Gewest Friesland met aanwijzingen voor functionarissen en groepen, z.d.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSTevredenheidsbetuiging van commandant Civil Affairs te Heerenveen, 22 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSTelegrammen “From London to Northaw”, behorende tot het archief hoofd Staf BNS. Zie aantekeningen voorin, 23 november 1944 – 13 augustus 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSTelegrammen “From Breda to London” behorende tot het archief hoofd Staf BNS onder andere betreffende Friesland, 18 februari – 21 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSStukken van Gewest Friesland over codes, 27 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSStukken van Gewest Friesland onder andere betreffende Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, distinctieven, taken BNS, arrestaties, organisatie BNS en proclamaties, 1944 – 24 september 1945
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSStukken van Gewest Friesland betreffende postverbindingen, januari – april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSStukken van Gewest Friesland betreffende financiële en administratieve aangelegenheden, 29 maart – 25 augustus 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSStukken van Algemeen Hoofdkwartier OD, met name aan BNS, uit archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 12 september 1944 – 24 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSStukken over verzameling van gegevens en documentatie in Friesland, 29 januari – 30 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSStukken over de groep Ypma te Heeg, Friesland, 10 oktober 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSStukken met betrekking tot kraken in Friesland, november 1944 – 15 april 1945, 18 september en 19 oktober 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSStukken betreffende salarissen, 4 – 21 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSStukken betreffende Light Infantry Battalions lange verbandacte bestemd voor Nederlands Indië, alsmede totaal te vormen bataljons voor Supreme Headquarter Allied Expedionary Force, 25 juni – 22 september 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSStukken betreffende dropping in Friesland, december 1944 – april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSStukken betreffende de groep De Duif, 1 oktober 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSStukken betreffende de bij Veenhuizen op 8 oktober 1944 gedropte sergeant N.J. de Koning en Special Air Service paratrooper R.I. Greenwood, vanaf die datum werkzaam als instructeurs bij de BNS in het Gewest Friesland, 22 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSStukken behorende tot het archief hoofd Staf BNS, december 1944 - mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSStukken afkomstig uit het archief van Gewestelijke Staf Gewest I Friesland, 16 januari – 21 september 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSStukken afkomstig uit Gewest Friesland over bezoldiging, april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSSterkte opgave Nederlandse BNS Gewest I (Districtsgewijze), z.d.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSSchema van de organisatie der Knokploegen in Friesland vóór september 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSRegeling van de gewestelijke commandant I betreffende het verkrijgen van levensmiddelen voor illegale doeleinden, 1 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSRapporten verbindingsofficieren, alsmede verslagen van vergaderingen, 25 november 1944 –30 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSRapporten van (hoofd)verbindingsofficieren in de oostelijke en noordelijke provincies, 30 maart – 10 augustus 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSRapport van sectie Iia, bewapening, Gewest I betreffende de bevoorrading uit de lucht met geallieerde wapens en munitie sinds januari 1945 op afwerpterreinen, 2 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSRapport van opperwachtmeester der marechaussee K. Bergsma betreffende het doodschieten van een Russisch officier, 29 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSRapport over munitieopruiming in Friesland door de BNS, 24 november 1947.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSRapport over het bij vergissing doodschieten van een krijgsgevangen Russische officier, 29 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSRapport over een executie te Dokkum, 18 januari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSRapport over de overval in Bozum op een aantal zwarthandelaren, 20 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSPolitie arresteerde Engelandvaarders, krantenartikel, z.d.
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in