Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
10067 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10067 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Bevelvoering en bevelsverhoudingenAantekeningen inzake 57 stukken, notulen en agenda van de vergaderingen aan,,Delta Amsterdam‘’ en topleiding Strijdend Gedeelte BS-Gewest 10, 14 september 1944 – 7 april 1945.
Motieven voor het verzetAantekeningen inzake de april – mei staking 1943 met opmerkingen, naar aanleiding van de daarop gevolgde rede van de rijkscommissaris met betrekking tot het Nederlandse verzet, samengesteld door de reserve eerste-luitenant G.J. van Ojen, Ministerie van Oorlog, chef van de Generale Staf, sectie G.8 krijgsgeschiedenis, 19 mei 1948.
RepresaillesAantekeningen inzake de april – mei staking 1943 met opmerkingen, naar aanleiding van de daarop gevolgde rede van de rijkscommissaris met betrekking tot het Nederlandse verzet, samengesteld door de reserve eerste-luitenant G.J. van Ojen, Ministerie van Oorlog, chef-staf, sectie G-8 (Krijgsgeschiedenis), 19 mei 1948.
ODAantekeningen inzake de april-mei staking 1943 met opmerkingen, naar aanleiding van de daarop gevolgde rede van de rijkscommissaris met betrekking tot het Nederlandse verzet, samengesteld door de reserve eerste-luitenant G.J. van Ojen, Ministerie van Oorlog, chef van de Generale Staf, sectie G.8 (Krijgsgeschiedenis), 19 mei 1948.
RepresaillesAantekeningen inzake rapport van Ranter over dood der 5 gijzelaars.
SpionageAantekeningen inzake verijdeling van Duits plan tot opblazen van electrische krachtcentrale te Hengelo. BS’er komt als boer verkleed door de linies om dit plan aan de geallieerden te melden.
Inlichtingen over de vijandAantekeningen inzake verijdeling van een Duitse plan tot opblazen van de Hengelose electrische krachtcentrale. Een BNS’er verneemt dit plan en brengt het ter kennis van de geallieerden in het reeds bevrijde gebied, z.d.
BezoldigingAantekeningen met salarisbedragen voor leden BS in verschillende rangen.
Groep AlbrechtAantekeningen naar aanleiding van een onderhoud met mr. Brouwer “Eduard” over de groep Albrecht. Diens uiteenzetting “Het in Nederland verzorgde inlichtingenwerk in de wereldoorlog 1940-1945”, 15 december 1948.
Rolls RoyceAantekeningen ontleend aan dossier, betreffende het District Apeldoorn, ter inzage verkregen van de kolonel Six en bestemd voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, z.d.
Amsterdam (Gewest X)Aantekeningen ontleend aan dossiers, betreffende het District Apeldoorn, ter inzage verkregen van kolonel Six en bestemd voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 1952.
BewapeningAantekeningen ontleend aan dossiers, betreffende het District Apeldoorn, ter inzage verkregen van kolonel Six en bestemd voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 1952.
DroppingsAantekeningen ontleend aan dossiers, betreffende het District Apeldoorn, ter inzage verkregen van kolonel Six en bestemd voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 1952.
FalsificatiesAantekeningen ontleend aan dossiers, betreffende het District Apeldoorn, ter inzage verkregen van kolonel Six en bestemd voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 1952.
Hulp aan piloten, enz.Aantekeningen ontleend aan dossiers, betreffende het District Apeldoorn, ter inzage verkregen van kolonel Six en bestemd voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 1952.
Illegale PersAantekeningen ontleend aan dossiers, betreffende het District Apeldoorn, ter inzage verkregen van kolonel Six en bestemd voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 1952.
Line-CrossingAantekeningen ontleend aan dossiers, betreffende het District Apeldoorn, ter inzage verkregen van kolonel Six en bestemd voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 1952.
ODAantekeningen ontleend aan dossiers, betreffende het District Apeldoorn, ter inzage verkregen van kolonel Six en bestemd voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 1952.
Overvallen en krakenAantekeningen ontleend aan dossiers, betreffende het District Apeldoorn, ter inzage verkregen van kolonel Six en bestemd voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 1952.
KP (Knokploegen)Aantekeningen ontleend aan dossiers, betreffende het District Apeldoorn, ter inzage verkregen van kolonel Six en bestemd voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, [1952].
Veluwe (Gewest 6)Aantekeningen ontleend aan dossiers, inzake het District Apeldoorn, ter inzage verkregen van de kolonel Six en bestemd voor de Commissie Militaire Onderscheidingen.
DroppingsAantekeningen ontleend aan stukken betreffende Gewest III (Drenthe) van de OD, ter inzage verstrekt door kolonel jhr. P.J. Six, 1951.
Hulp aan piloten, enz.Aantekeningen ontleend aan stukken betreffende Gewest III (Drenthe) van de OD, ter inzage verstrekt door kolonel jhr. P.J. Six, 1951.
Liquideringsacties door illegaliteitAantekeningen ontleend aan stukken betreffende Gewest III (Drenthe) van de OD, ter inzage verstrekt door kolonel jhr. P.J. Six, 1951.
ODAantekeningen ontleend aan stukken betreffende Gewest III (Drenthe) van de OD, ter inzage verstrekt door kolonel jhr. P.J. Six, 1951.
Overvallen en krakenAantekeningen ontleend aan stukken betreffende Gewest III (Drenthe) van de OD, ter inzage verstrekt door kolonel jhr. P.J. Six, 1951.
Drenthe (Gewest III)Aantekeningen ontleend aan stukken betreffende Gewest III (Drenthe) van de OD, ter inzage verstrekt door kolonel jhr. P.J. Six, [1951].
KP (Knokploegen)Aantekeningen ontleend aan stukken betreffende Gewest III (Drenthe) van de OD, ter inzage verstrekt door kolonel jhr. P.J. Six, [1951].
BevrijdingAantekeningen ontleend aan stukken betreffende Gewest III Drenthe van de OD, ter inzage verstrekt door kolonel jhr. P.J. Six, 1951.
BewapeningAantekeningen ontleend aan stukken betreffende Gewest III van de OD, ter inzage verstrekt door kolonel jhr. P.J. Six, 1951.
Rolls RoyceAantekeningen ontleend aan stukken, betreffende de geschiedenis van Gewest 3 van de OD en voordrachten voor onderscheidingen, ter inzage verstrekt door kolonel Six, z.d.
Rolls RoyceAantekeningen ontleend aan “De Tragedie van het dorp Putten” door luitenant-kolonel Th. A. Boeree.
ODAantekeningen ontleend aan “De Tragedie van het dorp Putten” door luitenant-kolonel Th.A. Boeree.
Raad van Verzet (RVV)Aantekeningen ontleend aan “De Tragedie van het dorp Putten” door luitenant-kolonel Th.A. Boeree.
Veluwe (Gewest 6)Aantekeningen ontleend aan “De tragedie van het dorp Putten” door luitenant-kolonel Th.A. Boeree.
BevrijdingAantekeningen over de bevrijding van West Zeeuws-Vlaanderen.
DeltavormingAantekeningen over oprichting BI, instelling Delta, werkwijze Special Forces, z.d.
Opleiding (Drill)Aantekeningen ten behoeve van de samenstelling van het hoofdstuk “De opleiding van de BNS“, z.d.
Lijnen van OntwikkelingAantekeningen uit bijvoegsel bij aanwinstenlijst no. 2, 21 oktober 1947, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie betreffende Rauter, de hongerwinter en illegaliteit onder voormalige marechaussees, z.d.
Voedselvoorziening burgerbevolkingAantekeningen uit bijvoegsel bij aanwinstenlijst no. 2, 21 oktober 1947, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie betreffende Rauter, de hongerwinter en illegaliteit onder voormalige marechaussees, z.d.
ZeelandAantekeningen uit dagboek van ir R. Drok betreffende inundaties in Oost Zeeuws-Vlaanderen
Rolls RoyceAantekeningen uit dagboek van ir. K. Drok betreffende inundaties in Oost Zeeuws-Vlaanderen.
Waterstaat-kundige toestand inundatieAantekeningen uit dagboek van ir. K. Drok betreffende inundaties in Oost Zeeuws-Vlaanderen.
RepresaillesAantekeningen uit dagboek van jhr. K. Drok inzake inundaties in Oost-Zeeuws Vlaanderen.
Voeding BSAantekeningen uit dossier betreffende Gewest XI (voordrachten voor onderscheidingen) ter inzage verstrekt door kolonel Six.
Voedselvoorziening burgerbevolkingAantekeningen uit dossier betreffende Gewest XI (voordrachten voor onderscheidingen) ter inzage verstrekt door kolonel Six.
Waardering BSAantekeningen uit dossier betreffende Gewest XI (voordrachten voor onderscheidingen) ter inzage verstrekt door kolonel Six.
Raad van Verzet (RVV)Aantekeningen uit dossier betreffende Gewest XI voordrachten voor onderscheidingen ter inzage verstrekt door kolonel Six.
RadioverbindingenAantekeningen uit dossier betreffende Gewest XI voordrachten voor onderscheidingen ter inzage verstrekt door kolonel Six.
Rolls RoyceAantekeningen uit dossier betreffende Gewest XI, voordrachten voor onderscheidingen ter inzage verstrekt door kolonel Six.
1234...202
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in