Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
10067 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10067 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Prestaties BSAanbiedingsbrief van hoofd afdeling BNS, luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten, aan de minister van Oorlog te ’s-Gravenhage, bij afschrift van brief van waarnemend burgemeester van Zelhem, reservekapitein P. de Fremery, aan BNS, betreffende aanbeveling voor onderscheidingen naar aanleiding van oorlogshandelingen rond Arnhem, aan onder andere lieutenant D. Hindley, 1st Airborn Division, te Upton – near – Chester, Engeland, H. Harmsen te Lathum, reservekapitein G. Höpink te Zevenaar, Z. graaf van Rechteren, G. de de Vries, D. Beekhuyzen, 2, 10 juli 1945.
MGAanbiedingsbrief van hoofd afdeling BS, luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten, aan de chef-staf BNS, kolonel P.L.G. Doorman, Brussel, betreffende brief van militaire commissaris Noord-Brabant inzake de heer Bastian, behorende bij Compagnie Mijnopruimers, onder bevel van kapitein De Koningh, 25 februari 1945.
BewapeningAanbiedingsbrief van Hoofdkwartier Gewest XI, sectie 3c, officier van bewapening, bij onder andere (niet aanwezige) wapenstaten compagniën en bataljons, 4 juli 1945.
Noord-Holland NoordAanbiedingsbrief van Hoofdkwartier Gewest XI, sectie 3c, officier van bewapening, bij onder andere (niet aanwezige) wapenstaten compagniën en bataljons, 4 juli 1945.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Aanbiedingsbrief van Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers aan Hessels (Trouw) bij ontbrekend afschrift van maatregelen betreffende vermogensvermeerdering, 25 april 1945.
Klachten over de BNSAanbiedingsbrief van Militair Gezag, bureau contact BNS, sous chef-staf Militair Gezag, kolonel jhr. P.J. Six, aan gewestelijke commandant BNS XIII, bij rapporten betreffende misstanden in Gewest XIII, behorende tot archief Gewest XIII, juni 1945.
Omstreken van ’s-Gravenhage (Gewest 13b)Aanbiedingsbrief van Militair Gezag, bureau contact BNS, sous chef-staf Militair Gezag, kolonel jhr. P.J. Six, aan gewestelijke commandant BNS XIII, bij rapporten betreffende misstanden in Gewest XIII, behorende tot archief Gewest XIII, juni 1945.
MGAanbiedingsbrief van Militair Gezag, waarnemend hoofd Nederland Perscencuur, kapitein I. de Vries, aan Stafkwartier ZKH prins Bernhard, bij instructie aan de pers betreffende perscensuur, 12 maart 1945. Met bijlagen. Alsmede brief van hoofd afdeling BNS, luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten, aan hoofd Nederlandse Perscensuur, Eindhoven, betreffende akkoordverklaring met wijziging genoemde instructie, 20 maart 1945.
Juridische aangelegenhedenAanbiedingsbrief van militaire commissaris in Limburg, luitenant-kolonel mr. C.W.A. Schurmann, aan majoor v.d. Brandeler, Maastricht, bij processen verbaal inzake diefstallen gepleegd door leden kaderschool, januari – februari 1945.
Limburg (Gewest XIX)Aanbiedingsbrief van militaire commissaris in Limburg, luitenant-kolonel mr. C.W.A. Schurmann, aan majoor v.d. Brandeler, Maastricht, bij processen verbaal inzake diefstallen gepleegd door leden kaderschool, januari – februari 1945.
RadioverbindingenAanbiedingsbrief van militaire commissaris van Oost-Brabant, majoor C. Verhoeff, aan majoor Van Houten, bij brief van reserve eerste-luitenant mr. H.P. Wenckebach, aan kapitein Siedenburg, 14 – 21 oktober 1944.
Opdrachten (speciale)Aanbiedingsbrief van militaire commissaris van Oost-Brabant, majoor C. Verhoeff. Aan majoor Van Houten, bij brief van reserve eerste-luitenant mr. H.P. Wenckebach, aan kapitein Siedenburg, 14 –21 oktober 1944.
VerzoekenAanbiedingsbrief van militaire commissaris van Oost–Brabant, majoor C. Verhoeff aan majoor Van Houten, bij brief van reserve eerste-luitenant mr. H.P. Wenckebach, aan kapitein Siedenburg, 14 – 21 oktober 1944.
Het Gooi (Gewest IX)Aanbiedingsbrief van oud medewerker van A.C. Klop, Muiden, bij rapport betreffende de illegale activiteiten van A.C. Klop, fort D. te Muiden, 1949.
Hulp aan piloten, enz.Aanbiedingsbrief van oud medewerker van A.C. Klop, Muiden, bij rapport betreffende de illegale activiteiten van A.C. Klop, Fort D. te Muiden, 1949.
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)Aanbiedingsbrief van oud medewerker van A.C. Klop, Muiden, bij rapport betreffende de illegale activiteiten van A.C. Klop, Fort D. te Muiden, 1949.
Kleding en uitrustingAanbiedingsbrief van verbindingsofficier te Eindhoven aan majoor H.W.L. Frowein, Staf BNS, bij afschrift brief waarnemend hoofd sectie IV aan kapitein G.A. de Jong te Eindhoven, betreffende battledress voor P.W. van Helvoort, 25 januari 1945.
Onderscheidings-tekenen (distinctieven)Aanbiedingsbrief van waarnemend districtscommandant X (Leeuwarden), E. Wassenaar, aan BNS in afwikkeling, Hoofdkwartier Apeldoorn, bij ontbrekende kaarten en lijst betreffende personen welke in aanmerking komen voor het herinneringsinsigne, 15 november 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSAanbiedingsbrief van waarnemend districtscommandant X (Leeuwarden), E. Wassenaar, aan BNS in afwikkeling, Hoofdkwartier Apeldoorn, bij ontbrekende kaarten en lijst betreffende personen welke in aanmerking komen voor het Herinneringsinsigne,15 november 1945.
Voedselvoorziening burgerbevolkingAanhaling uit Operation Victory.
PersonaliaAankondiging van majoor B.J. Buma aan dienst ZKH prins Bernhard secties 1 – 8 en commandant troepen detachement inzake beëindiging van officieren bij Staf BNS afdeling BS, 27 juni 1945.
ZeelandAanstelling burgemeester Schuller tot commandant van de BNS op Schouwen en Duiveland, 5 april 1945.
BenoemingenAanstelling van B.J.C. van Kooten tot adjudant van de commandant Stoottroepen NBS ten zuiden van de grote rivieren,22 september 1944.
VerbindingsofficierenAanstelling van Van Beek en Navis, 3 januari 1945.
KP (Knokploegen)Aanstellingsbrief waarin J.J.F. Borghouts wordt belast met het commando over de Stoottroepen BNS bezuiden de grote rivieren, stukken van Peter “Zuid” (luitenant-kolonel J.J.F. Borghouts), fotokopieën, 1944 - 1945.
Utrecht (Gewest 8)Aantekening inzake boekwerk over de bevrijding van Utrecht.
ODAantekening inzake kwestie OD zendernet.
RadioverbindingenAantekening inzake kwestie OD zendernet.
Organisatie en bezetting Staf NBSAantekening met namen van sectie hoofden, z.d.
OprollenAantekening over het drama op de vloeiweide, 29 november 1947.
Overvallen en krakenAantekening over het drama op de Vloeiweide, z.d.
CapitulatieAantekening over het uitsteken van de vlag te Laren, vermoedelijk bij bevrijding, 1945.
Het Gooi (Gewest IX)Aantekening over het uitsteken van de vlag te Laren, vermoedelijk bij bevrijding, 1945.
Het Gooi (Gewest IX)Aantekening over het uitsteken van de vlag te Laren, vermoedelijk bij bevrijding, 1945.
Limburg (Gewest XIX)Aantekening sergeant-majoor-instructeur gezagstroepen, G. Warrink, betreffende OD en Knokploegen, 31 mei 1946.
Organisatie der BNSAantekening sergeant-majoor-instructeur gezagstroepen, G. Warrink, betreffende OD en Knokploegen, 31 mei 1946.
Legioen van Oud-Frontstrijders (LOF)Aantekening van mededeling van kolonel jonkheer P.J. Six ter vergadering van de voormalige OD te Amsterdam, betreffende het Legioen Oud Frontstrijders, OD, Oranjewacht, burgemeester Matze te Arnhem, Stijkelgroep, generaal Hasselman, 9 juli 1947
SpionageAantekening van mededeling van kolonel jonkheer P.J. Six ter vergadering van de voormalige OD te Amsterdam, betreffende het Legioen Oud Frontstrijders, OD, Oranjewacht, burgemeester Matze te Arnhem, Stijkelgroep, generaal Hasselman, 9 juli 1947.
ODAantekeningen (niet ondertekend of gemerkt) over moeilijkheden bij de samenwerking in Laren (Noord-Holland).
Noord-BrabantAantekeningen betreffende Commando Biesbosch, door B. van Driel, z.d.
ZeelandAantekeningen betreffende het documentatie dossier, aanwezig bij kolonel Six.
Noord-BrabantAantekeningen betreffende operatie tegen vijandelijk bruggehoofd op linker Maasoever bij Wanssum, uit artikel Tijdschrift voor Militaire Documentatie, nr. 45, 1951.
CapitulatieAantekeningen en foto’s in De Zwerver, 6 mei 1949.
Codes en SchuilnamenAantekeningen gemaakt bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1940.
BetuweAantekeningen gemaakt tijdens het onderhoud met Zuster Anthonia in het Sint Elisabetklooster te Leeuwen Beneden,12 oktober 1947.
Noord-BrabantAantekeningen gemaakt tijdens het onderhoud met Zuster Anthonia in het St. Elisabet Klooster te Leeuwen Beneden, 12 oktober 1947.
Bureau Inlichtingen (BI)Aantekeningen in potlood over oprichting BI instelling Delta, werkwijze Stoottroepen. z.d.
Bevelvoering en bevelsverhoudingenAantekeningen in verband met de bespreking tussen prins Bernard en generaal-majoor Van Nijnatten, inzake wederzijdse bevoegdheden, 26 februari 1945.
BenoemingenAantekeningen in verband met de bespreking tussen prins Bernhard en generaal-majoor Van Nijnatten betreffende wederzijdse bevoegdheden, 26 februari 1945.
BevrijdingAantekeningen inzake 5 Canadian Light Anti-Aircraft Regiment.
123...202
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in