Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Door onderhoudswerkzaamheden is het niet mogelijk om archiefstukken te reserveren of gebruikersprofielen aan te maken.

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
221 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 221 gevonden
TrefwoordBeschrijving
SpionageAantekening van mededeling van kolonel jonkheer P.J. Six ter vergadering van de voormalige OD te Amsterdam, betreffende het Legioen Oud Frontstrijders, OD, Oranjewacht, burgemeester Matze te Arnhem, Stijkelgroep, generaal Hasselman, 9 juli 1947.
SpionageAantekeningen inzake verijdeling van Duits plan tot opblazen van electrische krachtcentrale te Hengelo. BS’er komt als boer verkleed door de linies om dit plan aan de geallieerden te melden.
SpionageAantekeningen uit een dossier betreffende Gewest V (Achterhoek), [Zutphen, Lochem, Borculo, Winterswijk, Doetinchem] ter inzage verstrekt door kolonel Six, [1951].
SpionageAantekeningen uit een stuk, aanwezig bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie over de spionnagegroep van Hans Zomer.
SpionageAantekeningen uit een stuk: de groep Willem, berustende bij Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, bureau mevrouw Vollgraf.
SpionageAantekeningen van de heer Philippus te ’s-Gravenhage voor een schets: verzoek tot 311 om de stellingen Den Helder uit te zoeken.
SpionageAantekeningen van luitenant Van Ojen uit gegevens bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, bureau mr. Vollgraff, betreffende onder andere Groep Haeck, het verzet in Den Helder, Groep Karel, Vrij Nederland, OD in Noord Holland, Utrechts Vervalsingsbureau, Nationaal Comité, De Geuzen, Verzetsgroep TD, 1948.
SpionageAantekeningen van reserve eerste-luitenant G.J. van Ojen, n.a.v. gesprek met C. Spoor te Santpoort, 12 november 1948.
SpionageAanwijzingen van geallieerde zijde voor spionage en sabotage, z.d.
SpionageAdreslijst van leiders van de gewestelijke bureau van sectie 9.
SpionageAfschrift van Koninklijk Besluit no. 2, betreffende toekenning Bronzen Leeuw aan de tijdelijk benoemde reserve luitenant-kolonel J.J.F. Borghouts, 15 juni 1946.
SpionageAfschrift van Koninklijk Besluit nr. 14 betreffende toekenning Bronzen Kruis aan tweede-luitenant der Artillerie Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, C. Navis, 22 augustus 1946.
SpionageAfschrift van stukken, afkomstig uit het archief van de chef-staf Gewest Friesland bevattende onder andere vele meldingen, sabotage, instructie, instructie voor de secties van de Gewestelijke Staf.
SpionageAfschriften telegrammen van Secret Intelligence Service te Londen van Raad van Verzet-parties in bezet gebied, september 1944 – mei 1945.
SpionageAfschriften telegrammen van uit bezet gebied toegezonden aan BI. Dislocatie en bewegingen van troepen; ligging van troepenonderdelen en staven; verplaatsingen; cijfers troepensterkte; operatieplannen bewegingen en ligging marine- voertuigen; stemming troepen; Sicherheitsdienst en landwacht, 1 januari – 30 mei 1945.
SpionageAfschriften telegrammen van uit bezet gebied toegezonden aan BI. Dislocatie en bewegingen van troepen; ligging van troepenonderdelen en staven; verplaatsingen; cijfers troepensterkte; operatieplannen bewegingen en ligging marinevoertuigen; stemming troepen; Sicherheitsdienst en Landwacht, 21 mei 1943 – 1 januari 1945.
SpionageAfschriften telegrammen van uit bezet gebied verzonden aan BI, betreffende defensie, kustverdediging, verdedigingslinies, flakopstellingen, mijnenvelden, munitie-opslagplaatsen en benzine-opslagplaatsen, maatregelen tegen luchtaanvallen, nevelgordijnen, gasberekening, artillerie- opstellingen, 5 mei 1943 – 5 mei 1945.
SpionageAfschriften uitgegane stukken, archief hoofd BNS, betreffende Noord-Brabant, 20 december 1944 – 31 januari 1945. Met inventaris.
SpionageAfschriften van Raad van Verzet-parties in bezet gebied aan Secret Intelligence Service te Londen, september 1944 – mei 1945.
SpionageAfschriften van telegrammen door BI verzonden voor bezet gebied, over militaire gegevens dislocatie en bewegingen troepen, defensie, vliegvelden, wapens, verkeer, luchtaanvallen, verbindingen, vernielingen, industrie, diversen.
SpionageAfschriften van telegrammen uit bezet gebied aan BI bevattende militaire gegevens omtrent vliegvelden, V-wapens, verkeer, luchtaanvallen, verbindingen, verrichtingen, industrie, diversen.
SpionageAfschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 1 – 31 mei 1945.
SpionageArtikelen betreffende lezing generaal-majoor D.A. van Hilten inzake J. van Hoof, 17 januari 1949.
SpionageAusweis ten name van H. Kramer, kolonel Kok, 6 mei 1945.
SpionageBeknopte handleiding voor Militaire Inlichtingendienst, afkomstig van Peter Zuid.
SpionageBelevenissen van Vorrink, Mozer en Van Looi met een gestapo- agent.
SpionageBerechting van mr. Hamer uit Algemeen Handelsblad, 17 oktober 1947.
SpionageBericht van plaatselijke commandant Bussum aan gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 9 over spionage- opleidingscentrum te Bussum, 3 april 1945.
SpionageBericht van plaatselijke commandant te Bussum aan gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 9 over Trott- Ninen, 9 april 1945.
SpionageBerichten en bevelen algemene Hoofdkwartier OD en Deltacommandant aan gewestelijke commandant XIX, september, november 1944.
SpionageBerichten en rapporten betreffende de Duitse bezetting van Zuid-Beveland. Afkomstig van majoor Van den Brandeler.
SpionageBerichten van OD Inlichtingendienst Bleiswijk, 6 maart – 27 april 1945.
SpionageBerichten van onder andere “G, R, B”, aan “E”, behorende tot archief Gewest XIII B, 2 februari – 25 april 1945.
SpionageBerichten van post dr. Bavinckschool, behorende tot archief Gewest XIII B, 11 maart – 30 april 1945.
SpionageBevel van commandant BS voor gewestelijke commandant- Strijdend Gedeelte 6, sectie 1-1, betreffende toestand aan het Ijsselfront en opdracht aan gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 6 de bruggen te beschermen over Apeldoorn, Dierense kanaal en bevordering tot stand komen verbinding tussen de Canadese troepen en paratroepen, 2 april 1945.
SpionageBevel van de BNS betreffende inlichtingen, 6 december 1944.
SpionageBevel van de BNS met richtlijnen voor de inlichtingendiensten BS, 6 december 1944.
SpionageBrief van de reservekapitein A. Hoekstra aan ZKH prins Berhard over functie van verbindingsofficieren, 19 april 1945.
SpionageBrief van de verbindingsofficier District Dordrecht aan het hoofd afdeling BS van de Staf BNS betreffende H. Evers, lid van de 17 Divisie, zijnde een verzetsorganisatie in Dordrecht. Hieraan toegevoegd rapporten, onder andere een verslag over de Weerwolfactie, spionnage en contra-spionnage, 2 augustus 1945.
SpionageBrief van generaal-majoor A.A. van Nijnatten aan majoor Van Houten over oprichting van een Inlichtingenbureau, voorloper Centraal Bureau Verbindingsofficier, 9 december 1944.
SpionageBrief van gewestelijk sabotagecommandant Gewest 9 betreffende mededelingen van een Flight Lieutenant Royal Air Force betreffende onder andere de toestand op het vliegveld te Uden, de electriciteitsvoorziening, telefonische verbindingen, booby-traps, 30 maart 1945.
SpionageBrief van hoofd afdeling BS aan commandant Vrijwilliger Hulp Korps over positie van vrouwelijk personeel bij de afdeling BS, 15 april 1945.
SpionageBrief van hoofd BI, luitenant-kolonel Somer aan mr. Van Houten inzake richtlijnen Inlichtingendiensten BS, 1 december 1944.
SpionageBrief van hoofd sectie 9 aan de minister van Oorlog betreffende opbouw en werkwijze van sectie 9, 16 juli 1945. Met bijlagen.
SpionageBrief van luitenant-kolonel Van Houten aan mevrouw H. Eggens te Vorden over verkenningstocht, 5 juni 1945.
SpionageBrief van mr. J. Meijnen aan hoofd sectie G VIII (krijgsgeschiedenis), betreffende onder andere generaal-majoor Hasselman, OD, bevrijding Eindhoven, 5 juni 1947.
SpionageBrief van P.Th. Matla aan gewestelijke commandant Breda over Matla’s werkzaamheden bij Nederlandse Arbeidsdienst ten behoeve van groep Albrecht. Aangehechte verklaringen, 11 november 1944.
SpionageBrieven van en aan hoofd afdeling BS. Staf BNS van algemene aard, b.v. instructies, convocaties, voedingsquesties en dergelijken, 26 november 1944 – 18 oktober 1945.
SpionageCirculaire betreffende herinneringsinsignes BS en korps onderscheidingstekenen Headquarters Canadian Forces in the Netherlands.
SpionageCorrespondentie van en aan ZKH prins Bernhard, Staf BNS van algemene aard: 16 februari – 2 oktober 1945.
vorige
12...5
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in