Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
195 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 195 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Kleine verzetsgroepen en organisatiesAantekeningen uit lijsten van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie betreffende Brummen (Woeste Hoeve), N. Noordhof uit Zwolle, studentenverzet (Raad van Negen), Leopold-Vindictief, Zwaantje, H.N. Schild-v.d. Linden, J. Rijks, A. ten Velden, M.H. Verwayen, E.F. Zeteel, G.E. Doornburg, S.L. Mariusama, z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesAantekeningen uit stuk aanwezig bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesAantekeningen uit verslag van onderhoud met F. Huson, Middelburg, betreffende Walcheren, Inlichtingengroepen in Zeeland, Belgische verzetsgroepen, onderduikers, OD, Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, Knokploegen, Nederlands Steun Fonds, illegale pers, Noord-Brabant, z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesAfschriften van uitgegane stukken, archief hoofd Staf BNS. Met inventaris, 16 - 31 augustus 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesBeknopt historisch overzicht van mijn werkzaamheden als verbindingsofficier voor de Staf BNS, door majoor ir. M. van de Beek, 28 september 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesBerechting van Delfzijl-Spiel. Kapitein Aben voor het gerecht. Verraad van verzetsgroep Zwaantje, krantenartikel, 13 juli 1949.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesBericht over “Vrij Holland”, november 1944.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesBoy-Ruys-Fonds, Groep Waller te Driebergen, Groep BR. Aantekeningen uit verslag van een onderhoud met J.M. Fentener van Vlissingen. Stuk bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesBrief van stichting Moderne Staatsgroep fonds te Sliedrecht, 7 juli 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesBrief van W. de Jager aan de plaatselijke commandant afdeling Laren betreffende groep Koekoek in Laren, 17 april 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesBrune-Van Dedem. “Brune, illegaal werker van formaat en … knecht van de Sicherheitsdienst”, krantenartikel, 13 maart 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesBurgerverzetsgroepen. Artikelen betreffende de begrafenis van J. van Bijnen (Frank) op de Algemene Begraafplaats te Driebergen, in Rotterdammer, Maasbode, Trouw, 25, 28, 30 juli 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesC.S. 6, Pickwick groep, Groep Oom, Groep Brandsma. Verklaring van H.Slurink te Aerdenhout voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 4 november 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesCirculaire over Communistische Partij Nederland betreffende colporteren, 20 april 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesComité Scholten, Groot Burger Comité, Vaderlands Comité. Afschrift van bijvoegsel bij aanwinstenlijst no. 7, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, afdeling archief, inv. no. 1, archief van de Nationale Adviescommissie van het Koninkrijk der Nederlanden, 1945, 25 november 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe Biesbosverbindingsgroep. In memoriam luitenant Hoogerheiden, krantenartikel, 12 december 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe Centrale Kunstenaarscommissie. Aantekeningen uit een stuk aanwezig bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie bureau mej.mr. Vollgraff, 4 juni 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe Geuzen Dertien maart 1941: “Achttien man voor een Duits vuurpeloton”, krantenartikel, 10 maart 1951.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe Geuzen, Stijkelgroep. Verklaring van ir. F.A.A. Daamen te Teteringen, afgelegd in de vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen, 18 november 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe Geuzen. Brieven van hoofd Centraal Afwikkelingsbureau der BNS over de positie van de Geuzenorganisatie, 15 april en 28 juni 1946.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe Geuzen. Stukken betreffende het District Rijnstreek, onder andere Woubrugge, 15 juni 1945 en z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe Geuzen. “De Geuzen”, artikel in Het Parool, 13 maart 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe Groene. Aantekeningen uit een bij Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Bureau mej. mr.Vollgraff aanwezig stuk over de verzetsgroep De Groene te Zwolle, z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe groep André, Koch, B.R. Aantekeningen van luitenant Van Ojen betreffende de Persoons Bewijs Centrale, uit een stuk bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, bureau mr.Vollgraff, 4 juni 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe Groep van Oom Alexander. Concept van de inleiding tot de OD brochure, afschrift, 31 januari 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe Groep Willem. Aantekeningen uit een stuk betreffende de Groep Willem berustende bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, bureau mr. Vollgraff, z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe Oranjewacht, Groep Erkens. Hoe de Nederlandse regering in Londen de bevrijding van Nederland verwaarloosd heeft, afschrift van een verslag van een lezing van ir. De Boer, gehouden te Dordrecht op 10 februari 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe Spartacus–groep te Alkmaar“Van Maarleveld staat terecht, Het “oprollen” van de “ Spartacus” – groep” [Alkmaar], artikel in Alg. Handelsblad, 12.6.47.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe Vonk. Uit de Vonk zal de Vlam oplaaien! Hoe onze Groningse groep streed, artikel in De Vlam, 28 mei 1949.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe Vrije Garde, vervolg 3, Nationale Concentratie, vervolg 4 Rapport over de werkzaamheden, de verhoudingen en de toestand in het District Rotterdam, Gewest XIV Moderne Staatsgroep District I, van de BNS voornamelijk OD, door districtscommandant Bewakingstroepen, mei 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe Vrije Garde. Stukken van Algemeen Hoofdkwartier OD, met name aan BNS, uit archief hoofd Staf BNS. Met inventaris. 12 september 1944 - 24 maart 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDe Witte Anjer. Stuk uit een bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Bureau mr. Vollgraff aanwezig stuk “De Witte Anjer”, z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesDienst Wim. Aantekeningen uit stuk aanwezig bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, onder andere over de Witte Brigade, z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesErkens-Wensink. Verklaring van mw. E.M. Bochove-Bruggeman voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 18 december 1950.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesFentenet van Vlissingen. Aantekeningen uit een stuk van Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, bureau mr. Vollgraff, Amsterdam, betreffende onderhoud met J.M. Fentener van Vlissingen, Utrecht, 22 oktober 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesFiat Libertas, Groep B.M. Verklaring van de reserve luitenant 1 J.J.Henny te ’s-Gravenhage afgelegd in de vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen op 8 november 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesFotokopieën van Koninklijke Besluiten betreffende toekenning van onderscheidingen 14 december 1949. Met inventaris, februari 1950.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesFoto’s van rapporten alsmede rapporten van P.W.A. Landman te Eindhoven betreffende zijn illegale activiteiten en aandeel in de bevrijding van het zuiden, 13 oktober 1944, 3 juli 1949.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesFrans Halsorganisatie. Uitgegane stukken BNS, Luci, behorende tot archief Gewest XI, 13 januari – 16 mei 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGeuzenactie. Aantekeningen gemaakt bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1940.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGeuzenactie. Stuk over geuzenactie, oktober 1940.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGeuzenorganisatie. “In memoriam Frits Rudolf Ruys, Marinus van der Stoep (Rob)”, artikel in De Zwerver, 6 februari 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGeuzenvendel. “Het Geuzenvendel”, krantenartikel, 6 mei 1950.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGod Oranje Nederland. Aantekeningen uit een bij Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie, bureau mr. Vollgraff, aanwezig stuk betreffende de groep: God Oranje Nederland te Alkmaar, 17 maart 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGod, Oranje, Nederland, Groep Ritmeester, Zwan van den Borch, Nationaal Comité Aantekeningen uit stukken aanwezig bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie betreffende het verzet in Den Helder, z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep André. De overval van ’s-Gravenmoer. Schets met een voor en naspel, z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep André. “De verzetsgroep André [uit de Langstraat]. Uitreiking van Amerikaanse onderscheidingen”, artikel in De Stem, 18 januari 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep André. “Jan de Rooij. Hoe een illegaal onschatbare diensten bewees”, artikel [betreffende Langstraat, Keizersveer, Sprang Capelle, Land van Heusden en Altena, verzetsgroep André], 16 december 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Barbara, Luctor et Emergo. Verklaringen van ritmeester G.A. van Borssum Buisman, H.G.I. baron van Tuyl van Serooskerken, G.F. Dalenoord, reservekapitein vlieger G. Sonderman voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, vooral over wijlen luitenant-kolonel C. Tonnet, 28 juni en 3 juli 1950.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Beukema Toe Water. Verklaring van de heer ir. F.K.T. Beukema Toe Water te Leiden, afgelegd in de vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen op 2 november 1948.
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in