Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
208 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 208 gevonden
TrefwoordBeschrijving
KP (Knokploegen)[Bekendmaking en programma] “Reünie Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers - Landelijke Knokploegen te Well op 14 en 15 augustus 1947”, artikel, z.d.
KP (Knokploegen)[Lijst] “Gevallenen uit de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers en de Landelijke Knokploegen”, artikel in De Zwerver, z.d.
KP (Knokploegen)Aanstellingsbrief waarin J.J.F. Borghouts wordt belast met het commando over de Stoottroepen BNS bezuiden de grote rivieren, stukken van Peter “Zuid” (luitenant-kolonel J.J.F. Borghouts), fotokopieën, 1944 - 1945.
KP (Knokploegen)Aantekeningen ontleend aan dossiers, betreffende het District Apeldoorn, ter inzage verkregen van kolonel Six en bestemd voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, [1952].
KP (Knokploegen)Aantekeningen ontleend aan stukken betreffende Gewest III (Drenthe) van de OD, ter inzage verstrekt door kolonel jhr. P.J. Six, [1951].
KP (Knokploegen)Aantekeningen uit een stuk berustende bij Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, bureau mw. mr. Vollgraff over Knokploegengroep van “oom Hein”, 17 juni 1948.
KP (Knokploegen)Aantekeningen uit het boek De Levensroman van Johannes Post door Anne de Vries, z.d.
KP (Knokploegen)Aantekeningen uit lijsten van aanwinsten van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, betreffende Westerbork, Leiden, Schiedam, Limburg, Broek op Langendijk, Vlodrop, Noord - Limburg en aangrenzend Duitsland, Roermond, Rotterdam, Noord-Holland, de Oranje-Garde, 1942 – 1945, 1947.
KP (Knokploegen)Aantekeningen uit verslag van een bijeenkomst van OD functionarissen uit Gewest XIV Rotterdam, 1 april 1948.
KP (Knokploegen)Afschrift van brief van luitenant-kolonel b.d. Th.A. Boeree aan kolonel jhr. P.J. Six betreffende onder andere OD, Knokploegen, Raad van Verzet, Ede, 5 juli 1947.
KP (Knokploegen)Afschrift van concept radiotoespraak op 29 juni 1946 van kolonel Ch. van Houten betreffende prins Bernhard, commandant Binnenlandse Strijdkrachten, z.d.
KP (Knokploegen)Afschrift van Koninklijk Besluit nr. 2 betreffende toekenning Bronzen Leeuw aan korporaal Liepke Scheepstra, 15 juni 1946.
KP (Knokploegen)Afschrift van Koninklijk Besluit nr. 2 betreffende toekenning Bronzen Leeuw aan reserve wachtmeester van het wapen der Artillerie, Jan Brasser, 15 juni 1945.
KP (Knokploegen)Archief reserve generaal-majoor J.R.J. Jans, voormalige commandant Gewest XIX, OD, BNS, Limburg, 1943 – 1947.
KP (Knokploegen)Artikelen betreffende de begrafenis van J. van Bijnen (Frank) op de algemene begraafplaats te Driebergen, in Rotterdammer, Maasbode, Trouw, 25, 28, 30 juli 1945.
KP (Knokploegen)Artikelen betreffende de voorlopige bijzetting van Marinus van der Stoep (Rob) en Frits Rudolf Ruys (Mackaay) op de algemene begraafplaats Crooswijk te Rotterdam, in Nationale Rotterdamsche Courant, Het Vrije Volk, Trouw, Maasbode, De Nieuwe Nederlander, 14 september 1946
KP (Knokploegen)Beschouwingen over de figuur en het werk van “Frank” en over taak van “Peter Noord”, z.d.
KP (Knokploegen)Brief van A. van der Holst, Eindhoven, namens Afwikkelingsbureau “Noord-Brabant Oost” aan majoor C. Verhoeff, militaire commissaris te Eindhoven, 1 oktober 1944.
KP (Knokploegen)Brief van commandant Knokploegen aan plaatselijke commandant betreffende verslag, 28 december 1944.
KP (Knokploegen)Brief van commandant Knokploegen “Frank” voor geheel Nederland aan Borghouts, afschrift, 28 september 1944 .
KP (Knokploegen)Brief van de stichting kinderhuis Wees een Zegen over bevindingen voor en na de bevrijding, 6 augustus 1947.
KP (Knokploegen)Brief van Dick Boer aan leden Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers en Knokploegen betreffende bepalen houding t.o.v. diverse organisaties na de bevrijding, z.d., alsmede uitnodiging, met agenda, voor het bijwonen van vergadering landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers en Knokploegen zuidelijke provincies op 2 januari (1945) te Eindhoven, alsmede adressenlijst Limburg, Gelderland, Noord-Brabant oost en west, Zeeland, z.d.
KP (Knokploegen)Brief van eerste-luitenant L. Röpcke, 2020 Canadian Detachment Troops, aan Nederlandse Militaire Missie, 33 Civil Affairs Unit, 91 Town Major, British Liberation Army, betreffende verhouding met Knokploegen, 21 oktober 1944.
KP (Knokploegen)Brief van gewestelijke commandant Gewest II over organisatie BNS in Gewest II, 17 mei 1945.
KP (Knokploegen)Brief van gewestelijke commandant I betreffende organisatie BNS in Friesland, 7 december 1944.
KP (Knokploegen)Brief van gewestelijkesabotagecommandant XVI betreffende organisatie BNS en de verhouding tussen OD, Knokploegen en Raad van Verzet, z.d.
KP (Knokploegen)Brief van J. van Amstel aan Wim Gerbrandy, 23 december 1945. Brief van Van Amstel aan BI, 21 december 1944. Brief van BI aan Van Amstel, met onsamenhangende bijlagen, 14 december 1944.
KP (Knokploegen)Brief van landelijke sabotagecommandant betreffende de taak van de Knokploeg en houding van de bevolking na “Dolle Dinsdag”, 23 december 1944.
KP (Knokploegen)Brief van reservekapitein M. Heynen, commandant voormalig vak IV, District Maastricht, OD, aan majoor S.P. van ’t Hof, Centraal Afwikkelingsbureau BNS, Utrecht. Met bijgevoegde stukken, 16 september 1944 - maart 3 juli 1946.
KP (Knokploegen)Brief van sergeant Van Os aan commandant BNS te Laren met klacht over toestanden in de BNS, 12 mei 1945.
KP (Knokploegen)Brief van Staf BNS aan de heer F. Jalink met 15 rapporten over de rol die de OD gespeeld heeft op de Veluwe, 3 juli 1945.
KP (Knokploegen)Brief van Stoottroepen der Koninklijke Patrouille, onder andere betreffende ontstaan, opbouw en wezen van Partizanen Actie Nederland, gewestelijk sabotagecommandant Peter [Zuid], Districtsleider, brigade “Blauwe Jagers”, fouten door “commissie van vijf” betreffende gearresteerde peronen, Eindhoven, 2 oktober 1944. Met bijlage betreffende nog in functie zijnde politiemannen, die gearresteerd en gevangengehouden dienen te worden.z.d.
KP (Knokploegen)Brief van “Frank” aan “Johny” (= “Peter Zuid” = Borghouts ), 2 november 1944, brief van “Peter Noord” (kapitein Burger) aan “Peter Zuid”, 19 en 24 januari 1945, brieven van “Peter Noord” aan “Peter Zuid”, 24 januari 1945, fotokopieën van stukken in het bezit van luitenant-kolonel Borghouts (zie aantekeningen voorin), 12 februari 1945.
KP (Knokploegen)Brief van “Frank” aan “Peter” over de gebeurtenissen in Nederland, 16 oktober 1944.
KP (Knokploegen)Brief, behorende tot archief BNS Laren, van plaatselijke commandant 3 (Laren) aan commandant Stoottroepen, betreffende onderscheidingstekenen Knokploegen, 15 mei 1945.
KP (Knokploegen)Circulaire van gewestelijk commandant 9 aan plaatselijke commandanten Hilversum, Bussum, Naarden, Weesp, Kortenhoef, Laren, Blaricum, Huizen, betreffende het zoveel mogelijk opnemen van alle illegale groepen in het driehoeksverband OD – Raad van Verzet - Knokploegen, 13 september 1944.
KP (Knokploegen)Circulaire van gewestelijke commandant IX betreffende richtlijnen voor sabotage, 22 december 1944.
KP (Knokploegen)Concept voor een artikel “Uit het verzet geboren” (niet geplaatst) in een der bladen voor de troepen in Indië, afkomstig van kolonel Van Houten, 1947.
KP (Knokploegen)Controleur door leden van de Knokploeg gedood, krantenartikelen, 7 en 12 juli 1945.
KP (Knokploegen)Dagorder waarbij generaal-majoor Koot, kolonel Six, overste Borghouts, korporaal L. Scheepstra worden benoemd tot Ridder 4e klasse Militaire Willemsorde, 26 augustus 1946.
KP (Knokploegen)De bevrijding van Enschede en omgeving door B.J. ter Kuile jr., oud-kringcommandant BNS Strijdend Gedeelte van Enschede, Haaksbergen en Losser, 1945.
KP (Knokploegen)De Knokploegen van Zwarte Kees. Zie 1973, z.d.
KP (Knokploegen)De Zwerver, 21 september 1945.
KP (Knokploegen)De Zwerver, 29 november 1947.
KP (Knokploegen)Dictaat van de voormalig gewestelijke commandant I, A. Meijer betreffende OD en geschiedenis BNS Friesland, 1 december 1950.
KP (Knokploegen)Diverse stukken behorende tot het archief van commandant District 3, van Gewest XI, 4 maart 1944 – 25 juni 1945
KP (Knokploegen)Dossier M.J.C. Hermans betreffende Duitse overval op “Liduina”. Verklaringen over Raad van Verzet (Lanker) in Overijssel, januari – september 1946.
KP (Knokploegen)Ernst Richard van Kempen gefusilleerd op 25 april 1945.
KP (Knokploegen)Extractrapport van jhr. mr. L. op ten Noort (Reinders) reserve eerste-luitenant der Artillerie, lid no. 303 van militaire en civiele berichtendienst “Packard”, afdeling Utrecht “Irene”, betreffende de geschiedenis en ontwikkeling van de BNS te Utrecht, Utrecht, 19 april 1945.
KP (Knokploegen)Formulier en rapport van aalmoezenier H.C.A. Baljon, 21 – 22 oktober 1947.
vorige
12...5
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in