Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
213 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 213 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Organisatie der BNSAanbiedingsbrief gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte XIV aan Staf ZKH prins Bernhard, bij voorlopige opgave sterkte manschappen, bewapening, geallieerde banden, wachtposten, Staf en Districten Vlaardingen/Westland, Voorne & Putten, Goeree & Overflakkee, Rotterdam, van Strijdend Gedeelte van Gewest XIV, 18 mei 1945.
Organisatie der BNSAantekening sergeant-majoor-instructeur gezagstroepen, G. Warrink, betreffende OD en Knokploegen, 31 mei 1946.
Organisatie der BNSAanwijzingen voor de commandant van te in oprichting zijnde onderdelen der BNS.
Organisatie der BNSAfschrift van rapport districtscommandant betreffende bestaande organisatie van de BNS District VII, Nijmegen, 9 juli 1945.
Organisatie der BNSAfschrift van rapport districtscommandant betreffende bestaande organisatie van de BNS District VII, Nijmegen, 9 juli 1945.
Organisatie der BNSAfschriften van en aantekeningen uit stukken ter inzage verstrekt door majoor A.A. Douw, voormalig intendant Staf BNS, 28 januari – 3 augustus 1945. Met inventaris.
Organisatie der BNSAlgemeen overzicht omtrent structuur en taken der BNS.
Organisatie der BNSAlgemene order BNS, luitenant-generaal prins Bernhard, betreffende verbod in BNS (Stoot- en Bewakingstroepen) op het bekleden van functies uit hoofde van militaire rangen, het gebruik van legerrangen, onderscheidingstekenen op burgerkleding en op te verstrekken uniformen (battle-dresses), z.d.
Organisatie der BNSAlgemene order van de BNS nr. 3 b inzake onderscheidingstekenen.
Organisatie der BNSAlgemene richtlijnen van de BNS.
Organisatie der BNSBeantwoording van een vragenlijst “ Questionaire for Dutch Resistance Leaders “door commandant Gewest 10, 30 mei 1945.
Organisatie der BNSBekendmaking van BNS aan de BNS, 8 november 1944.
Organisatie der BNSBespreking in London, 2e verslag van organisaties, 13 maart 1945.
Organisatie der BNSBespreking tussen majoor Boekkooi, majoor Schouten, majoor jhr. Van den Brandeler, kapitein Steegh en luitenant Frantzen, inzake grens tussen District Maastricht en Roermond inzake Districten, 28 februari 1945.
Organisatie der BNSBevel van BNS aan commandant BNS, commandant Strijdend Gedeelte, commandant Bewakingstroepen en gewestelijke commandant in Hilversum, Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, ‘s-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht inzake de bevelvoering in de BNS, 26 mei 1945.
Organisatie der BNSBevel van BNS inzake reorganisatie van de BNS in het algemeen en van de gewestelijke staven in het bijzonder, 31 mei 1945.
Organisatie der BNSBevel van Delta Centrum inzake opgave aantallen mensen, die bereid zijn wapenen te dragen, 22 september 1944.
Organisatie der BNSBM en commandant 3 BM over formatie van 2 Lichte Infanteriebataljoncompagnieën, 3 februari 1945.
Organisatie der BNSBrief (geen leden van de politie), 22 december 1944.
Organisatie der BNSBrief aan majoor van de Wall Bake, 18 december 1944.
Organisatie der BNSBrief majoor H.W.L. Frowein aan C.A. Bevelander, sectiecommandant BNS te Barendrecht, 25 juni 1945.
Organisatie der BNSBrief met hoofd: militaire Binnenlandse Strijden Gewest Eindhoven, 31 oktober 1944.
Organisatie der BNSBrief van Bep van Kooten aan kolonel Doorman inzake organisatie van de BNS in Noord-Limburg, 27 januari 1945.
Organisatie der BNSBrief van BNS BNS aan de gewestelijke commandanten der BNS betreffende overgang van de BNS in gezagstroepen, 24 juli 1945.
Organisatie der BNSBrief van commandant Bewakingstroepen Mijnstreek aan commandanten II, III Bewakingstroepen Mijnstreek betreffende formatie van twee Light Infantery Battalion compagnieën, 3 februari 1945.
Organisatie der BNSBrief van Delta West Noord Brabant aan plaatselijke commandanten over vorming BNS Stoottroepen, Bewakingstroepen en Grensbewakingsdienst, 3 november 1944.
Organisatie der BNSBrief van District V aan hoofd sectie XII betreffende voeding en sterkte sabotagegroepen, 6 februari 1945.
Organisatie der BNSBrief van gewestelijke commandant Bewakingstroepen XIV aan Staf BNS betreffende sterkteopgave BNS Rotterdam en aanvraag van banden, 17 mei 1945.
Organisatie der BNSBrief van gewestelijke commandant I aan de familie Douwe Egberts, Joure betreffende sterkte opgaven Districten van Gewest I, 1 juli 1945.
Organisatie der BNSBrief van Gewestelijke Staf 1, sectie 12 Friesland over organisatie van zijn sectie, 6 april 1945.
Organisatie der BNSBrief van hoofd afdeling BNS aan sous chef-staf Militair Gezag betreffende lijst van taken en de sterkte van de BNS per Gewest, 1 juli 1945.
Organisatie der BNSBrief van majoor Van Houten aan kapitein W.J. van Dijk onder andere over naam “ Bewakingstroepen” en indeling District Helmond, 10 oktober 1944.
Organisatie der BNSBrief van mr. J. Meijnen aan hoofd sectie G VIII (krijgsgeschiedenis), betreffende onder andere generaal–majoor Hasselman, OD, bevrijding Eindhoven, 5 juni 1947.
Organisatie der BNSBrief van plaatselijke commandant Bussum aan gewestelijke commandant IX met sterkte opgave van stoottroepen ten behoeve van plaatselijke commandant, 3 oktober 1944.
Organisatie der BNSBrief van Provinciaal commandant Bewakingstroepen te ’s-Hertogenbosch aan gewestelijke commandant over militaire taak bewakingstroepen en formering der bewakingstroepen in sectieën, compagnieen en bataljons, 10 november 1944.
Organisatie der BNSBrief van Sinten over organisatie BNS uit OD, Knokploeg en Raad van Verzet, 28 september 1944.
Organisatie der BNSBrief van Sloofer, afdeling BNS, 6 december 1944.
Organisatie der BNSBrief van Staf BNS aan de gewestelijke commandant BNS Groningen betreffende organisatie van de Gewestelijke Staf te Groningen, 25 mei 1945.
Organisatie der BNSBrief, behorende tot archief BNS Laren, van plaatselijke commandant Laren aan gewestelijke commandant Bewakingstroepen, betreffende Strijdend Gedeelte, plaatselijke Staf, brassards [armbanden], 16 mei 1945.
Organisatie der BNSBriefje van BNS aan majoor Verhoeff inzake het regelen van de effectief organisatorische als politieke krant van de verzetsorganisaties.
Organisatie der BNSCirculaire District I, hoofd sectie XII, aan alle gewestelijke commandanten betreffende oorlogsbuit, sterkte gevechtsgroepen en voeding, 19 april 1945.
Organisatie der BNSCirculaire van BNS, plaatselijk commando Hilversum, aan plaatselijke commandanten in het Gooi betreffende reisvergunningen, 7 juni 1945.
Organisatie der BNSCirculaire van chef-staf Militair Gezag, generaal majoor mr. H.J. Kruls, aan alle millitaire commissarissen betreffende het organiseren van de maatregelen welke tegen politiek verdachte personen dienen te worden getroffen in het nog te bevrijden gebied, 4 april 1945.
Organisatie der BNSCirculaire van commandant BNS de generaal Majoor H.Koot, inzake vacatures bij Staf BNS en KL, 19 mei 1945.
Organisatie der BNSCirculaire van commandant BNS, inzake richtlijnen voor sabotage, 27 december 1944.
Organisatie der BNSCirculaire van districtscommandant VIII, chef-staf, aan alle gemeentelijke commandanten betreffende taak artsen en ziekendragers in de staven, 14 maart 1945.
Organisatie der BNSCirculaire van gewestelijke commandant I aan districtscommandanten en sectiehoofden Gewestelijke Staf, betreffende reorganisatie BNS, 27 april 1945.
Organisatie der BNSCirculaire van gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 9 aan gewestelijk commandant Bewakingstroepen 9 en plaatselijke commandanten 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 8 betreffende paraat houden Strijdend Gedeelte en Bewakingstroepen alsmede controleren alarmeringssysteem, 30 april 1945.
Organisatie der BNSCirculaire van hoofd afdeling BNS, inzake militaire verklaring, organisatie BNS en bezoldiging, 1 juni 1945.
Organisatie der BNSCirculaire van Staf BNS betreffende reorganisatie Gewest XIII, 2 juni 1945.
vorige
12...5
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in