Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
204 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 204 gevonden
TrefwoordBeschrijving
ODAantekening inzake kwestie OD zendernet.
ODAantekeningen (niet ondertekend of gemerkt) over moeilijkheden bij de samenwerking in Laren (Noord-Holland).
ODAantekeningen inzake de april-mei staking 1943 met opmerkingen, naar aanleiding van de daarop gevolgde rede van de rijkscommissaris met betrekking tot het Nederlandse verzet, samengesteld door de reserve eerste-luitenant G.J. van Ojen, Ministerie van Oorlog, chef van de Generale Staf, sectie G.8 (Krijgsgeschiedenis), 19 mei 1948.
ODAantekeningen ontleend aan dossiers, betreffende het District Apeldoorn, ter inzage verkregen van kolonel Six en bestemd voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 1952.
ODAantekeningen ontleend aan stukken betreffende Gewest III (Drenthe) van de OD, ter inzage verstrekt door kolonel jhr. P.J. Six, 1951.
ODAantekeningen ontleend aan “De Tragedie van het dorp Putten” door luitenant-kolonel Th.A. Boeree.
ODAantekeningen uit een bij Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Bureau mej. mr. Vollgraff aanwezig stuk over de verzetsgroep De Groene te Zwolle, z.d.
ODAantekeningen uit een bij Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie bureau mej. mr. Vollgraff aanwezig stuk over “De Witte Anjer”.
ODAantekeningen uit een bij Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie, bureau mr. Vollgraff, aanwezig stuk betreffende de groep: God Oranje Nederland te Alkmaar, 17 maart 1948.
ODAantekeningen uit een dossier betreffende Gewest V (Achterhoek), Zutphen, Lochem, Borculo, Winterswijk, Doetinchem ter inzage verstrekt door kolonel Six, [1951].
ODAantekeningen uit een stuk van Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, bureau mr. Vollgraff, Amsterdam, betreffende onderhoud met J.M. Fentener van Vlissingen, Utrecht, 22 oktober 1947.
ODAantekeningen uit een verslag van een onderhoud met Mr.L.G. Wolf te Amsterdam, het stuk berust bij Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam.
ODAantekeningen uit het overleg van de Brochurecommissie OD met functionarissen uit het Gewest Friesland te Leeuwarden betreffende Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers en OD, Knokploegen, kraak te Joure, Santema en de Raad van Verzet, groep “Trouw”, fusie tot BNS, 27 augustus 1947.
ODAantekeningen uit stuk aanwezig bij het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie betreffende gesprek met M.F. Ferwerda inzake ontstaan en organisatie van de OD in Noord-Holland, z.d.
ODAantekeningen uit stuk aanwezig bij Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie bureau, mej. mr. Vollgraff, interview Van Koeverden.
ODAantekeningen uit stuk, aanwezig bij Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie over verzet in Zeeuwsch Vlaanderen. z.d.
ODAantekeningen uit stukken archief van het Algemeen Hoofdkwartier van de OD, betreffende de OD in west Noord-Brabant, juli 1941 – 30 november 1944, 20 december 1946.
ODAantekeningen uit verslag van een bijeenkomst van OD functionarissen uit Gewest XIV [Rotterdam, 1 april 1948.]
ODAantekeningen uit verslag van een onderhoud met J.M. Fentener van Vlissingen. Stuk bij Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
ODAantekeningen uit verslag van onderhoud met Jhr.J.P.Beelaerts van Blokland. Stuk bij Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
ODAantekeningen van luitenant G.J. van Ojen uit gegevens aanwezig bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, bureau mr. Vollgraff, betreffende onder andere Groep Haeck, het verzet in Den Helder, Groep Karel, Vrij Nederland, OD in Noord Holland, Utrechts Vervalsingsbureau, Nationaal Comité, De Geuzen, Verzetsgroep TD, [1948].
ODAantekeningen, ontleend aan een dossier “Rapporten geschiedschrijving Gewest XVIII” (Eindhoven), ter inzage gegeven door kolonel Six, alsmede afschrift van instructie van Gewest XVIII OD, waarnemend gewestelijk commandant, ir. G.H. Thal Larsen, betreffende functionering op uur U en daarna van de door OD samengestelde diensten, Eindhoven, 3 augustus 1945.
ODAfschrift concept van de inleiding tot de OD-brochure.
ODAfschrift van brief van luitenant-kolonel b.d. Th.A. Boeree aan kolonel jhr. P.J. Six betreffende onder andere OD, Knokploegen, Raad van Verzet, Ede, 5 juli 1947.
ODAfschrift van concept radiotoespraak op 29 juni 1946 van kolonel Ch. Van Houten betreffende prins Bernhard, commandant BNS, z.d.
ODAfschrift van Koninklijk Besluit no. 6 betreffende toekenning Bronzen Kruis aan de tijdelijk benoemde reservemajoor voor Algemene Dienst, mr. C.J.F. Caljé, 24 augustus 1946.
ODAfschrift van rapport, voor HM de Koningin, gebaseerd op de vertrouwelijke nota inzake de illegaliteit in Nederland van mr. dr. G.J van Heuven Goedhart, gedateerd juni 1944, Londen, 26 augustus 1944.
ODAfschriften van jaarrapport 4-VIII Bewakingstroepen Alblasserdam (1 mei 1944 – 5 mei 1945), 2 juli 1945, jaarrapport van commandant 2 Compagnie Bewakingstroepen Leerdam, juni 1945, rapport districtscommandant Bewakingstroepen District 7, augustus 1945, jaarrapport commandant 5 Compagnie Bewakingstroepen te Giessendam, juli 1945, jaarrapport commandant 1 compagnie Bewakingstroepen te Gorinchem, 23 juni 1945, overzicht door commandant 4-VII Bewakingstroepen betreffende organisatie van de compagnie, 2 juli 1945.
ODAlgemene bekendmaking nr. 1 (over positie van OD).
ODArchief reserve generaal majoor J.R.J. Jans, voormalige commandant Gewest XIX, OD, BNS, Limburg, 1943 – 1947.
ODArchief, incompleet, van de plaatselijke commandant BNS Moordrecht, 1943 – 1945. Met inventaris.
ODBericht van districtscommandant 2 aan gewestelijke commandant 19 over houding Communistische Partij Nederland, 31 juli 1944.Bericht van AHK-OD, 6 september 1944. Bericht van gewestelijke commandant 19 over brassards en blauwe banden, 13 september 1944.
ODBerichten en bevelen Algemeen Hoofdkwartier OD en Delta –commandant aan gewestelijke commandant XIX, september, november 1944.
ODBeschouwingen over de figuur en het werk van “Frank” en over taak van “Peter Noord”.
ODBetoog van commandant Bewakingstroepen Sectie nr. 12 betreffende reorganisatie BS inhoudende; kritiek op plan tot splitsing in de Gewesten van de commando’s voor Strijdend Gedeelte en Bewakingstroepen, met bijlage opheffing OD, voordracht benoeming gewestelijk commandant Bewakingstroepen, 27 maart 1945.
ODBrief van Algemeen Hoofdkwartier van de OD aan gewestelijke commandant 19 over optreden als en oprichting Stoottroepen van de OD, 13 september 1944.
ODBrief van de BNS aan Mr. Bloemers Gewestelijke Staf Bewakingstroepen te Middelburg (over functie gewestelijke commandant en gebruik van de aanduiding BNS-OD), 21 december 1944. Brief van gewestelijke commandant OD aan hoofd afdeling BNS over verhouding OD tot BNS in Zeeland, 28 december 1944.
ODBrief van gewestelijke commandant Gewest II over organisatie BNS in Gewest II, 17 mei 1945.
ODBrief van J.van Amstel aan minister Gerbrandy, 23 december 1945. Brief Van Amstel aan BI, 21 december 1944.Brief van BI aan Van Amstel met onsamenhangende bijlagen, 17 december 1944.
ODBrief van kolonel Six aan luitenant-kolonel Boeree over benoemingen van gewestelijke commandant OD in 1944 in het bijzonder “Piet van de Veluwe”, 9 oktober 1950.
ODBrief van majoor Van Houten aan kapitein W.J.van Dijk, onder andere over naam bewakingstroepen en indeling District Helmond, 10 oktober 1944.
ODBrief van mr. J. Meijnen aan hoofd sectie G VIII (krijgsgeschiedenis), betreffende onder andere generaal-majoor Hasselman, OD, bevrijding Eindhoven, 5 juni 1947.
ODBrief van reservekapitein M. Heynen, commandant voormalig vak IV, District Maastricht, OD, aan majoor S.P. van ’t Hof, Centraal Afwikkelingsbureau BNS, Utrecht, met bijgevoegde stukken, 6 september 1944 – maart 3 juli 1946.
ODBrief van “Frank” aan “Johny” (= “Peter Zuid” = Borghouts ), 2 november 1944, brief van “Peter Noord” (kapitein Burger) aan “Peter Zuid”, 19 en 24 januari 1945, brieven van “Peter Noord” aan “Peter Zuid”, fotokopieën van stukken in het bezit van luitenant-kolonel Borghouts (zie aantekeningen voorin), 12 februari 1945.
ODBrieven inzake instructies voor de OD.
ODBrieven inzake positie rechten en plichten tegenover de staat van OD-ers, 16 november 1943.
ODBrieven van AHK-OD inzake bewaking van militaire inrichtingen, inventaris materiaal en voorraden, 27 september 1943.
ODBrieven van de gevalmachtigde van K.H. aan gewestelijke commandant Bewakingstroepen BNS te s-Hertogenbosch, 30 oktober 1944.
ODCirculaire van gewestelijk commandant 9 aan plaatselijke commandanten Hilversum, Bussum, Naarden, Weesp, Kortenhoef, Laren, Blaricum, Huizen, betreffende het zoveel mogelijk opnemen van alle illegale groepen in het driehoeksverband OD-Raad van Verzet-Knokploegen, 13 september 1944.
ODCirculaire van gewestelijk commandant IX aan plaatselijke commandanten betreffende dagelijkse rapporten, journaals, dagboeken, geschiedschrijving, onderscheidingstekenen voor functionarissen OD, die in mei 1940 niet in militaire dienst waren, rangonderscheidingstekenen voor militairen in burger, 1 juli 1944.
vorige
12...5
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in