Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
195 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 195 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Brandsma. Verklaringen van J.M. Peters te Roosteren, G.A.M. Smeets te Venlo, HM Peek te ‘s-Gravenhage, A.J.H. Wijnen te Sittard, voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, met name betreffende prof. dr. P. Timmermans te Nancy, 15 mei, 5 juni 1950.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Dankers, Groep De Hoogh. Rapport van waarnemend gewestelijke commandant te Breda over splitsing stoot- en bewakingstroepen, 19 november 1944.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Dankers. Rapport van de verbindingsofficier ir. M.van de Beek over optreden van Dankers commandant compagnie Stoottroepen te Vught, 12 december 1944.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep De Haas, Vrije Groepen Amsterdam. Aantekeningen uit verslag van onderhoud, stuk bij Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, met F. van Eugen, Laren, betreffende Lex Althost, Arbeiderspers, groep De Haas, Amsterdamse Boek en Courant Maatschappij, februaristaking, joods personeel, Varieté, Lou Lichtveld, Sezop, persoonsbewijzen (centrale), G.J. van der Veen, z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Erkens. Verklaringen van W.A. van Wijlen, J.C. v.d. Waals, J.H. Broedelet, 18 december 1950.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Feith-Reuchlin en groep E.W. de Jonge. Verklaring van L. Pot voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, waarin melding wordt gemaakt van de groep Feith-Reuchlin en E.W. de Jonge, 2 november 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Gerbrands. Rapport van luitenant van Ojen, 9 april 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Gerritsen, Groep Van Delden Verslag bijeenkomst Brochurecommissie met medewerkers van Gewest IV, Zwolle, 15 december 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Haeck, het verzet in Den Helder, Groep Karel, Vrij Nederland, OD in Noord Holland, Utrechts Vervalsingsbureau, Nationaal Comité, De Geuzen, Verzetsgroep TD. Aantekeningen van luitenant Van Ojen uit gegevens bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, bureau mr. Vollgraff, betreffende onder andere Groep Haeck, het verzet in Den Helder, Groep Karel, Vrij Nederland, OD in Noord Holland, Utrechts Vervalsingsbureau, Nationaal Comité, De Geuzen, Verzetsgroep TD, 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Harry. Verklaring van ir. Th.Ph. Tromp, Eindhoven, voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 22 november 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Kalsbeek in Den Oever. Aantekeningen uit stuk aanwezig bij het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie betreffende gesprek met M.F. Ferwerda inzake ontstaan en organisatie van de OD in Noord - Holland, z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Kees Verklaring van mevrouw Douwes-Raden Adjeng Dewatya Noto Soeroto voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 18 november 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Kempenaar vaartuigendienst. Notulen vergadering hoofdverbindingsofficieren, 4 juli 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Kempenaer. Vaartuigendienst te Amsterdam, 3 juli 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Kers en Groep L 63. Verklaring van reserve luitenant 1, H. Deinum, Wassenaar voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 21 oktober 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Koch, Groep Rinus, Groep Zwaantje, Groep Blauw, Vrij Nederland, Verklaring van mr. A.B.J. Koch voor de Commissie Militaire Onderscheidingen op 25 oktober 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep L 63, Groep Luctor et Emergo. Verklaring van reservekapitein J. de Geus te Wassenaar, afgelegd in de vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen, 4 november 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep L 63. Verklaring afgelegd door de heer Houck te ’s-Gravenhage in de vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen, november 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep L 63. Verklaring van ir. M. Vader te ’s-Gravenhage voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 21 oktober 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Landstorm te Wieringermeer. Aantekeningen uit stuk bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Meenhorst. Koninklijk Besluit ter onderscheiding van H. Meenhorst, 11 mei 1950.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Mekel-Schoemaker, Groep Oom Alexander, jhr. Schimmelpenninck Rapport betreffende hetgeen mij van de OD in Nederland bekend is en enkele andere bijzonderheden, door mr. C.H.J.F. van Houten, 16 juni 1943.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Mekel. Stuk uit een bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Bureau mr. Vollgraff aanwezig stuk over Groep Mekel, z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Miki. Stukken ontvangen van ir. Th.P. Tromp te Eindhoven betreffende groep Miki en de GDN, 11maart 1946 – 18 oktober 1950.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Overwijn, Groep Rinus. Verklaring van kolonel jhr. P.J. Six voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 28 oktober 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Peggy, Groep van Hattum, Groep Natura, Groep Kees.Verklaring afgelegd door H.J. de Koster, Wassenaar, in vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen, 2 november 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Penders. Bijeenkomst van de Brochurecommissie met voormalige leden Gewest XIII, OD, ’s-Gravenhage, 7 oktober 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Pietab, Groep Somer. Verklaring van mr. F.J.W.A. Albers Pistorius voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 6 november 1950.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Rinus, groep Knok Ploeg Nederland. Brief over de provocateur Van Oort te Doorn, 16 januari 1944.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Rinus,Groep Wim. Verklaring van ir. J.F. Overwijn voor de Commissie Militaire Onderscheidingen op 25 oktober 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Rinus. Koninklijk Besluit betreffende toekenning van onderscheiding aan G.A.J. Vandermeerssche.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Rinus. Verklaring afgelegd door J.C. van Niftrik sr. te Putte (Noord-Brabant) in de vergadering Commissie Militaire Onderscheidingen, 9 september 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Rinus. Verklaring van mr. J. Le Poole te Noordwijk, afgelegd in de vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen, 25 oktober 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Sampon, Groep Frans Oonk. Brief van gewestelijke commandant Gewest II over organisatie BNS in Gewest II, 17 mei 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Siem. Verklaring van S.P.P. de Man voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 27 april 1950.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Stijkel, Toespraak van ir. H. Glazenburg gehouden in de Grote of Sint Jacobskerk te ’s-Gravenhage ter gelegenheid van de herdenkingsdienst voor de 43 gevallenen der Stijkelgroep en in hen, voor allen die vanwege het verzet in het buitenland zijn omgekomen, 1 augustus 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Stijkel. De herdenking der Stijkelgroep; onder hen bevonden zich Zaankanters, krantenartikelen, 6 augustus 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Ter Galastin. Brief van Raad van Verzet aan de Nationale Documentatiedienst betreffende de werkzaamheid van W. Thomas, 15 mei 1946.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Trouw. Aantekeningen uit het overleg van de Brochurecommissie OD met functionarissen uit het Gewest Friesland te Leeuwarden betreffende Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers en OD, Knokploegen, kraak te Joure, Santema en de Raad van Verzet, groep “Trouw”, fusie tot BNS, 27 augustus 1947.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep van Albers Pistorius. Verklaring van mr. B.HM Luykx voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 6 november 1950.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep van André, Groep van Frits. Verklaring van ir. B. van Dam te Wassenaar afgelegd voor de Commissie Militaire Onderscheidingen op 8 november 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep van Broeder Joseph. Verklaring van A.A. van Amerongen voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 17 mei 1951.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep van Hapert. Enkele gegevens over de groep van Hapert, krantenartikel, 23 januari 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep van Hattem. Verklaring van H.L. v.d. Tuuk voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 16 november 1950.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep van Hattem. Verklaring van kolonel W.Ch.J.M. van Lanschot te Wassenaar afgelegd voor de Commissie Militaire Onderscheidingen op 28 oktober 1948.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Van Paaschen. Verklaringen van C.J. van Paaschen, R. Zwolsman en B.J. Fick-Gemmeke voor de Commissie voor Militaire Onderscheidingen, 24 november 1949.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep van Spanje. Extractrapport van jhr. mr. L. op ten Noort (Reinders) reserve eerste-luitenant der Artillerie, lid no. 303 van militaire en civiele berichtendienst “Packard”, afdeling Utrecht “Irene”, betreffende de geschiedenis en ontwikkeling van de BNS te Utrecht, Utrecht, 19 april 1945.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep van Velzen te ‘s-Gravenhage (blz. 113), groep Korps Admiraal Doorman (blz. 116) Pleitnota van mr. A. Mout betreffende R. Zwolsman. Zitting van het Bijzonder Gerechtshof te ’s-Gravenhage. Met bijlagen, 6 november 1946.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Vorrink. Aantekeningen uit verslag van onderhoud met Jhr. J.P. Beelaerts van Blokland. Stuk bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, z.d.
Kleine verzetsgroepen en organisatiesGroep Vorrink. Verslag van een onderhoud met jhr. J.P. Beelaerts van Blokland, 27 april 1948.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in