Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
289 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 289 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van districtscommandant IX aan de gewestelijke commandant BNS te Leeuwarden betreffende bevoegdheden, 16 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van districtscommandant VI aan districtscommandant VIII betreffende Doeke Odinga te Lions of Baard, 3 januari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van districtscommandant VIII aan districtsoperatieleider VIII betreffende bespreking operatieplan Arnoud, 26 janusari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van districtscommandant VIII aan Hoofd sectie X, districtscommandant V betreffende luxe auto voor districtscommandant VIII, 24 januari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van districtscommandant VIII aan hoofd sectie XII betreffende fusilleren van landwachter Sijtsema, 14 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van districtscommandant VIII aan sectie IV betreffende militaire inlichtingen overzicht bezettingstroepen, 9 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van geallieerden aan BNS Friesland betreffende hulp van BNS Friesland aan geallieerden, 30 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van geallieerden betreffende reorganisatie BNS in Friesland, 4 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van geallieerden betreffende taken BNS Friesland ter ondersteuning van de geallieerden, 5 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van Gewest Friesland, commandant District IX, aan hoofd afdeling BNS, betreffende bouw noodbrug bij Oudeschouw over de Wetering, Akkrum, 1 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van Gewest I Friesland aan majoor Borghouts betreffende overgang BNS naar andere onderdelen, 27 juni 1945
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van Gewest I Friesland betreffende organisatie BNS, 23 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant 1 aan hoofd sectie XII betreffende codeschrift, 20 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant BNS Friesland aan opperbevelhebber BNS betreffende ontslagaanvrage schrijver, ontwapening BNS, Harlingen, Militair Gezag, 13 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant Friesland met verzoek tot ontslag, 13 mei 1945. Brief van hoofd afdeling BNS aan gewestelijke commandant Friesland als antwoord op 1, 24 mei 1945.Brief van gewestelijke commandant Friesland waarin deze zijn ontslagneming intrekt, 4 juni 1945. Brief van chef-staf Gewest Friesland aan chef-staf opperbevelhebber der BNS te Apeldoorn, 5 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant I aan alle districtscommandanten betreffende organisatie BNS in Friesland, 7 december 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant I aan alle gemeentelijke commandanten District VIII betreffende taken BNS in District VIII Gewest I, 20 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant I aan de familie Douwe Egberts, Joure betreffende sterkte opgaven Districten van Gewest I, 1 juli 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant I aan districtsadminstrateurs Gewest I betreffende aanwijzingen administratie, 11 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant I aan districtscommandant VIII betreffende aantal en soort geallieerden en buit gemaakte wapens in gebruik bij districtscommandant VIII, 26 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant I aan districtscommandant VIII betreffende operatieplannen districtscommandant VIII, 25 december 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant I aan districtscommandant VIII betreffende opgave van aantal en soort wapens in District VIII, 27 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant I aan districtscommandant VIII betreffende sabotage spoorweg Harlingen en Leeuwarden, 21 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant I aan hoofd sectie XII in District X betreffende indeling Gewest I, 22 februari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant I aan hoofd sectie XII waarbij het gebruik van code naar voren komt, 28 januari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant I BNS aan District VIII betreffende benoeming van districtsoperatieleider BNS en toetreding van groep blauw van OVW-ers in de BNS als gevechtsgroep, 7 december 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant I Friesland over hulp aan gedupeerden, 24 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant I, A. Meyer, aan BNS, betreffende intrekking ontslagaanvrage schrijver, 4 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant OD betreffende OD aldaar, 9 september 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke commandant OD Gewest I betreffende aanvulling en wijziging op instructie districtscommandant en OD, z.d.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke sabotageleider aan districtscommandant VIII betreffende bewaking kust Groningen en Friesland door Friese BNS, 21 april 1945
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van gewestelijke sabotageleider aan districtscommandant VIII betreffende scheepvaartsabotage, 22 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van Gewestelijke Staf I sectie XII over intendant Stoottroepen Groningen over bevoorrading, 23 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van Gewestelijke Staf sectie II aan districtscommandanten, 28 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van Gewestelijke Staf sectie XII aan districtscommandant V over kraken van vet en kaas, alsmede over verhouding BNS en Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, 13 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van Gewestelijke Staf sectie XII over het buit maken, 6 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van Henk Visser aan gewestelijke commandant I betreffende verdeling Gewest I, 23 februari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van hoofd aanmeldingsbureau voor OVW-ers Harlingen, reservekapitein J. Postma, aan OVW-ers, betreffende opgave voor expeditionaire macht, 10 augustus 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van hoofd afdeling BNS aan de heer S. Camping betreffende zijn benoeming tot hoofd Gewestelijk Afwikkelingsbureau der BNS Gewest I, 7 augustus 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van hoofd afdeling BNS aan sous chef-staf Militair Gezag betreffende lijst van taken en de sterkte van de BNS per Gewest, 1 juli 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van hoofd afdeling sectie IX Sociale Zaken Gewest I aan Afwikkelingsbureau District VII betreffende verzorging gewonde en zieke leden BNS en nagelaten betrekkingen, 5 augustus 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van Hoofd sectie III aan districtscommandant VIII betreffende maatregelen om fouten en tijdverlies in de doorzending van poststukken te voorkomen, 23 december 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van hoofd sectie III aan districtscommandant VIII betreffende post en ordonnansdienst naar de Districten in Gewesten die nog niet volledig bevrijd zijn, 17 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van hoofd sectie III aan hoofd sectie XII betreffende codering, 28 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van hoofd sectie III aan hoofd sectie XII betreffende postadressen, 9 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van hoofd sectie III District IV Gewest I over op de vijand buitgemaakte loopvarkens, 18 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van hoofd sectie IX aan commandant BNS Gewest I betreffende benoeming van de heer Bultsma tot leider Gewestelijk bureau, 5 juli 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van hoofd sectie XI BNS aan Afwikkelingsbureau BNS District 1 te Dokkum betreffende de uitreiking van een herinneringsteken, 18 september 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van hoofd sectie XII aan de districtscommandant betreffende opgave sterkte en verstrekking in natura, 30 januari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van hoofd sectie XII District 1 aan alle gewestelijke commandanten betreffende intendance en voeding BNS, 19 april 1945.
123...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in