Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
276 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 276 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSAanbiedingsbrief hoofd Centraal Bureau Militaire Opleiding, majoor Special Forces, J. Staal, aan onder andere chef-staf BNS, kolonel P.L.G. Doorman, bij ontbrekende kopie weekrapport gewestelijke trainingsofficier Friesland, eerste-luitenant de Koning, 30 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSAanbiedingsbrief van waarnemend districtscommandant X (Leeuwarden), E. Wassenaar, aan BNS in afwikkeling, Hoofdkwartier Apeldoorn, bij ontbrekende kaarten en lijst betreffende personen welke in aanmerking komen voor het Herinneringsinsigne,15 november 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSAantekeningen uit het overleg van de Brochurecommissie OD met functionarissen uit het Gewest Friesland te Leeuwarden betreffende Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers en OD, Knokploegen, kraak te Joure, Santema en de Raad van Verzet, groep “Trouw”, fusie tot BNS, 27 augustus 1947.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSAantekeningen uit: 5 Canadian Light Anti-Aircraft Regiment, Regimental history World War II, 8 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSAanwijzing van hoofd sectie III Gewest Friesland om codevierkanten te vernietigen, 11 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSAdvertentie. Bovendien brief over Ggezagsbataljons en Llichte Infanteriebataljons, 24 augustus 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSAfschrift brief commandant kaderschool no. 5, instruction compagny, Centraal Bureau Militaire Opleiding, reservekapitein L. Tas, aan commandant Gewest I te Leeuwarden, betreffende kleding en uitrusting leerlingen voor de kaderschool Hooghalen, 10 juli 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSAlgemene consignes voor de wacht Burmaniahuis, 23 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBevrijding van Harlingen. Stukken betreffende Ministerialrat Ross, tijdens de Duitse bezetting Beauftragte des Reichskommissars in Friesland, 18 en 25 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief aan alle districtsoperatieleiders betreffende het dragen van rangonderscheidingstekens, 2 november 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief aan BNS van chef-staf Gewest I betreffende personalia, 1 augustus 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief betreffende gegevens gaarkeukens op het platteland, z.d.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief betreffende Militairy Parade and Thanksgiving Service te Leeuwarden op zondag 13 mei 1945, 10 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief betreffende rantsoenering BNS, 29, 30 en 31 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief BNS, hoofd Centraal Bureau Militaire Opleiding, majoor Special Forces, J. Staal aan gewestelijke commandant, Gewest I, betreffende kadercursussen op de kaderschool nr. 5 te Hooghalen, 7 juli 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief Gewestelijke Staf, chef-staf BNS, aan Bewakingscompagnie vliegveld (voormalig 3 compagnie Coast-Guard), betreffende liquidatie genoemde compagnie, OVW-ers, Militair Gezag, hulppolitie, 3 juli 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief gewestelijke trainingsofficier, Gewest Friesland, aan BNS, hoofd afdeling Centraal Bureau Militaire Opleiding, 6 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief gewestelijke trainingsofficier, Gewest Friesland, N.J. de Koning te Oosterwolde, aan BNS, hoofd afdeling Centraal Bureau Militaire Opleidingen te Apeldoorn 9 juli 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief gewestelijke trainingsofficier, Gewest Friesland, N.J. de Koning, aan BNS, hoofd afdeling Centraal Bureau Militaire Opleidingen te Apeldoorn 9 juli 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief hoofd afdeling BNS, luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten, aan o.a. gewestelijke commandanten I – XIV, betreffende uitzending naar Indië, 27 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief over de taak van de BNS, z.d.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van Algemeen Hoofdkwartier OD aan gewestelijk commandant I (Friesland), betreffende organisatie, afwerpterreinen, radio, berichten, telefonische verbindingen, verbindingen OD te Groningen en te Assen, code, 6 oktober 1944, alsmede rapport van Algemeen Hoofdkwartier OD, betreffende twee inlichters, Gaele de Vries, Krijn Jansen, Charles v.d. Berg, organisatie verzet Friesland, bewapening, de heer B., gewestelijk commandant, zender te Leeuwarden, code – officier, arrestaties te Groningen, Dijksterhuis alias Klein, arrestaties te Assen, correspondentieadres voor koeriers, 9 oktober 1944
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van BNS aan hoofd Afwikkelingsbureau Friesland, 11 augustus 1945. Brief van Ministerie van Landbouw en Visserij betreffende klachten over vleesvordering door commandanten Kampen, Fochtelo en Donkersloot, en 1 augustus 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van BNS, Gewest I, sectie documentatie aan alle Districten en sectiehoofden van de Gewestelijke Staf betreffende materiaalverzameling voor documentatie Friesland, 31 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van chef Gewestelijke Staf (Oom Piet) aan sectie XII betreffende aanvragen bonkaarten, 27 februari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van chef Gewestelijke Staf I aan alle districtscommandanten betreffende zuivering BNS, 16 juni 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van chef-staf BNS aan districtscommandant betreffende incidenten met vuurwapens in Leeuwarden, 9 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van chef-staf BNS aan districtscommandant VIII betreffende het gebruik van vuurwapenen, 9 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van chef-staf Gewest I betreffende inzet voor Nederlands Indië van Friese BNS, 3 juli 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van chef-staf Gewest I, kapitein Camping aan districtscommandant betreffende tijdelijk met verlof sturen van OVW-ers, 9 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van chef-staf gewestelijke commandant I aan hoofd Staf BNS betreffende terechtstellingen door Duitsers, 18 juli 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van commandant District VIII aan sectie XII betreffende benoeming in District VIII, 24 februari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van commandant kustwacht BNS, Ganzinga, aan gewestelijke stafleider, Leeuwarden, betreffende ontheffing J.H. Wellink van functie area commandant, 16 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van commandopost 8 aan hoofd Sectie XII, Staf VIII betreffende post, koeriers en ordonnansdiensten, 1 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van commandopost VIII betreffende militaire inlichtingen, 24 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van de commissaris van de provincie Friesland aan de burgemeesters in de provincie betreffende de arbeidsinzet, 6 december 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van de districtsoperatieleider aan alle gemeentelijke commandanten c.q sectie- en groepscommandanten en sabotagegroepen betreffende verzorging wapens, 24 januari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van de gewestelijke commandant I betreffende het sturen van Russische, Franse, Belgische en Poolse krijgsgevangenen naar de Field Security, 20 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van de militaire commissaris in de provincie Friesland aan gewestelijke commandant BNS Friesland betreffende overname bewakingstaken door Militair Gezag van BNS, 14 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van Delta Friesland aan Delta commandant, 28 oktober 1944.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van District V aan hoofd sectie XII betreffende voeding en sterkte sabotagegroepen, 6 februari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van District VI aan hoofd sectie XII betreffende extra voeding sabotagegroepen, 16 januari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van District VIII aan hoofd sectie XII betreffende opgeslagen levensmiddelen in District VIII, 2 maart 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van districtscommandant I aan de gemeentelijke commandant betreffende distributie voeding BNS, 25 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van districtscommandant I, Dokkum, aan Gewestelijke Staf, sectie XII, Leeuwarden, betreffende oorlogsbuit in District I. Dokkum, Ferwerderadeel, Hallum, Dantumadeel, Rinsumageest, Oostdongeradeel, Oostmahorn, Westdongeradeel, Holwerd, Nes, Kollumerland, 17 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van districtscommandant I, hoofd sectie XII aan hoofd sectie XII Gewest I betreffende voeding BNS, 5 april 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van districtscommandant IX aan de gewestelijke commandant BNS te Leeuwarden betreffende bevoegdheden, 16 mei 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van districtscommandant VI aan districtscommandant VIII betreffende Doeke Odinga te Lions of Baard, 3 januari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van districtscommandant VIII aan districtsoperatieleider VIII betreffende bespreking operatieplan Arnoud, 26 janusari 1945.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSBrief van districtscommandant VIII aan Hoofd sectie X, districtscommandant V betreffende luxe auto voor districtscommandant VIII, 24 januari 1945.
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in