Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Van vrijdag 2 t/m maandag 5 december is het reserveren van archiefstukken en aanmaken van profielen door werkzaamheden niet mogelijk. Actuele informatie vindt u in het nieuwsbericht

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
9 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 9 gevonden
TrefwoordBeschrijving
InstructiesBerichten en bevelen van Districtscommando Delft, sectie I-1, 20 oktober 1944 – 26 april 1945.
InstructiesRapport van districtscommandant Delft betreffende militaire versterkingen in District Delft, alsmede circulaire van gewestelijk commandant Strijdend Gedeelte XIII (Peter Noord) aan alle districtscommandanten betreffende algemene instructie voor leden BNS, alsmede circulaire van militaire commissaris voor Leiden, majoor mr. F.P.E. Bloemarts, aan onder andere plaatselijke Districtcommandant te Delft, betreffende het verbod te beschikken over door de Duitsers achtergelaten inrichtingen en voorwerpen, 16 april – 26 mei 1945.
InstructiesRichtlijnen betreffende optreden Strijdend Gedeelte BNS, behorende tot archief Gewest XIII B, 9 april 1945.
InstructiesStukken behorende tot archief BNS, Gewest XIII B, 3 april – 7 mei 1945.
InstructiesStukken behorende tot archief sectie III C, Gewest XIII B, betreffende bewapening, 12 juni 1945 – 25 juni 1945.
InstructiesStukken behorende tot archief Strijdend Gedeelte, Gewest XIII B, 3 april – 6 juni 1945.
InstructiesStukken van Sectie I-2 van Gewest XIII B, betreffende, instructies, opgave personeel, opleiding, oprichting Zuiveringscommissie voor de BNS, parades, recrutering manschappen voor bezetting van Duitsland en voor de oorlog in Insulinde, toetreding OVW-ers tot de KL, verlofregeling, 15 mei – 10 juli 1945
InstructiesUitgegane bevelen van sectie I-1, Gewest XIII B, 11 mei – 19 juli 1945.
InstructiesUitgegane stukken van sectie III, Gewest XIII B, 6 april – 14 mei 1945.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in