gahetNA in het Nationaal Archief

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
126 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 126 gevonden
TrefwoordBeschrijving
Noord-Holland NoordAanbiedingsbrief van Hoofdkwartier Gewest XI, sectie 3c, officier van bewapening, bij onder andere (niet aanwezige) wapenstaten compagniën en bataljons, 4 juli 1945.
Noord-Holland NoordBrief van Deltacentrum aan onder andere commandanten gewestelijke Delta’s betreffende aanstelling commandant BNS, Stoottroepen en Bewakingstroepen, 25 oktober 1944, alsmede brief van Deltacentrum [de commandant Knokploegen, chef-staf OD, commandant Raad Van Verzet] aan alle gewestelijke commandanten Strijdend Gedeelte BS, 5 – 25 november 1944.
Noord-Holland NoordBrief van gewestelijke commandant BNS Gewest XI, sectie I-6, aan commandant Bewakingstroepen, betreffende onbetrouwbare politieambtenaren, 4 april 1945.
Noord-Holland NoordBrief van gewestelijke commandant BNS Gewest XI, sectie I-7, aan districtscommandant Strijdend Gedeelte 6, betreffende nummering correspondentie, 3 april 1945.
Noord-Holland NoordBrief van hoofd Afwikkelingsbureau aan Staf BNS, t.a.v. hoofd sectie 9, Gewest XI, betreffende ontslagaanvraag hoofd sectie 9, Gewest XI, 5 september 1945.
Noord-Holland NoordBrief van hoofd sectie 5, Gewest XI, aan majoor der Genie K. Kok, sectie IX, Staf Militair Gezag, ‘s-Gravenhage, betreffende D. Bakker, Heilo, 16 juni 1945.
Noord-Holland NoordCommuniqués van werkcommissies der Kern, Landelijke Werkcomité en Amsterdams werkcomité, behorende tot archief Gewest XI, 6 – 23 januari 1945.
Noord-Holland NoordDagrapporten behorende tot archief District 2, Gewest XI, 3 april – 30 mei 1945.
Noord-Holland NoordDagrapporten behorende tot archief District 4, Gewest XI, 8 mei – 1 juni 1945.
Noord-Holland NoordDagrapporten betreffende weg- en treinverkeer, behorende tot archief Gewest XI, 9 – 23 april 1945.
Noord-Holland NoordDiverse stukken behorende tot het archief van commandant District 3, van Gewest XI, 4 maart 1944 – 25 juni 1945
Noord-Holland NoordGebundelde in- en uitgegane [telefonische] berichten, behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest 11, 2 januari – 13 mei 1945.
Noord-Holland NoordGevechtsrapporten behorende tot archief District 3, Gewest XI, 1 april – 4 mei 1945.
Noord-Holland NoordMeldingsrapporten behorende tot archief District 5, Gewest XI, 1 april – 4 juni 1945.
Noord-Holland NoordMunitiestaten alsmede stukken betreffende wapens, munitie, droppings, behorende tot Hoofdkwartier Gewest XI, 28 februari – 18 augustus 1945.
Noord-Holland NoordRapporten behorende tot archief 3 bataljon, Gewest XI, betreffende arrestaties, discipline, klachten over de BNS, 1 juni – 18 augustus 1945.
Noord-Holland NoordRapporten behorende tot archief District 6, Gewest XI, betreffende sabotage, inlichtingen over de vijand, inlichtingendienst BNS, 6 april – 9 mei 1945.
Noord-Holland NoordRapporten van Gewestelijk Bureau, betreffende onder andere razzia’s, collaborateurs, personen, bedrijven in de Zaanstreek, behorende tot archief Gewest XI, 14 februari – 1 mei 1945.
Noord-Holland NoordRapporten van Hoofdkwartier Gewest XI, hoofd sectie V, januari 1944 – maart 1945.
Noord-Holland NoordStukken afkomstig uit archief districtcommandant V Gewest XI, 4 januari 1944 – 31 maart 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief 1 Bataljon, Gewest XI, 3 – 21 augustus 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief 3 Bataljon, Gewest XI, betreffende onder andere arrestaties, overgang BNS - KL, bewapening, organisatie, personalia, taken BNS, hulp aan piloten, OVW-ers, 1 mei – 14 september 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief 4e Bataljon, Gewest XI, betreffende onder andere organisatie, Bewakingstroepen, zuivering, taken, 1 juni - 18 augustus 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief Centraal Afwikkelingsbureau 21, Gewest XI, 6 en 14 december 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief commandant afwerpterreinen Gewest XI, 10 oktober 1944 – 28 juni 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief commandant District 2, Gewest XI, betreffende onder andere spionage, financiële aangelegenheden, deltavorming, Strijdend Gedeelte, Stoottroepen, Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, bewapening, instructie, bevelsvoering, Centrale Inlichtingendienst, sabotage, overvallen, 24 augustus 1944 – 31 maart 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief commandant District 4, Gewest XI, 15 juli 1944 – 1 april 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief commandant Spoorwegtroepen Gewest XI, 9 juni – 23 augustus 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief commandant Spoorwegtroepen, Gewest XI, 1 september 1944 – 2 juni 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief commando noord, Gewest XI, betreffende o.a organisatie en taken BNS, instructie OD, bevelsverhouding, ordonnacedienst, bewapening, sabotage, waterstaatkundige situatie, richtlijnen, koeriersdiensten, 26 november 1943 – 28 juni 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief District 1, Gewest XI, 21 augustus 1944 – 31 maart 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief District 1, Gewest XI, betrefffende onder andere financiële aangelegenheden, inlichtingen BNS, inlichtingen over de vijand, waterstaatkundige toestand, instructie, capitulatie, Strijdend Gedeelte Bewakingstroepen, arrestaties, vorderingen, oorlogsvrijwilliger, sabotage, Militaire Politie, opsporing, 1 april – 15 juni 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief District 1, Stoottroepen 1 – 6, Gewest XI, betreffende onder andere samenwerking met geallieerden, dagboeken, sterkteopgaven, huishoudelijke bepalingen, instructie voor de wacht, wapeninstructie, 17 mei – 7 juni 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief District 2, Gewest XI, betreffende meldingen van commandant Inlichtingendienst Alkmaar, 5 april – 2 mei 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief District 2, Gewest XI, betreffende onder andere organisatie, voeding, taken BNS, kleding, represailles, waterstaat, overvallen, sabotage, 2 april – 12 juli 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief District 2, Gewest XI, betreffende onder andere samenwerking met geallieerden, dagboeken, sterkteopgaven, huishoudelijke bepalingen, instructie voor de wacht, wapeninstructie, waarnemingsrapporten autoverkeer Afsluitdijk, 1 april – 8 juni 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief District 3, Gewest XI, 1 april – 14 juni 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief District 3, Gewest XI, betreffende economische sabotage, 17 april - 26 mei 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief District 4, Gewest XI, 2 april – 5 juni 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief District 5, Gewest XI, betreffende o.a telefoonverbindingen, algemene situatie, voeding, springstoffen, transportmiddelen, overplaatsing, instructie, sterkteopgave, gevorderde gebouwen, administratie, 5 juni – 6 augustus 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief District 5, Gewest XI, betreffende onder andere organisatie en voeding BNS, medische dienst, klachten van illegale werkers, Centrale Inlichtingendienst, overvallen, waterstaat, Strijdend Gedeelte, Bewakingstroepen, represailles, bewapening, sabotage, steun aan geallieerden, 1 april – 4 juni 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief District 6, Gewest XI, 5 augustus 1944 – 31 maart 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief District 6, Gewest XI, betreffende vorderingen, discipline, krijgsraad, bewapening, sabotage, voeding BNS, transport, waterstaatkundige toestand, 1 april – 16 juli 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief District transport officier D.T.O., District 4, Gewest XI, 1 april – 3 mei 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief districtscommandant 4, Gewest XI, later districtscommandant Strijdend Gedeelte 4, Gewest XI, juli 1948 afkomstig van Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief Gewest XI betreffende onder andere sabotage, overvallen, koeriersdiensten, bewapening, voeding BNS, klachten van illegale werkers, houding burgerbevolking, organisatie BNS, benoeming, onderscheidingstekenen, arrestaties, tentoonstelling, taken BNS, 25 november 1944 – 9 juni 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief Gewest XI betreffende overvallen, 1 maart – 26 april 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief Gewest XI, betreffende onder andere Knokploegen, inlichtingendienst BNS, OD, instructie, voorlichting en pers, spionage, richtlijnenn, waterstaatkundige toestand, 1 oktober 1943 – 31 mei 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief gewestelijke economische sabotage commandant Gewest XI, 26 december 1944 – 2 mei 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief gewestelijke sabotageafdeling Noord, Gewest XI, 4 april – 8juni 1945.
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in