Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
24 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 24 gevonden
TrefwoordBeschrijving
BewapeningAanbiedingsbrief van Hoofdkwartier Gewest XI, sectie 3c, officier van bewapening, bij onder andere (niet aanwezige) wapenstaten compagniën en bataljons, 4 juli 1945.
BewapeningMunitiestaten alsmede stukken betreffende wapens, munitie, droppings, behorende tot Hoofdkwartier Gewest XI, 28 februari – 18 augustus 1945.
BewapeningStukken afkomstig uit archief Districtcommandant V Gewest XI 4 januari 1944 – 31 maart 1945
BewapeningStukken behorende tot archief 3 bataljon, Gewest XI, 1 mei – 14 september 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief commandant afwerpterreinen Gewest XI, 10 oktober 1944 – 28 juni 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief commandant District 2, Gewest XI, 24 augustus 1944 - 31 maart 1945.Stukken behorende tot archief D, District 4, Gewest XI, 15 juli 1944 – 1 april 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief commando Noord, Gewest XI, 26 november 1943 – 28 juni 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief District 1, Gewest XI, 21 augustus 1944 – 31 maart 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief District 2, Gewest XI, 2 april – 12 juli 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief District 3, Gewest XI, 1 april – 14 juni 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief District 4, Gewest XI, 2 april – 5 juni 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief District 5, Gewest XI, 1 april – 4 juni 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief District 6, Gewest XI, 1 april – 16 juli 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief District 6, Gewest XI, 5 augustus 1944 – 31 maart 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief districtscommandant 4, Gewest XI, later districtscommandant Strijdend Gedeelte 4, Gewest XI, juli 1948 afkomstig van Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief Gewestelijke Sabotageafdeling Gewest XI, 25 november 1944 – 9 juni 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief Gewestelijke Sabotageafdeling Noord, Gewest XI, 4 april – 8 juni 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest XI, Gewestelijke Stormtroepen, 19 december 1944 - 31 maart 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest XI, sectie 2, 15 oktober 1944 – 1 februari 1945.
BewapeningStukken behorende tot archief van de laadmeester Gewest XI, 27 februari – 13 april 1945.
BewapeningStukken behorende tot het archief van districtscommandant 3, van Gewest 11, handelende over organisatie BS districtsreserve, Groene jagers, Stoottroepen, Knokploegen opruimingsdienst, bewapening, distinctieven, mobilisatie BS, overvallen, 31 juli 1944 - 1 april 1945.
BewapeningUitgegane stukken Hoofdkwartier Gewest XI, sectie 4, wapenen en materiaal, behorende tot archief Gewest XI, 3 april – 13 mei 1945.
BewapeningUitgegane stukken van Algemeen Hoofdkwartier OD, behorende tot archief Gewest XI, december 1943 - 16 maart 1945.
BewapeningUitgegane stukken van Hoofdkwartier Strijdend Gedeelte, sectie 4, afkomstig uit archief Gewest 11, 22 januari - 13 mei 1945.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in