Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Zoeken

Velden doorzoeken
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
10067 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10067 gevonden
TrefwoordBeschrijving
AdministratieIngekomen berichten en bevelen, 3e Compagnie, District Leiden, nrs. 2 - 156. Met inventaris, 7 mei – 30 juli 1945.
AdministratieVoorlopig voorschrift voor het voeren van de administratie bij de onderdelen van de KL, afkomstig uit archief Staf BNS, Sectie III, afschrift, 19 oktober 1944.
AdministratieStukken, afkomstig uit archief verbindingsofficier Staf BNS, eerste-luitenant J.K. Govers, 1 november 1944 – 10 september 1945.
AdministratieAanvulling administratie voorschriften BNS, van reservekapitein Swart, november 1944.
AdministratieVoorschriften voor de sociale verrekening van de BNS, uitgegeven voor District VII Nijmegen, 29 november 1944.
AdministratieVerslag van luitenant-kolonel van de Generale Staf, M. de Boer “Vonk”, voormalig chef-staf commandant BNS, betreffende verzetswerk van Knokploegen, OD, Raad voor Verzet, BNS alsmede persoonlijke visie op personen en situaties,20 november 1944 – 8 mei 1945.
AdministratieHandleiding ten behoeve van de administratie van de BNS, 16 december 1944.
Afwikkeling BNSBrief van BNS aan de heer J. Roodenburg betreffende zijn benoeming in een militair District van het Korps Gezagstroepen en de benoeming van A. van der Hoeven tot hoofd Gewestelijk Afwikkelingsbureau van de BNS Gewest XIV, 2 augustus 1945.
Afwikkeling BNSBrief van BNS aan gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 14 betreffende benoemingen J. Roodenburg en A. van der Hoeven, 2 augustus 1945.
Afwikkeling BNSCirculaire van gewestelijke commandant BNS Gewest X, aan onder andere gewestelijke troepencommandant, betreffende afwikkeling BNS Gewest X Amsterdam en omgeving, met verzendlijst, 3 augustus 1945.
Afwikkeling BNSBrief van gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte Gewest XIV aan Staf BNS betreffende de rechtspositie van voormalige leden van de BNS na 8 augustus 1945, 4 augustus 1945.
Afwikkeling BNSBrief van gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte Gewest IX aan Staf BNS betreffende de voordracht als commandant Gewest Afwikkelingsbureau in Gewest IX, H.van Oortman-Gerlings, 6 augustus 1945.
Afwikkeling BNSBrief van chef-staf gewestelijke commandant Gewest I aan Staf BNS betreffende de voordracht betreffende de benoeming van S. Camping tot hoofd Gewestelijk Afwikkelingsbureau Gewest I, 7 augustus 1945.
Afwikkeling BNSStukken betreffende gewestelijke commandant BNS VIII, S. de Man, 31 mei - 10 juli 1945.
Afwikkeling BNSBrief van hoofd afdeling BNS, luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten, aan gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte XIV, Rotterdam, 7 augustus 1945.
Afwikkeling BNSCirculaire van Staf BNS betreffende benoemde hoofden van Gewestelijke Afwikkelingsbureaus, 8 augustus 1945.
Afwikkeling BNSVerzoek hoofd Gewestelijke Afwikkelingsbureau Overijssel en Noordoostpolder G.D.E.J. Hotz, aan BNS, tot ontslag alsmede voordracht opvolger, reservekapitein der Veldartillerie J.Th. Walta, 7 augustus 1945.
Afwikkeling BNSCirculaire van hoofd afdeling BNS betreffende de behandeling van archieven, 15 augustus 1945.
Afwikkeling BNSBrief van hoofd Afwikkelingsbureau der BNS, Gewest V aan Staf BNS betreffende de rang en functie gekoppeld aan het hoofdschap van een Gewestelijke Afwikkelingsbureau, met bijlage, 13 augustus 1945.
Afwikkeling BNSBrief van BNS hoofd afdeling BNS aan hoofd Afwikkelingsbureau der BNS Gewest XIV, met bijlage betreffende personeel der Intendance, 25 augustus 1945.
Afwikkeling BNSBrief van luitenant-kolonel mr. CH.J.F. v. Houten aan majoor H. Voûte betreffende door de BNS naar Engeland gestuurd fotomateriaal, met bijlagen, 25 augustus 1945.
Afwikkeling BNSBrief van BNS aan kolonel mr. L. Enthoven, Bureau Nationale Veiligheid betreffende oprichtingsvergadering Bond BNS, 4 september 1945.
Afwikkeling BNSBrief van hoofd afdeling BNS aan hoofd Gewestelijke Afwikkelingsbureau betreffende bestemming goederen BNS bij liquidatie, 13 september 1945.
Afwikkeling BNSBrief van hoofd Gewestelijk Afwikkelingsbureau der BNS Gewest XII A aan hoofd Staf BNS betreffende af te geven verklaring van prins Bernhard aan A.M.J. Dresselhuys, 11 september 1945.
Afwikkeling BNSBrief van hoofden Gewestelijke Afwikkelingsbureau Gewest Drenthe aan BNS betreffende overval geldzending van de Nederlandsche Bank, 17 september 1945.
Afwikkeling BNSBrief van A. Boekkooi aan de mr. C.H. de Boer betreffende opgave panden behoord hebbende aan leden van de Nationaal Socialistische Beweging, 18 september 1945.
Afwikkeling BNSCirculaire van hoofd afdeling BNS, aan hoofden Gewestelijke Afwikkelingsbureaus 1 – 14, betreffende afwikkeling BNS, 27 september 1945.
Afwikkeling BNSRapporten van majoor van ’t Hof aan hoofden en secties Staf BNS betreffende bevindingen tijdens bezoek aan Gewestelijke Afwikkelingsbureaus, 18 en 26 oktober 1945.
Afwikkeling BNSOverzicht, van hoofdofficier inwendige dienst, majoor B.J. Buma, aan onder andere dienst ZKH prins Bernhard, betreffende Centraal Afwikkelingsbureau BNS, 31 oktober 1945.
Afwikkeling BNSVerzameltelegram van hoofd Centraal Afwikkelingsbureau van de BNS aan hoofden Gewestelijke Afwikkelingsbureaus betreffende overgang Staf BNS per 1 november 1945 in Centraal Afwikkelingsbureau der BNS, 31 oktober 1945.
Afwikkeling BNSVerzameltelegram van hoofd Centraal Afwikkelingsbureau der BNS aan hoofden van de Gewestelijke Afwikkelingsbureaus BNS betreffende nominatieve opgave personeel en functies van Gewestelijke Afwikkelingsbureaus, 1 november 1945.
Afwikkeling BNSLeidraad van hoofd Centraal Afwikkelingsbureau der BNS aan de minister van Oorlog betreffende de organisatie van het Centraal Afwikkelingsbureau der BNS, 14 november 1945.
Afwikkeling BNSBrief waarin de toestand in de Gewesten XIII a en XIII b wordt gehekeld, 1945.
Afwikkeling BNSEen organisatieschema van het Centraal Afwikkelingsbureau der BNS en daartoe behorende officieren en personeel, 1945.
Afwikkeling BNSBrief van hoofd Afwikkelingsbureau der BNS, Gewest XIII a aan hoofden Gewestelijke Afwikkelingsbureaus, Leiden, Gouda en Alphen waarbij twee bijgaande stukken betreffende behandeling archieven bij afdeling BNS, 18 augustus 1945.
Afwikkeling BNSBrief van waarnemend gewestelijke commandant Bewakingstroepen Eindhoven aan hoofd afdeling BNS, met bijgaande stukken betreffende voeding en afwikkeling BNS, 8 maart 1945.
Afwikkeling BNSCirculaire van BNS betreffende overgang BNS naar Gezagstroepen en afwikkeling BNS, 24 juli 1945.
Afwikkeling BNSCirculaire van hoofd Gewestelijk Afwikkelingsbureau Friesland betreffende opheffing BNS, 3 oktober 1945.
Afwikkeling BNSBrief van BNS hoofd afdeling BNS aan de gewestelijke commandant BNS Gewest I tot en met XIV betreffende uitzenden personeel voor de gezagsbataljons naar Engeland, 4 augustus 1945.
Afwikkeling BNSBrief van hoofd afdeling BNS aan de heer S. Camping betreffende zijn benoeming tot hoofd Gewestelijk Afwikkelingsbureau der BNS Gewest I, 7 augustus 1945.
Afwikkeling BNSBrief van hoofd Gewestelijk Afwikkelingsbureau Friesland aan Afwikkelingsbureau der BNS District VI betreffende opheffing Afdelingsbureau, 3 oktober 1945.
Afwikkeling BNSCirculaire van BNS hoofd afdeling BNS betreffende afwikkeling BNS, 27 september 1945.
Afwikkeling BNSCirculaire van gewestelijk commandant BNS Gewest X betreffende het aftreden van commandanten en de afwikkeling in Gewest X, 3 augustus 1945.
Afwikkeling BNSCirculaire hoofd afdeling BNS, aan gewezen districtscommandanten, betreffende instructie archieven, 15 augustus 1945.
Afwikkeling BNSCirculaire hoofd afdeling BNS, aan hoofden Gewestelijke Afwikkelingbureaus, betreffende beëindiging militair verband BNS, alsmede afschrift besluit minister van Oorlog betreffende beëindiging militair verband vrijwilligers, 23 augustus 1945, 7 augustus 1945.
Afwikkeling BNSCirculaire hoofd afdeling BNS, aan hoofden Gewestelijke Afwikkelingsbureaus 1 - 14, betreffende beëindiging militair verband BNS, 18 oktober 1945.
Afwikkeling BNSStukken betreffende Vereniging van Oud leden BNS, District X (Leeuwarden) juni, 11 juli 1945.
Afwikkeling BNSCirculaire van gewestelijk commandant BNS 9 betreffende opheffing plaatselijke Commando’s, 19 juni 1945.
Afwikkeling BNSCirculaire van gewestelijke commandanten BNS 9 betreffende afwikkeling BNS, 18 juli 1945.
Afwikkeling BNSCirculaire van de plaatselijke commandant betreffende opheffing plaatselijke Commando, 28 juni 1945.
1234...202
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in